Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

De Pool ‘asiel en migratie’

Samusocial is gemandateerd door het agentschap Fedasil om opvangcentra voor asielaanvragers in het Brusselse gewest te beheren. Momenteel worden er drie verblijfcentra beheerd door Samusocial, die tot 898 asielaanvragers opvangen.

In mei 2023 opende Samusocial een centrum voor Niet Begeleide Minderjarige vreemdelingen (NBM). De opening van dit opvangprogramma maakt deel uit van de sterke toename van het aantal NBM zonder oplossing voor verblijf in het Brussels Gewest.

De directe situatie van de persoon verbeteren en hem begeleiden bij het zoeken naar oplossingen om van de straat te geraken.
close

Nieuwsbrief

Deze informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief naar het aangegeven adres te sturen.