Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Samusocial genoodzaakt om het permanent verblijf van 17 gezinnen af te breken

01/06/2016

Op 4 mei kreeg Samusocial van het Gewest een mandaat voor de verlengde opvang van gezinnen in de context van het Gewestelijk Winterplan in het centrum aan de Poincarélaan.
Samusocial kon voor de opvang van de gezinnen rekenen op gewestelijke financiering tot 31 mei. De beslissing om het verblijf dat in het Poincarécentrum wordt georganiseerd al dan niet te verlengen, behoort tot de bevoegdheid van de Gewestregering. Samusocial heeft geen enkele instructie ontvangen vanwege het Gewest om de gezinsopvang ook na 31 mei voort te zetten.
Bij gebrek aan financiering ziet Samusocial zich nu genoodzaakt het Poincarécentrum op 1 juni te sluiten.
Samusocial keert daarmee terug naar een totale opvangcapaciteit van 280 plaatsen (tegenover 1.200 tijdens de winter) en kan hierdoor helaas voor 17 gezinnen de permanente opvang niet langer waarborgen. Het gaat om 78 mensen van wie 37 kinderen.

Van de 797 personen in gezinsverband die Samusocial in de loop van de winter heeft opgevangen, waren er op 31 mei 255 (67 gezinnen) die nog steeds in onze centra verblijven. De overige 542 personen in gezinnen waren begeleid naar oplossingen weg uit de noodopvang.

Vanaf 1 juni herbergen onze verschillende structuren nog 50 gezinnen, dat zijn 177 personen van wie 113 kinderen. Daarnaast hebben we beslist 2 noodkamers voor nachtopvang (10 tot 15 plaatsen) vrij te houden om te kunnen voorzien in een minimale ondersteuning van gezinnen die om onderdak vragen. Zonder garanties dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, kunnen gezinnen dus wel nog steeds contact opnemen met Samusocial op nr. 0800/99.340 voor onderdak gedurende een nacht.

De toestand waarvan wij vandaag getuige zijn, is bijzonder moeilijk. En toch is dit slechts het zichtbare gedeelte van een veel bredere problematiek waarmee onze teams iedere dag en elk jaar opnieuw worden geconfronteerd.
Buiten het Winterplan met zijn sterk uitgebreide capaciteit zien de teams van Samusocial zich immers genoodzaakt bij gebrek aan plaatsen elke week vele gezinnen te weigeren als deze komen vragen om onderdak. Onze mobiele hulpteams stellen ook regelmatig situaties vast waarbij gezinnen een onderkomen hebben gezocht in kraakpanden en geïmproviseerde verblijven.
De problematiek van de zwervende gezinnen is vele malen groter dan de actiecapaciteit die ‘Samusocial de Bruxelles’ kan bieden. Het is een probleem op nationale en zelfs Europese schaal. Talloze gezinnen verkeren in een onregelmatige administratieve toestand (niet-Europeanen die illegaal in het land verblijven, Europese burgers uit de oostelijke landen zonder officieel adres en dus de facto in onregelmatige toestand) en het wordt moeilijk voor onze teams om hen een perspectief te bieden op oplossingen weg van de straat.

Het is een zeer moeilijke toestand voor iedereen. Voor de gezinnen zelf uiteraard, maar ook voor onze teams die vaak maandenlang begeleiding organiseren voor deze mensen die we brutaal opnieuw op straat moeten zetten van zodra de winter voorbij is.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.