Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Noodhulp voor daklozen

Ontmoeting met Julien, opvoeder in het gezinscentrum

26/09/2017

Julien, waarin bestaat jouw werk in het gezinscentrum ?

« Als opvoeder vang ik in de eerste plaats alle vragen en behoeften van de bewoners op. Dat kan gaan over de vervanging van een babybedje door een kinderbed, het zoeken naar een appartement of conflictbeheer. In de globale opvang van de bewoners nemen het onthaal van gezinnen en de begeleiding van hun vertrek uiteraard een belangrijke plaats in. Ik zorg er ook voor dat de regels van het centrum worden nageleefd, dat maakt het leven in gemeenschap een stuk gemakkelijker. Maar de meeste gezinnen zijn echt meegaand.

Het tweede luik van mijn opdracht is het organiseren van activiteiten voor de bewoners. In het Centrum zijn we met twee opvoeders per week voor 147 bewoners. Daarom is het belangrijk dat we partners zoeken. « Huis Van De Mens » richt een kinderkamp in tijdens de zomervakantie, « Solidarité Grands Froids » organiseert de feesten verbonden aan sleuteldatums zoals Pasen, Sinterklaas, Halloween… En « Serve The City » verzorgt huiswerkklassen voor de kinderen en lessen Frans en Nederlands voor de volwassenen.

Ook organiseren we intern regelmatig activiteiten als voetbal, stoelendans, schattenjacht… maar ook filmvertoningen in de televisieruimte… In de mate van het mogelijke geven we de voorkeur aan uitstapjes. Gelukkig zitten we in Brussel, waar veel gratis evenementen plaatsvinden ! Ik denk bijvoorbeeld aan « Landelijk Brussel », het « Hopla » Festival, « Jam in Jette »… van april tot september zijn er talloze evenementen in de hoofdstad ! Naar andere evenementen kunnen we tegen een verminderd tarief « artikel 27 ».
Bij het begin van de week worden de activiteiten uitgehangen. We proberen tegemoet te komen aan de wensen van iedereen en alle leeftijden. Als opvoeder is het onze taak om te begeleiden en een kader te verschaffen. Zo ontstaat een vertrouwensband met de bewoners. We proberen er altijd voor te zorgen dat de ouders van jonge kinderen erbij zijn zodat ze hun rol blijven vervullen. De uitstappen met tieners proberen we tot kleinere groepjes te beperken. Het is tenslotte een andere leeftijdsgroep. We proberen een andere band met hen tot stand te brengen. Zo trekken we naar de minigolf, naar de film, een museum (gratis toegang op de eerste zondag en woensdag van de maand)… »

Julien, welke weerslag heeft de crisis bij Samusocial op het gezinscentrum gehad ?

Ik heb vernomen dat mijn collega’s van de mobiele teams het hard te verduren hebben gekregen. Dat de mensen op straat zelfs agressief met hen waren.

Bij ons in het gezinscentrum is de impact daarvan kleiner dan bij de Medihalte of de Maraude, die voor een deel met privégeld functioneren.

Maar het feit dat de media deze crisis de « affaire Samusocial » noemen, heeft wel veel schade berokkend. Zoals een collega van de Maraude het stelde, ze hadden het beter de « affaire Mayeur – Peraïta » genoemd. Tegenwoordig trek ik een jas aan over mijn trui met in het groot Samusocial erop als ik hier buitenstap. Toch bang om opmerkingen te krijgen ! We vermelden niet zoals vroeger met trots de naam van onze instelling. Gelukkig kregen we ook heel wat blijken van steun van onze partners. »

Hoe zie jij de toekomst ?

« Natuurlijk ben ik ongerust over mijn betrekking, zoals alle werknemers neem ik aan. Ik heb een arbeidscontract van onbepaalde duur, maar er worden ons budgettaire beperkingen opgelegd en dat zorgt voor onzekerheid. Maar mijn toestand is niet hopeloos. Als ik morgen mijn job verlies, zal ik waarschijnlijk vrij vlot iets vinden : ik ben in de dertig. Dat kan veel moeilijker liggen voor oudere medewerkers.
Toen ik in het centrum begon, waren we met half zoveel personeel. Vandaag beschikken we over een aanvaardbaar aantal medewerkers. Telkens wanneer dat mogelijk was, is Samusocial blijven aanwerven zodat de lasten niet steeds op dezelfde schouders hoeven te wegen. Ik kan me dus moeilijk voorstellen dat het personeelsbestand wordt afgebouwd.

Maar ik maak mij ook zorgen over het publiek dat wij bijstaan. Ik kan me niet voorstellen dat we 41 gezinnen, waarbij ook peuters en schoolgaande kinderen op straat zouden moeten zetten. Vooral ook omdat een aantal van deze gezinnen op het punt staan een woning te vinden dankzij onze sociale begeleiding. »

Wij hopen dat onze nieuwe bestuurders de continuïteit zullen verzorgen van dit mooie project waaraan zoveel medewerkers hebben bijgedragen. Het zou mij bedroeven als dat allemaal in het water valt.

close

Newsletter

Onze nieuwsbrief brengt je op de hoogte van het meest actuele nieuws van Samusocial. De nieuwsbrief is gratis en je krijgt ze rechtstreeks in je mailbox. Je kan op elk moment je uitschrijven. Interesse? Vu hier je e-mail adres in!