Huisvesting - Noodhuisvesting

Focus op de Gezinscentra

In 2020 hebben drie verschillende gebouwen het mogelijk gemaakt de gelijktijdige activiteit van twee gezinscentra met in totaal meer dan 500 plaatsen te huisvesten.

In 2020

• Gezinscentrum Woluwe:

125 plaatsen in 39 privékamers;

• Gezinscentrum Evere:

310 plaatsen; werd in maart 2020 gesloten.

• Hotel Noordwijk:

365 plaatsen verdeeld in 140 kamers voor 2 tot 12 personen; werd in april 2020 geopend.

 

Begin april 2020 zijn de 93 gezinnen – 310 personen waaronder 173 kinderen – die sinds 2018 het centrum van Evere bewoonden, verhuisd naar dit hotel in de Noordwijk dat door de autoriteiten is gevorderd in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie.

Vanuit praktisch oogpunt is de infrastructuur van een hotelgebouw ideaal voor de gezinnen die er worden ondergebracht: eigen kamers voor elk gezin, individuele sanitaire voorzieningen, naast andere voorzieningen.

Cel "Het kleine kind en ondersteuning bij het ouderschap"

Naast de algemene diensten die door de noodopvangcentra van Samusocial worden aangeboden, beschikken de gezinscentra over een door Viva For Life gefinancierde ondersteuningseenheid voor jonge kinderen en ouders, die tot taak heeft de band tussen ouder en kind te bevorderen en gezinnen in moeilijkheden te ondersteunen door middel van activiteiten en de aanwezigheid van een psycholoog en een kinderverzorgster.