Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Wereldwijde oproep tot solidariteit en actie om daklozen te beschermen tegen Covid-19

16/04/2020

De hieronderstaande verenigingen dringen er op aan dat groepen zoals dakloze mensen, al dan niet gehuisveste migranten en andere groepen die in precaire omstandigheden moeten overleven, gezien hun grote kwetsbaarheid, voorrang krijgen bij de screening op Covid-19 besmetting. Deze mannen en vrouwen lopen een reëel risico om door het virus te worden besmet en hun precaire leefomgeving is een verzwarende risicofactor. Het gebrek aan aandacht voor deze specifieke populatie kan de epidemiologische situatie alleen maar verergeren.

Er moeten dringend en prioritair maatregelen worden genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan:

1. Bescherming van het daklozenpubliek

Om de bescherming van dakloze mensen en kwetsbare groepen in het algemeen te waarborgen, is het van cruciaal belang: 

  • De toegang te bevorderen tot veilige huisvesting, waar kwetsbare groepen op een humane manier kunnen gescheiden worden, teneinde de potentiële overdracht van de ziekte onder controle te houden (momenteel niet mogelijk in collectieve huisvesting);
  • De primaire behoeften te garanderen, met inbegrip van de toegang tot voedsel en sanitaire voorzieningen;
  • De nodige risicobeperkende hulpmiddelen (maskers, jassen, etc.) te voorzien voor zowel de bewoners als de medewerkers;
  • Toegang te bieden tot adequate adviezen en hulp in het licht van de sluiting van diensten en opvangcentra;
  • Dakloze mensen te beschermen tegen strafmaatregelen van de politie bij gebrek aan veilige alternatieven voor de openbare ruimte.

2. Proactief en systematisch screeningsbeleid

Om de voor de hand liggende reden van volksgezondheid is het dringend noodzakelijk:

  • Covid-19-tests af te nemen in opvangcentra en ondersteunende diensten voor dakloze mensen en migranten en om positief geteste gebruikers te scheiden van degenen die dat niet zijn, zodat we de verspreiding van het virus onder controle kunnen houden;
  • Zorgverleners die dagelijks met deze kwetsbare groepen werken te testen.


3. Mensen gehuisvest te houden 

Gezien de economische gevolgen van de crisis is het noodzakelijk: 

  • De huisvesting voor kwetsbare mensen te behouden;
  • Structurele oplossingen te vinden voor de toegang tot huisvesting, wat meer dan ooit een volksgezondheidsvereiste is geworden.

HIER tekenen

Ondertekenaars (22 april) : 

Action Homeless (UK) ; Arrels Fundacio (Spain) ; Asbl Comme Chez Nous (Belgium) ; Association Internationale des Charités (Belgium) ; Associazione Cena dell’Amicizia (Italy) ; Associazione di Volontariato Porta Aperta (Italy) ; Australian Alliance to End Homelessness (Australia) ; A Way Home America (USA) ; Bruss’Help (Belgium) ; Bulle Asbl (Belgium) ; Canadian Alliance to End Homelessness (Canada) ; Caritas International (Belgium) ; Catholic Charities USA (USA) ; Catholic Relief Services (USA) ; Centre d’Economie Social de l’Université de Liège (Belgium) ; Centre d’Etudes en Habitat Durable de Wallonie Asbl (Belgium) ; CNCD-11.11.11 (Belgium) ; Commune Hospitalière ; Ecaussinnes (Belgium) ; Community Solutions (USA)Coordinamento Toscano Marginalità (Italy) ; Crisis (UK) ;Depaul International ; Diogènes (Belgium) ; DoucheFlux (Belgium) ; Dynamo International – Street Workers Network ; Europa.Brücke.Münster plus (Germany) ; FAMVIN Homeless Alliance (USA) ; Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA, Europe) ; fio.PSD (Italy) ; Fondazione Casa della Carità’ Angelo Abriani (Italy) ; Förderverein für Wohnhilfen (Germany) ; Front commun des SDF (Belgium) ; Funders Together to End Homelessness (USA) ; HERMESplus (Belgium) ; Hobo (Belgium) ; Hogar Sì (Spain) ; Homeless Link (UK) ; Housing First Belgium Lab (Belgium) ; HuNeeds (Belgium) ; Infirmiers de Rue (Belgium) ; Institute of Global Homelessness (USA) ; Job Dignity (Belgium) ; Lama asbl (Belgium) ; Le Relais Social Urbain de Charleroi (Belgium) ; Le Relais Social Urbain de La Louvière (Belgium) ; Les Gastrosophes (Belgium) ; Les Petits Riens (Belgium) ; Les Samaritains ASBL (Belgium) ; Ligue des Droits Humains (Belgium) ; L’Ilot Sortir du sans-abrisme (Belgium) ; Médecins du Monde (Belgium) ; Médecins Sans Frontières/ Artsen Zonder Grenzen (Belgium) ; NAAB Ambulance Service LLC (Belgium) ; National Alliance to End Homelessness (USA) ; National Law Center on Homelessness & Poverty (USA) ; Natural Hazards Center (USA) ; Parc Sanitari Sant Joan de Deu (Spain) ; Pierre d’Angle (Belgium) ; Plateforme citoyenne / Bxlrefugees (Belgium) ; Prima civil association (Slovakia) ; Public Interest Law Center (UK) ; RestoJet (Belgium) ; Ronda Solidarietà Roma (Italia) ; Samu Social (Belgium) ; Samu Social International (France) ; School Sisters of Notre Dame (USA) ; Servizi Inclusione – Diaconia Valdese (Italy) ; Shekinah (UK) ; Singa Belgium (Belgium) ; Social Bite (UK) ; Solidarité Grands Froids (Belgium) ; Solidarité sur le Bitume (Belgium) ; Source Asbl (Belgium) ; Steunpunt Mens en Samenleving (Belgium) ; STOPA Slovensko (Slovakia) ; The International Vincentian Family (USA) ; The World’s Big Sleep Out ; True Colors United (USA) ; Truro Homeless Outreach Society (Canada) ; Udenfor Projekt (Danemark) ; Università Cattolica (Italy) ; Welcoming Australia (Australia) ; Western Australian Alliance to End Homelessness (Australia) ; World Habitat (UK)

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.