Huisvesting - Noodhuisvesting

De Medihalte

De Medihalte is het gemedicaliseerde centrum van Samusocial. Het biedt tijdelijk onderdak aan daklozen wiens gezondheidstoestand een periode van herstel en/of specifieke medische verzorging vereist. Het zijn de gezondheidstoestand en de kwetsbaarheid van de betrokkene die de prioriteit van de opvang bepalen.

In 2020

  • 271 mensen verwelkomd
  • 13.010 overnachtingen aangeboden
  • 92.072 geleverde diensten

Infrastructuur en dienstenaanbod

38 bedden in kamers met één tot drie bedden:

  • 23 plaatsen voor “kort verblijf” voor daklozen met acute medische problemen die tijdelijk onderdak nodig hebben (van 5 dagen tot 2 maanden);
  • 15 “lang-verblijf” plaatsen voor de opvang op langere termijn van daklozen die aan chronische pathologieën lijden.

Naast de algemene diensten die door alle noodopvangcentra van Samusocial  worden aangeboden, biedt de Medihalte de beschutte personen specifieke infrastructuren en (para)medische voorzieningen om de continuïteit van de zorg te waarborgen en zo het risico op terugval te minimaliseren.

Gehost publiek

In 2020 werden 229 mensen opgevangen voor een kort verblijf en 42 voor een lang verblijf. Het mannelijke publiek is oververtegenwoordigd (91% van het ontvangen publiek).

22,9% van het publiek bestaat uit mensen met een identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning die in België is afgegeven.

19% heeft Europese papieren en 58% heeft niet-Europese papieren.

Op het moment van binnenkomst had één op de vijf (56) geen medische dekking. Het verblijf maakte het voor 66% van hen (37) mogelijk om het (opnieuw) op te bouwen. Er zij op gewezen dat de rechten van illegale immigranten helaas beperkt zijn tot dringende medische bijstand.

Pathologieën

De “voornaamste pathologieën” komen overeen met de reden van opname in de Medihalte; de “secundaire pathologieën” zijn andere pathologieën waaraan de bewoners worden blootgesteld en waarvoor het medisch team zal moeten tussenkomen.

85,6% van de bewoners van MediHalte wordt opgevolgd op ten minste twee pathologieën.

Dermatologische (22,1%), infectieuze (23,2%) en kanker (16,2%) aandoeningen zijn de drie belangrijkste pathologieën die het vaakst worden aangetroffen. In het geval van langdurig verblijf is kanker de belangrijkste doodsoorzaak voor 26,1% van de bewoners.

1Oogheelk10
2Pijn022,1
3Hormonaal-metabolisch76,5
4Kanker160
5Luchtwegens07,9
6Cardiovasculair310
7Neurologisch17,4
8Neuropsychiatrisch312,4
9Spijsvertering/urogenitaal/obstetrisch712,9
10Trauma/ortho/reumatologisch111,8
11Dermatologisch2210,9
12Infecties236,5
Primaire pathologieën (n=271)
Secundaire pathologieën (n=340)
Oogheelk 1,10 Pijn 0,422,1 Hormonaal-metabolisch 76,5 Kanker 16,20 Luchtwegens 07,9 Cardiovasculair 3,710 Neurologisch 1,87,4 Neuropsychiatrisch 3,312,4 Spijsvertering/urogenitaal/obstetrisch 7,712,9 Trauma/ortho/reumatologisch 11,41,8 Dermatologisch 22,110,9 Infecties 23,26,5

Psychosociale begeleiding en doorverwijzingen

Aan het eind van hun verblijf in Medihalte werden 3 mensen opnieuw gehuisvest in een eigen appartement, 6 in een opvangtehuis, 4 bij familie of vrienden. 76 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 28 met spoed. 45 werden doorgestuurd naar Samusocial centra. Helaas vonden 92 mensen bij het verlaten van de Medihalte geen andere oplossing dan terug te keren naar de straat. Logischerwijs is deze situatie oververtegenwoordigd in het geval van kort verblijf (39% tegen 9,8% voor lang verblijf), aangezien er minder tijd beschikbaar is om administratieve situaties te deblokkeren en verwijzingsprocedures in te stellen.

Er zij ook op gewezen dat 84 personen 308 psychologische gesprekken hebben gevoerd (neuropsychologische evaluaties, intensieve gesprekken, anamnesegesprekken, enz.), hetzij ingemiddeld 3,6 gesprekken per persoon in 2020.

1Straat9234,46 %
2Ziekenhuisopname4817,98 %
3Samusocial4516,85 %
4Overplaatsing naar lang verblijf3613,48 %
5Ziekenhuisnoodgevallen2810,49 %
6Opvangtehuis62,25 %
7Familie/vrienden41,5 %
8Appartement31,12 %
9Fedasil20,75 %
10Vrijwilligeterugkeer20,75 %
11Andere10,37 %
Straat 92 Ziekenhuisopname 48 Samusocial 45 Overplaatsing naar lang verblijf 36 Ziekenhuisnoodgevallen 28 Opvangtehuis 6 Familie/vrienden 4 Appartement 3 Fedasil 2 Vrijwilligeterugkeer 2 Andere 1