Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Ons activiteitenverslag 2018 is online !

20/06/2019

Wij hebben het genoegen u de publicatie mee te delen van ons jaarverslag 2018 in zijn interactieve vorm.

 In 2018 is een massa werk verricht : er zijn meer dan 250.000 nachtverblijven verstrekt aan 7.780 verschillende daklozen van wie 1.088 kinderen, er ware 11.384 ontmoetingen op straat met 1.873 personen, 586 mensen konden verdergeholpen worden naar andere verblijfsformules.

Ook al zijn de cijfers indrukwekkend, toch mogen we niet uit het oog verliezen dat een groep zeer kwetsbare mensen slapen toch niet in de beschikbare opvangstructuren,  hetzij bij gebrek aan plaats, hetzij omdat zij dat zelf zo willen.  Dat maakte de actualiteit ons duidelijk eind 2018 toen op minder dan 48 uur tijd twee vrouwen zijn overleden op straat. De moeilijkheid om voldoende verblijfscapaciteit te combineren met een opvangkwaliteit die deze mensen kan motiveren om onderdak te zoeken in een verblijfscentrum is één van de grootste uitdagingen in het hervormingsproces van ons hulpdienst. Momenteel loopt daarom een denkoefening over de kwaliteit van de opvang en van de dienstverlening aan de personen die wij helpen.

 2018 was ook het laatste jaar dat onze organisatie functioneerde als « Samusocial ». De vereniging heeft in maart 2019 ondertussen formeel een publiekrechtelijk statuut aangenomen en eind deze maand juni rondt de algemene vergadering de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur af met de benoeming van de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Vanaf dat moment kan de reflectie over de nieuwe publieke identiteit van de organisatie sereen worden gevoerd.

 Ook in de loop van 2018 is de overgangsraad van bestuur verdergegaan met de invulling van een kader dat de vereniging financieel kan stabiliseren, alle opdrachten op het terrein in stand houden en het beheer gezond maken (financiën, human resources, aankoopbeheer en giften)

Wij danken van harte de leden van de raad van bestuur die de overgang in goede banen hebben geleid voor hun persoonlijk en vrijwillig engagement in dienst van onze vereniging en, in een bredere context, van de hele daklozenopvang. 

Wij brengen ook een welgemeende hulde aan de werkers op het terrein voor hun persoonlijke inzet in vaak moeilijke omstandigheden. Zij vormen het menselijk kapitaal dat de onmetelijke kracht vormt van Samusocial.

Lees het jaarrapport online 

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.