Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Mobiele teams

Elke dag van het jaar doorkruisen onze maraudeteams de straten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om noodhulp te bieden aan daklozen. Ze bieden een luisterend oor, medische verzorging, psychosociale begeleiding of zorgen voor een doorverwijzing naar de noodopvangcentra.

Het doel van de mobiele actie is het lijden van een persoon te verminderen, hem helpen om opnieuw zijn draai te vinden, zijn eigen middelen te gebruiken en opnieuw bruggen te slaan naar de maatschappij.

De maraude streeft vier duidelijke doelstellingen na:

  •  Ontmoeting: in contact treden met mensen, op hen toestappen, een handeling die tact en professionalisme vereist.
  • Diagnose: de medische, psychische en sociale toestand van de persoon in nood evalueren.
  • Verzorging: indien nodig de eerste zorgen verstrekken.
  • Begeleiding en doorverwijzing: naar onze centra voor noodopvang en naar de andere sociale of medische diensten of instellingen.

Het team

Het multidisciplinaire mobiele team bestaat uit een chauffeur, een verpleger en een maatschappelijk werker en/of een psycholoog.

  • De maatschappelijk werker: gaat in op de sociale urgentie van de persoon door een band uit te bouwen en een gesprek aan te gaan. Als het mogelijk is en de persoon dat wenst, helpt hij hem een vraag te formuleren (opvang, verzorging, hulp bij de stappen die hij onderneemt …). Hij zoekt een onmiddellijke oplossing voor de gestelde vraag en de vastgestelde behoeften.
  • De verpleger: evalueert de medische urgentie en vult de sociale diagnose aan met een eerste medische diagnose. Indien nodig wordt de persoon doorverwezen naar de medische raadpleging in ons centrum of naar het ziekenhuis.
  • De psycholoog: maakt deel uit van de ‘psychologische maraude’ om contact te houden met de meest gedesocialiseerde en geïsoleerde mensen. Zo wordt er geprobeerd om opnieuw bruggen te slaan naar de wereld en de maatschappij.

“Het is niet de bedoeling om op straat psychiatrische behandeling te bieden, wel om het gemene recht te herstellen, het recht dat iedereen heeft om verzorgd te worden. Want 60 % van de mensen die op straat leven, hebben psychische of zelfs psychiatrische problemen.” Xavier Emmanuelli, voorzitter van Samusocial International.

Hartelijk dank aan de spelers van de Nationale Loterij! Dankzij hen geeft de Loterij zijn steun aan Samusocial.
Afgelopen winter boden onze opvangcentra dagelijks een onderkomen aan gemiddeld 980 personen (mannen, vrouwen, gezinnen) en verleenden onze mobiele hulpteams 126 straathulpdiensten (verzorging, dekens, een luisterend oor bieden, enz.). Onze sociale teams konden  ook meer dan 2 mensen per dag begeleiden naar een duurzame oplossing om de straat te verlaten.

 

In 2023 voerden de mobiele teams 80.721 prestaties uit tijdens 22.951 ontmoetingen met 1.998 personen.
close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.