Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Vincent Simon, nachtcoördinator van een noodopvangcentrum

04/03/2020

Het is ondertussen tien jaar geleden dat Vincent Simon bij Samusocial kwam. Van stagiaire tot nachtreferent met een ommetje langs de « streetfundraising », van de daklozenopdracht naar de asielzoekersopdracht… Vincent kent onze organisatie door en door. Sinds twee en een half jaar verzorgt hij ‘s nachts de coördinatie van het Poincarécentrum. Vincent werkt zeven op zeven van 16u tot 02u ‘s morgens. Wat is zijn rol? Hoe is zijn werk georganiseerd in het centrum? We brachten een avond met hem door op de werkplek.

16u. Debriefing-Invulling van de teams
« Zodra ik er ben, gaan we van start met de debriefing van de maatschappelijk werkers: dit is het moment waarop de dagploeg alle belangrijke informatie doorspeelt aan de nachtploeg. Opgestarte sociale procedures, gedeelde geneeskundige gegevens (behoudens medisch beroepsgeheim), specifieke informatie over nieuwe bewoners, informatie afkomstig uit het netwerk, logistieke problemen of moeilijkheden met het gedrag van bepaalde bewoners… alles komt hier aan bod! Deze vergaderingen zijn essentieel omdat we hierdoor “up to date” blijven over het leven in het centrum.
Na de debriefing controleer ik post per post de effectieven.  Op een avond met een voltallige ploeg zijn er zes maatschappelijk werkers, een verpleger, vier toezichters voor de verdiepingen twee keukenhulpen een portier en een polyvalente medewerker op post. Dat is de ideale situatie, maar zo is het niet altijd!

Gelukkig hebben we een traditie van solidariteit binnen de human resources bij Samusocial: wanneer ik volk tekortkom, kan ik om versterking vragen bij een ander centrum. Ik begin altijd bij het Vestje omdat dit het kortste bij maar vooral ook veel kleiner is. Ik weet dus dat er minder kans bestaat dat ik bij hen voor een ontwrichting zorg dan elders. Maar als ik versterking vraag, dan is het ook werkelijk nodig! Als er slechts één of twee medewerkers ontbreken, dan redden we het wel!

17u. Check van de waarschuwingsboodschappen
Zodra de bezetting is nagegaan, bekijk ik of elke dienst operationeel is. Ik doe een ronde door het gebouw voor eventuele technische probleempjes, verzoeken om materiaal e.d. Daarna overloop en superviseer ik de situatie van de opgevangen personen om te kijken welke de aspecten het sociaal avondteam prioritair moet aanvatten. »

17u30 – Aankomst van de bewoners
« Zodra de bewoners toekomen, ben ik volledig beschikbaar voor de teams. Ik ga langs op alle posten zodat ik vóór middernacht geen moment op mijn bureau ben, behalve om scheefgelopen situaties recht te trekken of voor klachten, zowel van medewerkers als van bewoners. Voor de bewoners is een bureau als omgeving gemakkelijker om te wijzen op de grenzen die gerespecteerd moeten worden omwille van het intiemere kader. Maar als de betrokkenen te geagiteerd zijn, is daar natuurlijk geen sprake van. Ik vang ook hun klachten op, ik noteer ze en vraag vervolgens om ze te ondertekenen. Dat responsabiliseert ze. Werknemers worden systematisch in een bureau ontvangen omwille van de vertrouwelijkheid. We proberen zo goed als mogelijk gevoelige delicate situaties of conflicten te formaliseren vóór ze uit te hand lopen. »

21u30 – Start van de maraude en telling van de overblijvende plaatsen
« Alle nachtreferenten die om 21u30 beginnen, vertrekken op maraude. Zo kunnen we zeven dagen lang werken met dezelfde maraudeurs. Hun referentiepersoon informeert nadien het team van de week erna. Vóór ze vertrekken, breng ik hen op de hoogte van de voornaamste persoonsbeschrijvingen die we ontvangen hebben en die dus een prioritair bezoek vereisen. »
« 21u30 is ook het tijdstip waarop we aan de mensen vragen hun bed te kiezen of zich op zijn minst aan te bieden bij de toezichter van hun verdieping om te worden ingeschreven. De overeenkomst met de brandweer voor het gebouw verplicht ons om het aantal ingenomen plaatsen veel strikter na te leven. Dat laat ons geen maneuvreerruimte (de tijd van de matrassen op de grond is voorbij!), maar we winnen aan opvangkwaliteit! »

01u30-02u: de terugkeer van de maraudeurs
« De maraudeurs staan ook in voor het nachtbeheer in het centrum. Wanneer ze terugkomen van de maraude breng ik hen op de hoogte van alle relevante informatie over het verloop van de avond en de situaties die zich hebben voorgedaan en die verder opgevolgd moeten worden: ik wijs hen op de personen die vroeger gewekt moeten worden in verband met hun procedure en op de zieken die een toezicht vereisen tijdens de nacht … »

« Als nachtcoördinator heb je in de eerste plaats een rol als verbindingspersoon tussen de bewoners en de medewerkers, tussen de medewerkers en de algemene coördinatie. Ik denk dat een goede coördinator iemand is die de medewerkers niet zegt hoe ze dingen moeten doen, maar ze samen met hen doet. Ik probeer ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt en ik ben niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken of ergens in te vallen als dat nodig is. Het huis moet draaien dus soms zet ook ook de vuilnisbakken buiten en vervang ik hoeslakens … Wat ik waardevol vind in het werk van coördinator is dat je tegelijk nog echt veldwerk kunt verrichten!
En mijn voordeel is nu eenmaal dat ik al veel functies heb gehad bij Samusocial. Je begrijpt beter de realiteit van de medewerkers als je zelf in hun plaats bent geweest! Welwillendheid is essentieel in deze functie.
En aangezien Poincaré is teruggevallen van een capaciteit van ruim 400 personen vorig jaar naar 210 plaatsen dit jaar is er meer ruimte voor meer « informele » contacten met de bewoners, en dat vind ik best aangenaam. Vroeger hadden we niet de tijd om op de meest gedesocialiseerde mensen toe te stappen, de groep die uit eigen beweging niet naar ons toekomt. Vandaag is dat wel mogelijk… en dat heeft ook aanzienlijk bijgedragen tot de kwaliteit van ons onthaal! »

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.