Homepage - Opvangen, Begeleiden en Getuigen : balans 2021

Opgevangen publiek – Pool “Asiel en migratie”

Verdeling van de 2.688 ondergebrachte personen

Hieruit blijkt dat meer dan de helft (66,96%) van het ontvangen publiek bestaat uit mensen in gezinsverband.
Alleenstaande mannen vertegenwoordigen 28,79%, alleenstaande vrouwen 1,79 % en NBM 2,46 %. Het aantal opgevangen gezinnen is fors gestegen van 91 in 2020 tot 1.800 in 2021.

1Alleenstaande vrouwen481,79 %
2Alleenstaande mannen77428,79 %
3NBM662,46 %
4Personen in gezinsverband1.80066,96 %
Alleenstaande vrouwen (1.79%)Alleenstaande mannen (28.79%)NBM (2.46%)Personen in gezinsverband (66.96%)Alleenstaande vrouwen (1.79%)Alleenstaande mannen (28.79%)NBM (2.46%)Personen in gezinsverband (66.96%)

Meest vertegenwoordigde nationaliteiten

1Afghanistan33013,1 %
2Palestina26010,32 %
3Somalië481,91 %
4Guinea1345,32 %
5Eritrea501,98 %
6Syrië31812,62 %
7Andere1305,16 %
8Irak1194,72 %
9Marokko311,23 %
10Senegal522,06 %
11Soedan522,06 %
12Iran1084,29 %
13Congo1034,09 %
14Kameroen291,15 %
15Nigeria200,79 %
16Turkije883,49 %
17Georgië401,59 %
18Albanië481,91 %
19Burundi491,95 %
20Ivoorkust291,15 %
21Mauritanië271,07 %
22Angola451,79 %
23Colombia622,46 %
24El Salvador813,22 %
25Moldavië622,46 %
26Rusland903,57 %
27Rwanda341,35 %
28Soedan522,06 %
29Venezuela281,11 %
Afghanistan (330) 13,1% Palestina (260) 10,32% Somalië (48) 1,91% Guinea (134) 5,32% Eritrea (50) 1,98% Syrië (318) 12,62% Andere (130) 5,16% Irak (119) 4,72% Marokko (31) 1,23% Senegal (52) 2,06% Soedan (52) 2,06% Iran (108) 4,29% Congo (103) 4,09% Kameroen (29) 1,15% Nigeria (20) 0,79% Turkije (88) 3,49% Georgië (40) 1,59% Albanië (48) 1,91% Burundi (49) 1,95% Ivoorkust (29) 1,15% Mauritanië (27) 1,07% Angola (45) 1,79% Colombia (62) 2,46% El Salvador (81) 3,22% Moldavië (62) 2,46% Rusland (90) 3,57% Rwanda (34) 1,35% Soedan (52) 2,06% Venezuela (28) 1,11%

De eerste plaats is voor Afghanistan (13,1% van het publiek). Dit kan worden verklaard door het hoge percentage Afghanen onder de NBM  en het transitpubliek (zie de opvang van NBM in de fase “observatie”), twee categorieën publiek die worden gekenmerkt door een kort verblijf en een groot verloop. Als we ons richten op de rest van het publiek, is Syrië veruit het meest vertegenwoordigd (met 12,62%), gevolgd door Palestina (10,32%) en Guinea (5,32%).

 

Verdeling naar leeftijd

De leeftijdsgroep onder de 18 jaar lijkt sterk vertegenwoordigd (16,77%). Dit komt door de occasionele ontvangst van NBM, die door de voogdijdienst worden gestuurd en die slechts twee of drie nachten blijven.

46,49% van de opgevangen personen zijn jongeren van 18 tot 30 jaar.

1< 18 jaar18816,77 %
218 tot 25 jaar32128,64 %
326 tot 30 jaar25022,3 %
431 tot 35 jaar14412,85 %
536 tot 40 jaar897,94 %
641 tot 45 jaar625,53 %
746 tot 50 jaar292,59 %
851 tot 60 jaar282,5 %
9> 60 jaar100,89 %
< 18 jaar (188) 16,77% 18 tot 25 jaar (321) 28,64% 26 tot 30 jaar (250) 22,3% 31 tot 35 jaar (144) 12,85% 36 tot 40 jaar (89) 7,94% 41 tot 45 jaar (62) 5,53% 46 tot 50 jaar (29) 2,59% 51 tot 60 jaar (28) 2,5% > 60 jaar (10) 0,89%

Vier mogelijke scenario’s over het verlaten van het centrum:

  • Mensen krijgen de status van internationale bescherming (vluchteling of subsidiaire bescherming). De meeste bewoners integreren een “Lokale Opvanginitiatief” (LOI), tijdens de overgang naar particuliere huisvesting.
  • Mensen worden overgebracht naar een ander opvangcentrum dat deel uitmaakt van het opvangnetwerk van het agentschap Fedasil.
  • Mensen ontvangen een “Bevel om het grondgebied te verlaten” (BGV). Deze mensen krijgen een “terugkeerplaats” toegewezen in een centrum in België.
  • Mensen geven hun woning op: sommige bewoners verlaten het centrum om voor het einde van de procedure om een particuliere woning te betrekken of België te verlaten.