Huisvesting - Noodhuisvesting

Focus op de crisisvoorzieningen

 

Winter 2019-2020

Tijdens de winter van 2019-2020 waren er op het hoogtepunt van de wintercapaciteit elke nacht tussen 1.050 en 1.070 overnachtingsplaatsen open.

De winterluchtsluizen werden geleidelijk geactiveerd om gedurende de rest van het jaar openstaande capaciteit te voltooien. Deze luchtsluizen werden geopend in verschillende gebouwen:

De winteropvangcentra

GebouwWintercapaciteitDatum van opening of capaciteitsuitbreidingSamenstelling van het publiek
Poincaré22018 november 2019Alleenstaanden
Vestje110PermanentAlleenstaande kwetsbare personen
Woluwe120PermanentGezinnen
Evere300 à 32015 november 2019Gezinnen
Kruidtuin30016 december 2019Alleenstaanden

Tijdens de winter van 2019-2020 zijn verschillende nieuwe maatregelen genomen om de kwaliteit van de opvang in de verschillende structuren te verbeteren:

  • de installatie van WI-FI in alle accommodatiestructuren;
  • de aanwerving van een verpleger op het gebied van de volksgezondheid met verschillende functies;
  • installatie en/of verbetering van lockersystemen op alle locaties.

Aangezien de sanitaire crisis aan het einde van de winter begon, werd de wintercapaciteit uitgebreid om de overbevolking in de centra te beperken en de omvang van de opvang tot laat in het najaar te beperken.

De Covid-19-pandemie

Vanwege de Covid-19-pandemie en om te kunnen reageren op de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd om deze pandemie in te dammen, heeft Samusocial haar opvang- en ondersteuningsdiensten moeten aanpassen.

Aanpassing van de huisvestingsdiensten in het kader van de bestrijding van Covid-19

Gedurende de hele zomer en tot 1 oktober kon de Samusocial haar wintercapaciteit van 1.050 tot 1.100 plaatsen handhaven.

Vanaf oktober (sluiting van 80 plaatsen in het Poincaré-centrum) kan Samusocial dankzij de beschikbare opvangcapaciteit 990 mensen per dag huisvesten en begeleiden, dat is 450 plaatsen meer dan in 2019 op dezelfde datum. Bij de opvang wordt uiteraard voorrang gegeven aan de meest kwetsbare personen: gezinnen, vrouwen, kwetsbare mannen.

Er zijn twee isolatiegebieden geopend voor de opvang van mensen die ervan worden verdacht drager van het virus te zijn of positief op Covid-19 zijn getest. Daarnaast heeft Samusocial in samenwerking met Artsen Zonder Grenzen een centrum geopend voor mensen die besmet zijn met Covid-19 (het centrum van Thurn en Taxis):

Vestje 7

Het eerste isolatiecentrum voor daklozen in Brussel, Vestje 7 (19 plaatsen in 6 kamers) heeft het mogelijk gemaakt mensen met symptomen van Covid-19 te isoleren door hen medische en sociale hulp te bieden die wordt verstrekt door verpleegkundigen en maatschappelijk werkers (monitoring van de evolutie van de symptomen, de ziekte en de vitale parameters, maar ook andere mogelijke pathologiën, toediening van verzorging en behandeling, opvoeding en bewustmaking inzake hygiëne, enz.)

Hotel St-Maria

Dit centrum (70 plaatsen voor alleenstaande mannen en vrouwen) werd geopend om mensen op te vangen die genezen zijn van Covid-19 aan het einde van hun verblijf in het verzorgingscentrum dat door Artsen zonder Grenzen (AzG) is geopend op de site van Thurn & Taxis.

Bovendien werd de opening van het familiehotel in de Noordwijk en van het vrouwencentrum in het gebouw van het Europees Parlement op het De Meeûsplein (zie Focus op de Vrouwencentra) ingegeven door de noodzaak om de maatregelen inzake sociale afstand te respecteren en tegelijk de opvangcapaciteit op het niveau van de wintercapaciteit te houden.

In totaal werden door Samusocial 544 nieuwe plaatsen geopend in het kader van de operationele reactie op de gezondheidscrisis.

De Thurn en Taxis-centrum

Van 30 maart tot eind april 2020 werd in dit centrum met 150 bedden en een oppervlakte van 8.000 m2 medische expertise van AzG op het gebied van de opvang en verzorging van besmette personen gecombineerd met de vaardigheden van Samusocial op het gebied van de opvang en follow-up van daklozen die vaak een combinatie van medische, psychologische en sociale problemen hebben.

Het systeem van ambulancevervoer

Om tegemoet te komen aan de behoefte van daklozen van wie vermoed wordt dat zij met Covid-19 besmet zijn, naar isolatiecentra te vervoeren zonder het risico te lopen anderen te besmetten, heeft Samusocial een ambulance-vervoersysteem opgezet. De patiënten werden doorverwezen door alle daklozenopvangdiensten die per ziekenwagen werden vervoerd met behulp van het door de Samusocial opgezette verwijzingssysteem.

Preventie en gezondheidsbevordering

De daklozen die wij helpen zijn soms kwetsbaar en lopen daarom een bijzonder risico op een virus als Covid-19. Onze opvangcentra zijn dus een belangrijke broedplaats van het virus en daarom heeft Samusocial niet gewacht tot de eerste gevallen in België zich aandienden alvorens de nodige preventieve maatregelen te nemen.

In april 2020 werd een team voor gezondheidsbevordering opgericht om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan betrouwbare en actuele informatie over Covid-19 (oorsprong, overdracht, beschermingsmiddelen, enz.), om te luisteren naar en in te spelen op de vragen en angsten van iedereen en om gezond gedrag te bevorderen in alle Samusocial-centra.

Het dakloosheid Outbreak Support Team

Een mobiel team van zeven medewerkers van verschillende organisaties (Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Samusocial) kreeg ook de opdracht om de preventie van de Covid-19-epidemie in niet-erkende collectieve huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen.
De OST dakloosheid heeft
:

  • Van september tot december 2020 11 kraakpanden, 18 niet-goedgekeurde platformen en 12 goedgekeurde platformen voor een totale populatie van 2640 mensen opgevolgd;
  • Van eind april tot eind mei 2020 861 mensen getest;
  • Van september tot december 2020 14 200 maskers en 850 hydroalcoholische gels uitgedeeld.