Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Centrum voor kwetsbare personen

Deze structuur huisvest Medihalte, ons verblijfprogramma met medische behandelingen en een programma voor uiterst kwetsbare personen (bejaarden, zwangere vrouwen, mensen met mentale aandoeningen en/of verslavingen,…).

Het programma MediHalte biedt verblijf met medische behandelingen aan dakloze personen wiens gezondheidstoestand medische zorg vraagt die normaal thuis wordt verleend. De gezondheidstoestand en de kwetsbaarheid bepalen de opvangprioriteit.

Het programma voor kwetsbare personen richt zich tot zieke of kwetsbare personen die niet voldoen aan de toelatingscriteria van de bestaande diensten. Deze ‘niet in te delen’ personen blijven geblokkeerd in de noodopvang, wat hun medische opvolging, begeleiding en uiteindelijk van de straat geraken bemoeilijkt.

Doelstellingen van het centrum voor kwetsbare personen: 

  • Tijdelijke, gratis en kwalitatieve huisvesting bieden aan zieke of uiterst kwetsbare dakloze personen;
  • Zorgen voor ondersteunde behandeling en psychologisch-sociaal-medische begeleiding;
  • Continuïteit van de zorgverlening en behandelingen mogelijk maken;
  • Uiteindelijk een oplossing beogen op middellange of lange termijn om van de straat te geraken.

Infrastructuren en dienstenaanbod:

  • 160 bedden verspreid over 3 polen waarvan 50 verpleegbedden, 70 bedden voor alleenstaande vrouwen en 40 bedden voor uiterst kwetsbare mannen. 
close

Newsletter

Chaque mois, recevez l’actualité du Samusocial Brussels dans votre boîte mail. Inscrivez-vous pour recevoir nos newsletters.

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en un clic.