Homepage - Onze activiteiten in 2020

Opdracht “Verzoekers om internationale bescherming”

Opvangplaatsen beheerd door Samusocial met een mandaat van Fedasil voor mensen die verzoeken om internationale bescherming.

In 2020

 • 1.121 personen ondergebracht
 • 91 gezinsleden
 • 30 alleenstaande vrouwen
 • 863 alleenstaande mannen
 • 188 kinderen (waaronder 137 NBM)

Dienstenaanbod

Naast de 24-uurs accommodatie, die drie maaltijden per dag omvat, toegang tot sanitaire voorzieningen, wasfaciliteiten, toegang tot internet, enz., profiteren asielzoekers van diensten waarin specifiek wordt voorzien door de “opvangwet”:

 • sociale begeleiding ;
 • paramedisch overleg met medische coördinatie;
 • toegang tot taal- en integratiecursussen;
 • rechtsbijstand;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan gemeenschapswerk ;
 • het verstrekken van zakgeld eenmaal per week.

Infrastructuur

450 huisvestingsplaatsen worden momenteel beheerd door Samusocial onder een Fedasil-mandaat:

 • 350 plaatsen in het centrum van Neder-over-Heembeek. Voornamelijk bedoeld voor alleenstaande mannen;
 • In december 2020 zijn 100 plaatsen geopend in het centrum van Koekelberg, voornamelijk bestemd voor gezinnen; dit centrum kan uiteindelijk 238 mensen opvangen.

De opdracht “Verzoekers om internationale bescherming” in 2020

De noodopening van een honderdtal transitplaatsen voor kwetsbare personen

In september 2020 heeft Fedasil Samusocial gevraagd om een kwetsbare bevolkingsgroep (alleenstaande vrouwen, gezinnen, kwetsbare personen, enz.) op te vangen tijdens de transitperiode (personen die voor het eerst aankomen in afwachting van hun afspraak bij de vreemdelingendienst). Doordat de Covid-19-pandemie de procedures heeft stopgezet en vertraagd, zijn veel mensen “uit het systeem” gekatapulteerd tot ze een afspraak kregen bij de Dienst Vreemdelingenzaken… en dus op straat kwamen te staan. In het centrum van Neder-over-Heembeek werden voor dit specifieke publiek 100 plaatsen geopend en daarvoor moesten 100 permanente bewoners van het centrum worden overgebracht naar andere centra van Fedasil en het Rode Kruis. Deze situatie duurde tot november 2020.

De ontvangst van NBM in de "observatie"-fase

Vóór februari 2020 ontving de Samusocial alleen zwervende niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBM) die door de Dienst voogdij waren doorverwezen. Zij verbleven slechts twee nachten in de Samusocial-centra, terwijl zij besloten of zij al dan niet asiel zouden aanvragen en werden geheroriënteerd.

In februari 2020 werden in het centrum van Neder-over-Heembeek 15 plaatsen voor langer verblijf geopend voor NBM in de zogenaamde “waarnemingsfase”, d.w.z. dat zij hun asielaanvraagprocedure zijn begonnen en wachten op de resultaten van de onderzoeken om hun leeftijd te bevestigen. Zodra de resultaten binnen zijn, worden zij doorverwezen naar een observatie- en oriëntatiecentrum of naar een centrum voor volwassenen.

Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek – Opdracht “aanvragers van internationale bescherming”

Vaststellingen betreffende het opgevangen publiek – Opdracht “aanvragers van internationale bescherming”

Lees meer >