Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Vrouweljijke slachtoffers van huiselijk geweld : verwelkomen, steunen, begeleiden en doorverwijzen.

25/11/2019

25 november : Internationale dag tegen geweld op vrouwen.

Onder gewelddaden tegen vrouwen neemt huiselijk geweld een prominente plaats in. Ook al voert Samusocial systematisch een prioritair opvangebeleid voor vrouwen (omdat zij worden beschouwd als een bijzonder kwetsbaar publiek), toch geldt dit nog sterker voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld : voor hen is de opvang bij Samusocial is onvoorwaardelijk, 24/24 toegankelijk en natuurlijk vertrouwelijk. Hiervoor wordt een versterkte psychosociale ondersteuning voorzien. Van de 957 alleenstaande vrouwen die in 2018 in onze verschillende centra onderdak vonden, waren meer dan 200 slachtoffers van huiselijk geweld.

 

 

 

 

 

 

Dit fragiele publiek vereist een specifiek psycho-medisch-sociale benadering, en dit vanbij hun aankomst bij Samusocial. De eerste prioriteit van onze teams is te zorgen voor de bescherming en veiligheid van de persoon, haar ondersteuning te bieden en ze vervolgens te helpen bij het zetten van de nodige stappen. Heeft ze de feiten al meegedeeld ? Heeft ze klacht ingediend bij de politie ?

Als het slachtoffer geen klacht heeft ingediend, maar dit wel wil doen, wordt zij door een lid van de sociale team naar de Politie begeleid. Vervolgens wordt ze doorverwezen naar het ziekenhuis, waar een arts de mishandeling kan vaststellen.
Vrouwen die financieel afhankelijk zijn van hun echtgenoten kunnen een dossier openen bij het OCMW en krijgen zo toegang tot  sociale inkomsten, waardoor ze zelfstandiger worden.

In het geval het slachtoffer geen klacht wenst in te dienen, informeren onze teams haar over het administratief en familierecht. Daarbij begeleiden onze teams de moeders, en dan in de eerste plaats bij de initiatieven die moeten genomen worden om de voogdij over de kinderen te behouden.

Na een verblijf in ons noodopvang zullen de vrouwen die zich regelmatig  op het grondgebied bevinden doorgaans doorverwezen naar een Centrum voor Preventie van Huiselijk en Gezinsgeweld, dat zich zal toeleggen op een begeleiding naar een langdurige opvang toe, bijvoorbeeld in een  opvangtehuis. Helaas zijn de plaatsen beperkt en bevindt zich een grote deel van de vrouwen in een onregelmatige situatie : onze teams activeren dan alle bestaande hulpmiddelen die zij ter beschikking hebben om de administratieve toestand van het slachtoffer in regel te brengen en de overstap naar een duurzame en waardige woonoplossing mogelijk te maken.

 « Een onderzoek uit 2014 toont dat een vrouw gemiddeld 7 à 8 keer haar echtgenoot verlaat voordat ze definitief vertrekt.* En de ervaring leert ons dat schoolvakantie en eindejaarsfeesten periodes zijn waarin aanzienlijk meer slachtoffers van huiselijk geweld bij ons toekomen,» aldus Mélissa N’Guessan, sociaal referent bij Samusocial.

De teams nodigen graag vrouwen van de centra uit om deel te nemen aan welzijnsmomenten of praatgroepen rond specifieke thema’s : een kans voor vrouwen, of ze nu slachtoffers zijn van geweld of niet, om delikate onderwerpen onder woorden te brengen, in de besloten sfeer  van een moment onder vrouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Paradis, F., Levaque, R., Théorêt, J. et Langlois, L. (2004). Intervention auprès des victimes de violence conjugale. Trousse de formation à l’intention des médecins en médecine familiale (2 e édition).

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.