Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

UITWEG – Een inovatief project voor begeleiding en inclusie via een tijdelijke woning

24/09/2021

“UITWEG” is een project ontstaan uit de wil om een bijkomend woning en begeleiding alternatief te bieden naast de bestaanden projecten uit de sector van de hulp aan daklozen. Daarom hebben ‘t Eilandje, DIOGENES, de SMES, Hoeksteen en Samusocial besloten om hun expertise samen te leggen en UITWEG te creëren.

Van het begin van het project in maart 2020 tot op 1 september 2021 :

  • zijn 41 dakloze personen in 24 UITWEG woningen ingetrokken, dankzij een samenwerking met 4 huisvestingspartners;
  • werden 51 dakloze personen begeleid in het kader van UITWEG, alsook krakers, vrienden en familieleden van mensen die een tijdelijke woning hadden;
  • was de tijdelijke woning voor 13 mensen een opstapje naar een definitieve woning;
  • heeft de tijdelijke woning 15 mensen de kans geboden om zich administratief opnieuw met alles in orde te stellen.

 

Hoe? Via meerdere partners en een innovatieve methode :

UITWEG grijpt het feit dat woningen leegstaan aan als een opportuniteit om er tijdelijk dakloze personen te huisvesten. Dat gebeurt volgens een innovatieve aanpak met 3 operationele krachtlijnen; de vijf organisaties werken samen aan een aangepaste begeleiding, met als doel de maatschappelijke herintegratie van de personen.


Krachtlijn 1: integratie door huisvesting via een intensieve coaching –
gedragen door de cel Woningzoeker en –creator (cel WZC) van ‘t Eilandje
Doelgroep: mensen met een stabiel inkomen die een blijvende woning zoeken

Krachtlijn 2: Adempauze, rust, het openen van de rechten voor dakloze personen- gedragen door DIOGENES, Hoeksteen en Samusocial
Doelgroep: mensen op straat die nood hebben om fysiek of psychisch uit te rusten, die zichzelf uitsluiten van de noodopvangcentra of hier geen plaats vinden, of diegenen die noodopvang langdurig blijven gebruiken.

Krachtlijn 3: Toegang tot een doorgangswoning om (opnieuw) naar een woning van het type ‘Housing first ’ te gaan –  gedragen door DIOGENES en SMES
Doelgroep: dakloze personen die bijzonder kwetsbaar zijn door een samenloop van problemen, met name inzake geestelijke gezondheidszorg en verslavingsproblematieken, en die definitief van straat weg willen; mensen die tijdelijk niet meer kunnen functioneren in het keurslijf van een klassieke woning.

Lees meer

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.