Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Psychosociale begeleiding

De psychosociale begeleiding neemt de fakkel over van het werk dat ‘s nachts in de opvangplaats werd verricht. De oorspronkelijke sociale diagnose wordt verfijnd om een begeleidingsplan op te stellen.

De maatschappelijke begeleiding richt zich op de toestand van de persoon in zijn geheel en probeert in de eerste plaats diens gemene rechten te herstellen. Vervolgens wordt samen met de betrokkene een project uitgewerkt om hem opnieuw op weg te helpen in de maatschappij.

 

Doelstellingen van de begeleiding:

 Het herstel van rechten: leefloon, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, heropening van dossiers …

Om deze rechten te herstellen wordt het vaakst met de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samengewerkt.

– Doorverwijzing naar een oplossing die aangepast is aan het profiel en de situatie van de persoon, bv. naar een privéwoning, opvangtehuis, medische structuur, ontwenningskliniek, psychiatrische instelling of rusthuis.

– Sociale noodhulp (voedselpakketten, maaltijdbonnen voor sociale restaurants, voorschotten op de uitkeringen van de volgende maand e.d.) en dringende medische hulp voor zieken zonder medische dekking.

– Toelichting en begeleiding bij administratieve stappen om de opgevolgde persoon wegwijs te maken in de procedures van administraties en andere sociale diensten.

In 2022 konden 1.614 personen een oplossie weg van de straat vinden (24,7% van het opgevangen publiek).

In 2022 werd met 4.066 mensen een persoonlijk gesprek gehouden, dit is 62,2% van het opgevangen publiek
close

Nieuwsbrief

Deze informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief naar het aangegeven adres te sturen.