Huisvesting - Housing

Housing First 18-25 jaar – Step Forward

Het programma Step Forward is gericht op dakloze jongeren tussen 18 en 25 jaar die lijden aan verslaving en/of psychische kwetsbaarheid. Gebaseerd op het “Housing First”-model, maakt het de toegang tot huisvesting tot het beginpunt van de wederopbouw van de persoon mogelijk

In 2020

  • 32 jongeren opgevolgd
  • 3.830 ondersteunende diensten

Het is gebaseerd op het beginsel dat de oorzaken van de ineenstorting gemakkelijker kunnen worden aangepakt zodra het huisvestingsprobleem is opgelost.
Het OCMW van de Stad Brussel en Samusocial beheren dit programma samen met verschillende verenigingen en instellingen (HERMESplus, het UMC St-Pieters, Transit, Source/La Rencontre, Jamais Sans Toit), om de nodige opties en steun aan te bieden die aangepast zijn aan hun behoeften.

Opdrachten

  • De jongere laten profiteren van een aangepaste multidisciplinaire begeleiding zonder tijdslimiet; hem ondersteunen bij zijn stappen in verband met het beheer van huisvesting, het zoeken naar een baan, een opleiding, enz.
  • Jongeren helpen keuzes te maken op basis van de opties die hun ter beschikking staan, teneinde hun levensproject op te bouwen en een gezonde overgang naar volwassenheid te bevorderen.
  • Samen met de jongere nagaan wat zijn behoeften en wensen zijn, welke projecten en activiteiten hem in staat stellen zich sociaal en cultureel te engageren met het oog op de ontwikkeling van positieve sociale relaties (professioneel en privé).

Dienstenaanbod

De jongere krijgt onmiddellijk toegang tot veilige, betaalbare en passende huisvesting zonder voorwaarden vooraf. De Samusocial werkt samen met verschillende huisvestingsmaatschappijen (Sociale Verhuurkantoren, Openbare Vastgoedmaatschappijen, Grondregie, het OCMW-vermogen en particuliere eigenaars). Het huurcontract wordt op naam van de jongere gesteld, met inbegrip van zijn rechten en plichten als huurder, waardoor hij verantwoordelijk wordt en een rol speelt in het beheer van zijn woning.

Het ondersteuningsteam bestaat uit medewerkers van de Samusocial en het OCMW van Brussel met verschillende profielen en complementaire expertise ten behoeve van de jongeren (opvoeders, maatschappelijk werkers, psychologen, een wijkverpleegster, een coördinator).

Het Housing First-project werkt in een netwerk met verschillende hulp- en steunorganisaties in Brussel.

Gehost publiek

De kandidaten worden geselecteerd door een selectiecomité dat bestaat uit de maatschappelijk werker, de psycholoog, de coördinator van het Step Forward-team en de coördinator van de huisvestingsdienst van het OCMW van Brussel.