Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Stand van zaken van de opvang: er verblijven 1620 mensen bij Samusocial, van wie 412 kinderen en 7 Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen.

17/04/2023

Gisteravond kon Samusocial aan 1620 personen onderdak verlenen: 1010 binnen de pool « Daklozen” en 610 personen binnen de pool “Asiel en Migratie”

De nacht van 16 op 17 april bij de pool Daklozen van Samusocial (8 opvangvoorzieningen), met enerzijds de noodopvang en anderzijds de zogenaamde « Housing » (transitwoningen):
– 354 alleenstaande mannen
– 176 alleenstaande vrouwen
– 480 mensen in gezinsverband, van wie 283 kinderen (155 gezinnen)

Met een totale functionele capaciteit van 1051 plaatsen bereiken onze noodopvangcentra van de pool “daklozen” regelmatig het verzadigingspunt en ondanks het feit dat wij zo “creatief” mogelijk proberen te zijn met de beschikbare plaatsen (de functionele capaciteit van de centra is groter dan de officiële) zien wij ons dagelijks genoodzaakt om veel mensen die op zoek zijn naar onderdak te weigeren. Bij gebrek aan voldoende capaciteit wordt bij de opvang voorrang gegeven op grond van de specifieke kwetsbaarheid van de betrokkene en worden de verzoeken individueel bekeken, zodat wij zoveel mogelijk kwetsbare mensen onderdak kunnen verschaffen.

Parallel met de opvang in onze 11 centra blijven onze mobiele hulpteams langsgaan bij daklozen die op straat achterblijven, hetzij door plaatsgebrek of omdat ze weigeren in een centrum te slapen. De teams doorkruisen dag en nacht de straten van Brussel en proberen tegemoet te komen aan de primaire behoeften van deze mensen en tegelijkertijd een vertrouwensband op te bouwen als aanzet tot sociale begeleiding.

Ook gisteravond verzorgde de pool « Asiel en migratie » in zijn drie centra geopend met een mandaat van het Agentschap Fedasil, de opvang van:
– 306 alleenstaande mannen
– 56 alleenstaande vrouwen
– 241 mensen in gezinsverband, van wie 129 kinderen (81 gezinnen)
– 7 Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBM)

Al meer dan een jaar ondergaat België een nooit eerder geziene opvangcrisis: honderden mensen die asiel hebben aangevraagd, krijgen geen opvangcentrum toegewezen en belanden zomaar op straat. Samusocial heeft daarom zijn klassieke mobiele teams versterkt met een specifieke ‘maraude’ Asiel en Migratie, die op straat langsgaat bij aanvragers van internationale bescherming en hen probeert verder te helpen naar de bestaande opvangcentra in functie van de mate waarin zij kwetsbaar zijn en van de beschikbare plaatsen. Ook ons mobiele COVER*-team dat gespecialiseerd is in kraakpanden, gaat op zoek naar mensen die internationale bescherming zoeken en of geen papieren hebben die geen andere keuze zien dan onderdak te zoeken in dit soort tijdelijk verblijf.

*COVER: Staat voor « Coordination, Veille sanitaire en Réduction des risques »: coördinatie, gezondheidsmonitoring en risicobeperking, de drie pijlers van deze voorziening die is opgezet samen met het Lama-project.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.