Homepage - Onze activiteiten in 2020

Sociale begeleiding

Door de hulpbronnen van de gebruiker en al onze partners  te mobiliseren, begeleiden onze maatschappelijk werkers de persoon in zijn of haar inspanningen om de meest duurzame oplossingen te vinden om van de straat te geraken.

In 2020

 • 3.665 personen ontvangen in individuele gesprekken, d.w.z. 61% van de in 2020 gehuisveste bevolking
 • 1.591 mensen verwezen naar een oplossing om de straat te verlaten

Opdrachten

 • Bevestiging van de tijdens de eerste opvang gestelde diagnose en vaststelling van de behoeften van de betrokkene;
 • De persoon helpen bij de nodige stappen om zijn situatie te verbeteren (opening van zijn rechten, aanvraag van een Leefloon, uitkeringen, onderlinge verzekering, Dringende Medische Hulp voor zieken zonder ziektekostendekking, enz.);
 • Zorgen voor toegang tot alle dringende materiële hulp (voedselpakketten, maaltijdcheques voor sociale restaurants, voorschotten op de uitkeringen van de volgende maand, enz.);
 • De persoon naar een huisvestingsoplossing leiden die aangepast is aan zijn of haar situatie.

In het kader van de noodopvang wordt het sociaal toezicht uitgeoefend via permanente bezoeken, elke dag van de week, overdag en/of 's avonds. Het bestaat uit:

 • Gesprekken – anamnese/ algemene medisch-psycho-sociale diagnose;
 • Geïndividualiseerde ondersteuning van de persoon in zijn of haar sociaal-administratieve procedures : Herstel van sociale rechten (sociaal integratie-inkomen, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ziektekostenverzekering, enz.); Het in gang zetten van wettelijke procedures (regularisatie, gezinsrechten);
 • Fysieke begeleiding van de persoon in zijn contacten met de verschillende diensten en administraties.
 • Toezicht op het onderwijs (registratie, follow-up, schoolondersteuning, enz.);
 • Doorverwijzingen van de straat (opvanghuizen, gespecialiseerde instellingen, huisvesting, Housing First, enz.);

De 24-uursregeling in het kader van de strijd tegen Covid-19

De uitbreiding van het opvangaanbod tot een 24-uursregeling, aanvankelijk bedoeld om de circulatie van het virus naar buiten te beperken, heeft het algemene gevoel van stabiliteit aanzienlijk versterkt en de banden tussen de bewoners en de PMS-teams aangehaald. Dit heeft geleid tot een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de steun. Het percentage bewoners dat een individueel gesprek krijgt, is met 12% gestegen: 61% in 2020 tegenover 49% in 2019. Bovendien werden 2.521 mensen ten minste drie keer in een individueel gesprek ontvangen, d.w.z. 42% van het opgevangen publiek.