Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

« Step forward » : Een Housing First project voor 18- tot 25-jarigen

11/06/2015

Als antwoord op het verontrustend aantal jongeren op de dool in de straten van Brussel gaan Samusocial en het OCMW van Brussel van start met een nieuw project van het type « Housing First » (eerst wonen) voor 18- tot 25-jarigen die dakloos en daardoor bijzonder kwetsbaar zijn (verslavingen, mentale stoornissen, …).

Tegen maart 2016 krijgt een twintigtal jonge mensen rechtstreeks toegang tot een eigen appartement met multidisciplinaire omkadering.

Dit nieuwe initiatief wordt uitgebouwd in de context van de projectoproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gericht op steun aan de ontwikkeling van Housing First projecten voor het daklozenpubliek in Brussel.

Het OCMW van 1000 Brussel en Samusocial gaan dit project samen sturen in samenwerking met meerdere vzw’s en instellingen (HermesPlus, het Sint-Pietersziekenhuis, Transit, La Rencontre/Source, Jamais Sans Toit) zodat de problemen waarmee deze dakloze jongeren kampen globaal (medisch-psychologisch-sociaal) kunnen worden benaderd en opgevolgd.

« Housing first » zorgt voor een rechtstreekse en definitieve overstap van het leven op straat straat naar een woning. Het is een sterk vernieuwende aanpak die het individu aan de hand van de woonsituatie tracht te re-integreren, met aandacht voor diens specifieke behoeften en uitgaand van het principe dat iemand de problemen waardoor hij op straat is terechtgekomen, gemakkelijker opgelost krijgt als het woonvraagstuk is geregeld.

Met deze doelstelling voor ogen streeft het multidisciplinair team ernaar de ondergebrachte jongeren te helpen bij de uitbouw van een project voor hun leven, bij het zoeken naar oplossingen voor hun problemen (gezondheid, verslaving, isolement) en te werken aan een herwonnen zelfrespect.
Meer informatie?

02/551 12 20 –   stepforward@samusocial.be

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.