Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Oproep tot kandidaatstellingen : (New) Samusocial zoekt een bestuurder uit het maatschappelijk middenveld

27/07/2020

Al meer dan een jaar geleden werd Samusocial een publiekrechtelijke gewestelijke vzw met de naam New Samusocial. Onze Raad van Bestuur, nu voorgezeten door Stéphane Heymans, Operationeel Directeur bij Dokters van de Wereld, is op zoek naar een bestuurder uit het maatschappelijk middenveld, om de samenstelling van de raad te voltooien.

Overeenkomstig de statuten van de vereniging zoals deze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt en bij de Griffie neergelegd dient New Samusocial bestuurd te worden door een raad van bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, van de associatieve daklozensector en van het maatschappelijk middenveld, hetzij :

  • Zes leden aangesteld door het Verenigd College die de overheid vertegenwoordigen
  • Twee bestuurders uit de sector van de bijstand aan daklozen
  • Drie onafhankelijke bestuurders uit het maatschappelijk middenveld, gekozen na een openbare oproep tot kandidaatstelling

Hier vindt u het detail van de samenstelling van de raad van bestuur

Voelt u zich betrokken bij de strijd tegen de uitsluiting en de bijstand aan daklozen ?
Beschikt u over ervaring en solide vaardigheden (financiële, juridische, medische, …) die kunnen bijdragen tot de bepaling van de grote oriënteringen en het beheer van onze vereniging ?
Bent u enthousiast over het perspectief om een actieve en doorslaggevende rol te spelen als Bestuurder van één van de grootste spelers in de bijstand aan daklozen ?

Stuur uw CV en uw motiveringsbrief voor 7 september 2020 naar stephane.heymans@samusocial.be met de vermelding « Kandidaatstelling voor de Raad van Bestuur » in het voorwerp van uw mail.

De aangeworven kandidaat wordt gekozen op grond van zijn/haar ervaring en competenties, en dit door middel van de openbare oproep tot kandidatuurstelling die wij vandaag uitschrijven.

De functie is onbezoldigd maar biedt de mogelijkheid om een actieve en maatschappelijke rol te vervullen bij de verwezenlijking van de opdrachten van Samusocial en voor de mensen die de organisatie tegemoet treedt.

Wenst u meer informatie over de functie of over de rekrutering ? stephane.heymans@samusocial.be

Link naar de statuten van New Samusocial publiekrechtelijke VZW

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.