Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Opvangprogramma Maximiliaan : verlenging van de gewestelijke financiering

02/09/2019

New Samusocial kreeg eind juni een mandaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een maand lang 90 personen zonder verblijf op te vangen – hoofdzakelijk migranten in transit – die zich bevinden in het Maximiliaanpark, het Noordstation en omgeving.

De gewestelijke financiering loopt normaal gezien af op 31 augustus maar de humanitaire situatie van de mensen in het Maximiliaanpark en de omgeving is niet veranderd en hun noden zijn nog steeds dezelfde. In die context zijn wij met de gewestelijke overheid overeen gekomen om het bestaande programma te verlengen tot eind september om de nieuwe Regering de tijd te geven een antwoord te formuleren op langere termijn.

Zoals eerder al aangegeven, beantwoordt de financieringsduur (van één tot meerdere maanden) en het opvangformat van vandaag niet ten volle aan de reële behoeften die zijn verbonden aan de problematiek van migranten zonder verblijf. De opvang die ondertussen wordt georganiseerd in het centrum Botanique moet daarom gezien worden als een eerste aanzet tot een hulpprogramma waarvan de vorm absoluut dient aan te sluiten bij een beleid op lange termijn in nauw overleg met de verschillende partijen die zich inzetten voor de groep mensen in het Maximiliaanpark (Humanitaire hub, Burgerplatform, het Rode Kruis, de dienst Bravvo van de Stad Brussel), het Agentschap Fedasil, de vertegenwoordigers van de gewestelijke en indien mogelijk ook federale overheid.

In afwachting van een herziening van het programma in overleg met alle betrokken spelers houdt New Samusocial de 90 plaatsen in het opvangcentrum Botanique open tot het einde van de maand september om zo tegemoet te komen aan de noden van het publiek uit het park en zijn omgevingNadien kan deze maatregel echter niet op lang termijn verlengd worden omdat de infrastructuur in het gebouw aan de Kruidtuin een verdere opvang op uitgebreide duur niet langer toelaat.

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.