Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Noodhulp voor daklozen

Noodhulp bieden aan de Brusselse daklozen en ze begeleiden naar oplossingen weg van de straat.

Laatste nieuws

Covid19: Samusocial zet een specifiek doorverwijzingssysteem op met ambulances voor daklozen

Covid19: Samusocial zet een specifiek doorverwijzingssysteem op met ambulances voor daklozen

28/03/2020

Het vervoer van daklozen van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn met Covid-19 is een delicate fase in de operaties die momenteel worden ontplooid in de bijstand aan daklozen. Het is belangrijk dat mensen die symptomen vertonen afgezonderd kunnen worden in de speciaal daartoe voorziene centra zonder het risico te lopen om andere mensen te besmetten. Om aan deze essentiële behoefte tegemoet te komen, heeft Samusocial een doorverwijzingssysteem opgezet waarmee daklozen van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn, naar de afzonderingscentra gebracht kunnen worden die Samusocial en het Rode Kruis hebben geopend.  Sinds woensdag kunnen in totaal tot 10 ziekenwagens ingezet worden om personen te vervoeren voor wie een medisch vermoeden van besmetting bestaat, en wel met inachtneming […]

Meer info

Dringend meer testen nodig om epidemie te vertragen. Betere zorg voor de zieken en de hulpverleners

Dringend meer testen nodig om epidemie te vertragen. Betere zorg voor de zieken en de hulpverleners

23/03/2020

Dokters van de Wereld, Samusocial en Straatverplegers vzw roepen samen op meer in te zetten op actief testen op Covid19 om de epidemie in te dijken.    Dokters van de Wereld, Samusocial en Straatverplegers maken zich ernstige zorgen over de impact van de Coronacrisis zolang niet meer werk gemaakt wordt van een methodische opsporing van het Covid-19-virus. De organisaties roepen op zeker kwetsbare groepen als dakloze mensen en migranten die in precaire omstandigheden moeten overleven, evenals hulpverleners en zorgverstrekkers, meer actief en systematisch te testen. Vervolgens kunnen de recente contacten, inclusief sociale werkers en medische hulpverleners, van besmette personen opgespoord, getest en indien nodig in quarantaine geplaatst worden. Dat kan overigens perfect gebeuren door niet medisch personeel. Op basis van […]

Meer info

Samusocial opent een centrum waar bewoners met symptomen van Covid19 afgezonderd kunnen worden

Samusocial opent een centrum waar bewoners met symptomen van Covid19 afgezonderd kunnen worden

21/03/2020

Dakloze mensen zijn bijzonder kwetsbaar nu Covid19 het land treft. Zij kunnen zich enkel afzonderen door naar onze opvangstructuren te komen. Wat momenteel essentieel is voor Samusocial en voor de andere opvangdiensten voor daklozen is dat onze centra open blijven maar ook dat we elke persoon kunnen beschermen en voor zover dat mogelijk is de verspreiding van het virus in onze opvangstructuren beperken. Daarom leek het ons essentieel dat er een aparte ruimte komt waar we onze bewoners van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn, kunnen afzonderen. Daarom hebben wij vrijdag een Covid19-eenheid geopend in ons gebouw naast het centrum van het Vestje. In deze eenheid kunnen wij bewoners van onze centra afzonderen als ze symptomen van Covid19 vertonen. […]

Meer info

Covid-19: het leven in de centra gaat door ondanks de nieuwe preventiemaatregelen.

Covid-19: het leven in de centra gaat door ondanks de nieuwe preventiemaatregelen.

19/03/2020

We zijn er : België is deze middag tot algemene opsluiting overgegaan. Het land staat bijna stil. Hoewel de instructies van de autoriteiten iedereen aanraden, thuis te blijven is dit natuurlijk onmogelijk voor degenen die geen dak hebben. De opvangcentra van Samusocial blijven open om elke avond meer dan 1.000 mensen, geïsoleerde mannen en vrouwen en talrijke gezinnen zonder huisvesting te kunnen blijven opvangen. Ondanks het grote aantal mensen dat aanwezig is in de centra, wordt er alles aan gedaan om de regels van bescherming en sociale afstand te respecteren. Wanneer we binnenkomen in onze centra worden we nu getroffen door een sterke geur van ontsmettingsmiddel. Hygiëne-en preventiemaatregelen werden geimplementeerd in onze opvangcentra : terbeschikkingstelling van sensibiliseringsaffiches met voorzorgsmaatregelen voor de bewoners […]

Meer info

Covid 19 – De centra van Samusocial blijven open

Covid 19 – De centra van Samusocial blijven open

13/03/2020

De regering heeft sterke maatregelen getroffen om de Covid-19 pandemie en de effecten ervan te stoppen op de publieken die gevaar lopen. Samusocial wil logischerwijs zijn missie voortzetten om de meest kansarme mensen te helpen, door zijn opvangcentra open te houden. Er werden echter maatregelen genomen om de risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen en tegelijkertijd toegankelijke hulp te garanderen aan de meest kwetsbare daklozen in het Brussels Gewest. Tussen 1.000 et 1.070 dakloze personen kunnen ieder avond steeds op ons rekenen voor accomodatie, maaltijden, zorg en sociale begeleiding. Tot nu toe heeft alleen het centrum Botanique zijn opvangcapaciteit zien afnemen van 300 tot ongeveer 270 plaatsen, om zo goed mogelijk aan de eisen op het gebied van bescherming […]

Meer info

Archief

Wie zijn wij?

Samusocial is een stedelijke voorziening die sociale noodhulp verstrekt en strijdt tegen uitsluiting. Onze ploegen bieden noodhulp aan daklozen in de straten van Brussel (onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding, maaltijd, douche).
Het doel : een menswaardige relatie herstellen en, als de persoon dat wenst, hem begeleiden op weg naar een oplossing om weg te raken van de straat.

De Brusselse Samusocial maakt deel uit van Samusocial International.

https://samusocial.be/wie-zijn-wij

Meer info

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.