Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Transitcentrum

Het transitcentrum vangt 70 verzoekers om internationale bescherming op. Een interdisciplinair team staat in voor de opvang en de begeleiding van de bewoners in dit nieuwe centrum. 

De bewoners zullen personen zijn die een aanvraag om internationale bescherming in België hebben ingediend. Het gaat om mensen in gezinsverband, koppels, alleenstaande personen en Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV). Ze komen uit verschillende landen (Syrië, Afghanistan, Irak…).

Elke opgevangen persoon kan huisvesting, maaltijden, medische permanentie en kledij krijgen. De georganiseerde opvang is van het type transit: in de eerste plaats wordt tegemoetgekomen aan de humanitaire nood van huisvesting voor personen die een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend. Deze mensen krijgen zo opvang in afwachting van de toekenning van een opvangcentrum van lange duur, waar ze kunnen blijven tijdens de behandeling van hun aanvraag.

close

Nieuwsbrief

Deze informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief naar het aangegeven adres te sturen.