Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Zondag 10 oktober is het Werelddag Geestelijke Gezondheid.

08/10/2021

Zondag 10 oktober is het Werelddag Geestelijke Gezondheid. Een bijzondere gelegenheid om in te zoomen op de link tussen geestelijke gezondheid en dakloosheid. Bij Samusocial bestaat de missie van de psychologen erin de toestand van de mensen te evalueren, hun noden te behartigen en hen te begeleiden naar adequate instanties of te integreren in een netwerk dat daartoe leidt.

Perle en Marine, psychologen in onze noodopvangcentra, getuigen:

“De problemen die we vaststellen bij de mensen die in onze centra worden opgevangen, zijn van velerlei aard: het gaat vooral om psychotische stoornissen, humeurstoornissen, maar ook issues die ondersteuning en een luisterend oor vergen. We merken ook veel problemen met verslaving aan alcohol, verboden stoffen, geneesmiddelen enz., maar ook stoornissen die gelinkt zijn aan trauma’s, zoals echtelijk en seksueel geweld, een rouwproces enz.

De verhouding tussen geestelijke gezondheid en dakloosheid is geen lineair gegeven: het is niet zo dat dakloosheid de geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaakt en evenmin zo dat de mentale gezondheidsproblemen leiden tot dakloosheid. Door het tweeledige stigma waaraan die mensen onderhevig zijn, ontstaat er een vicieuze cirkel: we kleven op hen een etiket van “dakloze”, maar ook een etiket van “gek in hun hoofd” omdat ze ziek zijn. Dat verergert hun isolement en maakt het des te moeilijker, niet alleen om weg te geraken van de straat, maar ook om hun psychiatrische toestand te zien verbeteren. Zo wordt het voor hen lastig om alleen vooruitgang te boeken, zeker voor die mensen die niet (meer) worden gevolgd door een medisch netwerk waarop ze kunnen vertrouwen. Dat is het moment waarop de begeleiding door de psychologen van Samusocial een noodzaak wordt. De centra zijn echter onvoldoende uitgerust om hen op een efficiënte manier te omkaderen en er wordt dan vaak negatief gefocust op hun stoornissen. Daarom is en blijft de doorverwijzing naar aangepaste structuren een kernpunt binnen onze aanpak. Een oriëntering op de lange termijn en een integratie binnen een netwerk zijn echter complexe gegevens als gevolg van de wachttijden en de voorwaarden voor opvang.”

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.