Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Simone, van noodopvang naar privéhuisvesting via Casa Resalto

15/05/2021

Simone (een schuilnaam) is vandaag 64 jaar en kwam 10 jaar geleden in België aan met haar kleinkinderen. Ze had ze naar hier meegebracht om ze toegang te verlenen tot kwaliteitsvol onderwijs, om ze te zien opgroeien en ze een betere toekomst te bieden. Een lastige keuze die gepaard ging met persoonlijke opofferingen … maar die vruchten afwierp: de oudste is legt zich toe op zijn universitaire studie en haar
kleindochter werkt haar humaniora af.

Simone kwam naar Brussel om er te werken als administratieve attachée op de ambassade van haar land. Toen haar arbeidsovereenkomst ten einde liep, kon ze haar huur niet meer betalen. En papieren had ze niet. Ze ging een tijdje onderduiken bij een vriend en besliste op een bepaald moment om contact op te nemen met Caritas.

Die ngo bracht hen in contact met de diensten van Samusocial. Meer dan een jaar lang werd het gezinnetje naar onze verschillende opvangcentra voor gezinnen gestuurd, naargelang van de evolutie van hun toestand. Nadat Simone dankzij de steun van onze sociale diensten een verblijfsvergunning had verkregen, werd ze met haar kleinkinderen doorverwezen naar “Casa Resalto”, een transitwoning van
Samusocial. Simone begon meteen na haar aankomst, in oktober jl., met de zoektocht naar huisvesting.

Vandaag heeft Simone een appartement gevonden waar ze met haar kleindochter kan wonen. Ze wordt nog altijd ondersteund door een thuisbegeleidingsdienst en op een meer gerichte manier door Sophie, verantwoordelijke voor de “Huisvestingspool” van Samusocial, die haar volgt sinds haar aankomst in Casa Resalto. Dit project kadert in het partnerschap met de “Cel Woningzoeker” van de vzw ‘t Eilandje. Die cel zoekt naar vrijstaande en betaalbare huisvesting in Brussel en stelt die woongelegenheden op haar beurt voor aan de verschillende partnerverenigingen.

Het appartement van Simone werd aangeboden door een sociaal vastgoedkantoor. Simone is intussen goed geïnstalleerd. Ze vertelt ons dat ze nu ook, ondanks haar leeftijd, wil gaan werken: ze is niet gemaakt om thuis te zitten en wil in contact blijven met de mensen. We wensen haar veel succes op haar traject!

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.