Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Stéphane Heymans, een voorzitter die staat voor verandering!

21/02/2020

Stéphane Heymans kwam in oktober 2017 aan boord bij Samusocial als bestuurder. Hij werd Voorzitter ad interim en is vandaag onze Voorzitter. Stéphane komt uit de sector en is dus vertrouwd met de vele uitdagingen die aan de daklozenproblematiek verbonden zijn.

Van beproeving naar stabiliteit


Na het schandaal dat onze Samusocial trof in de zomer van 2017 werd de historische raad van bestuur in oktober vervangen door een raad van bestuur ad interim met beheerders, leden die zowel afkomstig waren uit de civiele maatschappij als uit de sector zelf en vertegenwoordigers van de Brusselse Regering. Als Directeur Operaties van Dokters van de Wereld vervoegde Stéphane Heymans destijds dus de groep bestuurders afkomstig uit de sector. Voorzitter werd Christophe Happe, de directeur van het ziekenhuis Jean Titeca.
De voornaamste opdracht van deze interimraad was om het behoorlijk bestuur opnieuw centraal te plaatsen in het beheer van de organisatie, de overgang van Samusocial naar een publiekrechtelijke structuur te begeleiden en vooral de continuïteit van de hulpverlening aan het daklozenpubliek te verzekeren. Oorspronkelijk zou de overgangsraad slechts zes maanden zetelen. Uiteindelijk hield hij het twee jaar vol… twee jaar om te komen tot de nieuwe structuur en een nieuwe bestuurspraktijk met onder meer de indiensttreding van een nieuwe Algemeen Directeur afkomstig uit de humanitaire sector, Sébastien.

In juli 2019 werd een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld bij de oprichting van de nieuwe vereniging ‘New Samusocial’.  Stéphane Heymans nam het Voorzitterschap ad intérim op zich tijdens de installatie van de nieuwe Regering en in afwachting van de aanstelling van de politieke vertegenwoordigers. De Raad zou bestaan uit 6 openbare mandatarissen, 5 leden uit de civiele maatschappij en uit de daklozensector en de onafhankelijke leden die leiding gaan geven aan het nieuwe Samusocial.

Stéphane Heymans werd aangesteld als Voorzitter voor een duur van 5 jaar.

Een gesprek


Stéphane, hoe staat de Raad van Bestuur tegenover de heromschrijving van de visie, de opdrachten en de waarden van Samusocial?

De denkoefening loopt nog, onder meer via de organisatorische review waarmee we nog volop bezig zijn. Net zoals de teams speelt de raad ten volle het spel van de « participative maps ». Dit is een bijzonder belangrijk proces omdat de Visie, de Opdrachten en de Waarden de ruggengraat vormen van een organisatie en haar identiteit uitmaken: samen leggen we vast wie we zijn, wat we willen, en dus ook hoe we in het vervolg te werk zullen gaan.

Ik ben bijzonder blij dat ik dit proces kan begeleiden.

 Het proces loopt dus, maar toch lijkt het vrij aannemelijk dat de Raad van bestuur en zijn Voorzitter al duidelijke doelstellingen in gedachten hebben voor de toekomst van Samusocial. De basis is dus gelegd …

 Ja natuurlijk! Als Voorzitter sta ik achter drie grote doelstellingen.

De eerste is dat de noodhulp moet verdergaan en dat het reactievermogen en de flexibiliteit van Samusocial behouden moeten blijven, want dat is onze grootste troef. Dat moet gepaard gaan met een constante inspanning voor de kwaliteit van de geboden opvang. We moeten bepaalde bevolkingsgroepen beter begeleiden wanneer we ze opvangen.  Ik denk daarbij specifiek aan de verschillende soorten van kwetsbaarheid die wij tegenkomen en aan alles wat te maken heeft met de problematiek van de geestelijke gezondheid. We moeten werken aan de kennis van ons publiek, onder meer aan de hand van vernieuwende voorzieningen.

Een tweede doelstelling is de voortzetting van het belangrijke werk dat op de rails staat voor de verbetering van de beheersmethodes die aan de basis liggen van het behoorlijk bestuur: interne controle, naleving van de regels voor overheidsopdrachten, risico-analyse en offerteaanvragen zijn duidelijke en transparante mechanismen waarmee wij voortaan rekening moeten houden. Een verbeterd management leidt onvermijdelijk tot een betere sturing van de operaties en een fijnere analyse van de « kwalitatieve » informatie (profiel van personen -kwetsbare aspecten-barrières die oprijzen tijdens het begeleidingswerk). De rapportering zal hierdoor dichter onze realiteit benaderen, wat zal leiden tot een bevoorrechte samenwerking met de sector (en dan met name met Bruss’Help), waaraan wij informatie “toeleveren”. En met die positieve spiraal kan onze opvangkwaliteit op langere termijn alleen maar beter worden.

Het management moet ook nog meer in lijn liggen met de sector. Samenwerking en complementariteit moeten uitgroeien tot een operationeel leitmotiv. De daklozenproblematiek is complex en we hebben iedereen nodig om tot een overlegd antwoord te komen.

Ten slotte – en dat betreft vooral mijn functie als Voorzitter – wens ik deze nieuwe Raad van Bestuur echt tot leven te brengen. Ik wil bij het verdedigen van de belangen van de organisatie een samenhang creëren waarin ieder zijn standpunten kan terugvinden. Maar om zich verbonden te voelen met de instelling moet iedereen eerst weten « wie » Samusocial eigenlijk is. Daarbij is de formalisering van opdrachten/visie/waarden essentieel. Daarbij vorderen we met rasse schreden.
Ik vind het zeer interessant om in de Voorzittersstoel te zitten op een moment waarop de organisatie vervuld is van zoveel diepgaande reflectie: we beleven een tijd van heropbouw, gedreven door een krachtige positieve energie.

Stéphane, je bent voor vijf jaar onze Voorzitter… hoe zie jij dat mandaat?

« De voorzittersfunctie komt volgens de statuten toe aan een vertegenwoordiger van de civiele maatschappij of een onafhankelijk bestuurder. Als Directeur Operaties bij Dokters van de Wereld was ik dus een legitiem kandidaat.  En trouwens, er waren geen andere kandidaten om voorzitter te worden. » (lacht). De raad van Bestuur is nu stabiel voor een periode van vijf jaar met een team gekenmerkt door een grote gender-, taal- en politieke diversiteit, maar dat ook heel verscheiden is qua competenties. Ik denk dat deze Raad in de heropbouwfase van de instelling een belangrijke rol gaat spelen in steun van de directie.

« Of het nu gaat om de oude of de nieuwe structuur, ik ben er trots op om Voorzitter te zijn van deze organisatie met haar sterke identiteit. Samusocial is uitzonderlijk door de mensen waaruit het bestaat, hun engagement, hun motivatie en nabijheid tot de uitgesloten bevolkingsgroep.  Dit is een institutioneel en persoonlijk engagement dat ik met veel genoegen aanga. » 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.