Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Wordt u onze Algemeen Directeur/trice ?

06/11/2018

U heeft een belangrijke sociaal bewustzijn en u staat klaar voor nieuwe uitdagingen? Onze vereniging is op zoek naar een Algemeen Directeur(trice) ! 

Geinteresseerd? Bekijk onze offerte hieronder !

CONTEXT

U rapporteert aan de raad van bestuur. U leidt de juridische entiteit SAMUSOCIAL VZW en verzorgt het algemene beheer van de vzw met inachtneming van de strategische richtsnoeren en beslissingen die genomen worden door de raad van bestuur. Hierbij wordt u dagelijks ondersteund door een operationeel directeur, een directeur administratie en financiën en een managementteam.

FUNCTIE

• U bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de budgetten en de financiële plannen. U houdt toezicht op en ontwikkelt de sturings- en rapportagetools.
• U begeleidt het beheer van de vele lopende projecten (overgang naar een openbare structuur, reorganisatie van de interne opdrachten, pedagogische herstructurering van de projecten, herziening van de communicatie, naleving van de overheidsopdrachten, enz.). U speelt in op de hr-uitdagingen en de financiële gevolgen ervan.
• U verenigt en motiveert de teams en structureert een veeleisende en veranderende omgeving. U bevordert de samenwerkingsgeest in de teams.
• U houdt toezicht op de juiste uitvoering van de overheidsopdrachten en werkt de implementatie ervan uit.
• U vertegenwoordigt Samusocial in de buitenwereld en bent verantwoordelijk voor de institutionele betrekkingen, de fondsenwerving en de externe betrekkingen. U promoot de identiteit en het imago van de instelling en haar opdrachten.
• U onderhoudt de betrekkingen met de subsidiërende overheden, de partners, de verenigingen van de daklozensector, de leveranciers en alle andere stakeholders.
• U houdt toezicht op de interne en externe communicatie.
• U oefent uw tekenbevoegdheid uit binnen de grenzen van de delegatie van bevoegdheden die door de raad van bestuur toegekend werd.
• U zit de ondernemingsraad en het CPBW voor en leidt de onderhandelingen met de vakbonden.
• U stuurt het directiecomité aan en garandeert de dynamiek ervan.
• U delegeert naar de directies en zorgt voor de opvolging van en het toezicht op alle projecten.
• U ziet toe op de institutionele en juridische zaken.
• U beheert het secretariaat van de raad van bestuur.
• U stuurt de overgang van Samusocial naar de nieuwe publiekrechtelijke structuur.

VEREIST PROFIEL

• U bent in het bezit van een masterdiploma (bedrijfsvoering, rechten, economie…).
• U kunt een uitgebreide ervaring met het leiden van een team in een onderneming of organisatie van meer dan 100 personen aantonen.
• U hebt praktijkervaring op het vlak van interne controle en financieel beheer.
• U bent op de hoogte van de werking van de Brusselse instellingen en van de reglementering op het vlak van overheidsopdrachten.
• U bent zeer geïnteresseerd in humanitaire en sociale kwesties.
• U bent gestructureerd en slaagt erin om snel een algemene visie te ontwikkelen.
• U geeft blijk van creativiteit en flexibiliteit en bent in staat om te verenigen, zowel intern als extern.
• U hebt een goede kennis van het Frans.

CONTRACTUELE VOORWAARDEN

• De algemene leiding over een Brusselse instelling die een referentie is op het vlak van sociale noodhulp.
• Uiteenlopende activiteiten en de noodzaak om innovatief te denken in een veranderende omgeving.
• De uitdaging van een instelling die zichzelf opnieuw uitvindt en geconfronteerd wordt met tal van uitdagingen op korte en lange termijn.
• De hulp en ondersteuning van de raad van bestuur.
• Een loonpakket dat evenredig is aan het verantwoordelijkheidsniveau van de functie.

 

OM TE SOLLICITEREN

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.