Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Vraag van de maand : Hoe gaat Samusocial om met de taalbarrières met haar bewoners in haar 2 centra voor verzoekers om internationale bescherming, gemandateerd door Fedasil?

09/11/2021

Samusocial wordt vaak geconfronteerd met het probleem van taalbarrières, vooral in onze twee centra voor verzoekers om internationale bescherming. Er bestaan echter tal van oplossingen, en die worden ook toegepast, om ervoor te zorgen dat meertaligheid geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onze missies.  

De grootste kracht van onze teams is hun multiculturaliteit en meertaligheid, die hen toelaten om met de bewoners te communiceren. Belangrijke documenten – zoals de huisregels – worden vertaald en geafficheerd in verschillende talen, zodat iedereen ze kan begrijpen. Het onbegrip is zo nooit compleet, want er is steeds een manier om te communiceren. Hierbij gelden drie sleutelbegrippen: uitleggen, luisteren en tijd nemen. 

Voor bepaalde sociale, juridische of medische gesprekken die vertrouwelijkheid vereisen, maakt Samusocial gebruik van externe vertaaldiensten. VZW’s zoals SeTIS of “Bruxelles Accueil” helpen de anonimiteit van de dossiers tijdens deze gesprekken te bewaren. 

In meer zeldzame gevallen kan gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen zoals non-verbale communicatie of Google translate om de communicatie met de bewoners te vergemakkelijken wanneer bepaalde moeilijkheden blijven bestaan. 

De Opvangwet voorziet in de mogelijkheid van taal- en integratiecursussen voor alle verzoekers om internationale bescherming. Daarom vinden de maatschappelijk werkers het belangrijk om volwassenen en kinderen te helpen om zich voor deze cursussen in te schrijven. Bovendien gaan alle kinderen van schoolgaande leeftijd in onze twee centra ook daadwerkelijk naar school. Hun leervermogen is vaak groter dan dat van volwassenen, waardoor zij snel vooruitgang kunnen boeken. Samusocial vraagt het kind echter nooit om als vertaler op te treden. Ze moeten een rol kunnen vervullen die gepast is voor hun leeftijd. 

 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.