Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Oproep tot kandidaatstellingen : New Samusocial zoekt bestuurders

09/06/2019

Op 16 mei werd Samusocial een publiekrechtelijke gewestelijke vzw met de naam New Samusocial. Deze nieuwe benaming is in de eerste plaats juridisch aangezien de nieuwe raad van bestuur zich moet uitspreken over de definitieve openbare identiteit van onze hulporganisatie.

Overeenkomstig de statuten van de vereniging zoals deze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt en bij de Griffie neergelegd op 26 maart 2019, dient New Samusocial voortaan bestuurd te worden door een raad van bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, van de associatieve daklozensector en van het maatschappelijk middenveld.

Sinds 16 mei wordt onze vereniging daarom geleid door een beperkte raad van bestuur bestaande uit de overgangsvoorzitter Christophe Happe en zes bestuurders die de Brusselse Regering vertegenwoordigen. Op termijn zullen vijf andere vertegenwoordigers hen vervoegen, drie uit de associatieve daklozensector en twee uit het middenveld, om samen de elfkoppige raad te vormen. Uit deze laatste vijf bestuurders wordt de toekomstige Voorzitter gekozen.

De drie bestuurders uit de sector van de bijstand aan daklozen worden rechtstreeks aangesteld door de beperkte raad van bestuur.
De beide bestuurders uit het middenveld zullen als onafhankelijk bestuurder gelden en mogen met het oog op een effectief behoorlijk bestuur geen verenigingen vertegenwoordigen die deel uitmaken van de algemene vergadering van de vzw New Samusocial. Zij worden aangetrokken uitsluitend op grond van hun ervaring en competenties, en dit door middel van de openbare oproep tot kandidatuurstelling die wij vandaag uitschrijven.

De functie is onbezoldigd maar biedt de mogelijkheid om een actieve en maatschappelijk bewuste rol te vervullen bij de verwezenlijking van de opdrachten van New Samusocial en voor de mensen die de organisatie tegemoet treedt.

 

Voelt u zich betrokken bij de strijd tegen de uitsluiting en de bijstand aan daklozen ?
Beschikt u over ervaring en solide vaardigheden die kunnen bijdragen tot de bepaling van de grote oriënteringen en het beheer van onze vereniging ?
Bent u enthousiast over het perspectief om een actieve en doorslaggevende rol te spelen als Bestuurder of Voorzitter van één van de grootste spelers in de bijstand aan daklozen ?


Stel u dan kandidaat als onafhankelijk bestuurder. Stuur uw CV en uw motiveringsbrief vóór 24 juni 2019 naar christophe.happe@samusocial.be met de vermelding « Kandidaatstelling voor de Raad van Bestuur » in het voorwerp van uw e-mail.

De weerhouden kandidaten worden geselecteerd door de leden van de Algemene Vergadering van New Samusocial, waarvan de volgende vergadering gepland staat voor 27 juni.

 

Link naar de statuten van New Samusocial publiekrechtelijke VZW

Wenst u meer informatie over de functie of over de rekrutering ? christophe.happe@samusocial.be

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.