Homepage - Opvangen, Begeleiden en Getuigen : balans 2021

Medische begeleiding

De medische hulpverleners in de noodopvangcentra van Samusocial verwelkomen alle mensen die gezien willen worden en helpen hen een maximum aan autonomie in hun zorg terug te krijgen door een zorgnetwerk rond hen te creëren of te herstellen.

In 2021

  • 174.590 medische prestaties voor 2.595 ondergebrachte personen, een gemiddelde van 478 prestaties per dag
  • 77.441 prestaties in al onze noodopvangcentra, d.w.z. een gemiddelde van 212 prestaties per dag
  • 97.149 prestaties in ons medisch centrum, de Médihalte, een gemiddelde van 266 prestaties per dag

Doelstellingen

Medisch personeel heeft verschillende doelstellingen:

  • Een globale medische diagnose;
  • Behandeling en nazorg voor mensen met chronische en/of acute aandoeningen;
  • Verwijzing naar ziekenhuis en/of ambulante zorgstructuren (medische centra, ONE, gezinsplanning, enz.);
  • Bewustmaking van risicobeperking;
  • Hygiënebewustzijn;
  • Gezinsplanning (preventie, contraceptie, enz.).

Elk centrum beschikt over een ziekenboeg met de nodige medische apparatuur voor het nemen van parameters en het verrichten van wondverzorging, maar ook voor hygiëne. Een apotheek is ook beschikbaar voor noodgevallen of essentiële geneesmiddelen.

De medische teams werken nauw samen met hun sociale en psychologische collega’s en met het externe netwerk, met als doel een zo volledig mogelijke ondersteuning te bieden, aangepast aan de behoeften en vragen van de persoon.

In 2021 konden al onze opvangcentra het hele jaar door een beroep doen op een vaste ziekenboeg. Vrijwillige artsen van Dokters van de Wereld hebben ook consultaties uitgevoerd in de centra.

Personen wiens gezondheidstoestand een herstelperiode en/of specifieke verzorging vereist, kunnen worden opgenomen in de Medihalte, het medisch opvangcentrum van de Samusocial.

Uitgevoerde diensten en activiteiten

In 2021 werden op alle Samusocial-locaties 174.590 medische en verpleegkundige diensten verleend (478 per dag).

 Er werden 401 verwijzingen naar ziekenhuisnoodgevallen gedaan, d.w.z. meer dan één per dag, waaruit de kwetsbaarheid van ons publiek blijkt.

1Toediening van geneesmiddelen54.23232,66 %
2Gesprekken53.38332,14 %
3Parameters opnemen 15.4469,3 %
4Sociale/medische procedures7.4604,49 %
5Patiënteneducatie6.9114,16 %
6ADL-stimulering6.7084,04 %
7Verpleegkundige evaluatie4.6212,78 %
8Wondverzorging3.7332,25 %
9Andere3.0381,83 %
10Linnenbeheer2.5941,56 %
11Voorkomen van besmetting2.4931,5 %
12Hygiënezorg2.0001,2 %
13Bedden opmaken7620,46 %
14Begeleiding6850,41 %
15Medische beoordeling6780,41 %
16Verwijzing naar spoedgevallen 4010,24 %
17Puff distributie 3580,22 %
18Externe evaluatie3000,18 %
19Voorschrift1660,1 %
20Instelling van een nieuwe behandeling1030,06 %
Toediening van geneesmiddelen 54232 Gesprekken 53383 Parameters opnemen 15446 Sociale/medische procedures 7460 Patiënteneducatie 6911 ADL-stimulering 6708 Verpleegkundige evaluatie 4621 Wondverzorging 3733 Andere 3038 Linnenbeheer 2594 Voorkomen van besmetting 2493 Hygiënezorg 2000 Bedden opmaken 762 Begeleiding 685 Medische beoordeling 678 Verwijzing naar spoedgevallen 401 Puff distributie 358 Externe evaluatie 300 Voorschrift 166 Instelling van een nieuwe behandeling 103

Pathologieën

Een reeds in 2019 waargenomen trend, de toename van de prevalentie van neuropsychiatrische pathologieën (verslaving en de neuropsychiatrische gevolgen daarvan, psycho-psychiatrische pathologieën, en andere), werd in 2020 bevestigd en ging overheersen. Dit kan met name worden verklaard door het voortdurende gebruik van de zogenaamde “winter”-accommodatie, die regelmatiger toegang biedt aan minder kwetsbare personen die vatbaarder zijn voor “lichte” neuropsychiatrische problemen, en door de gezondheidscontext, die als een echte katalysator voor psychisch lijden heeft gefungeerd en nog steeds fungeert.

1Neuropsy3.60126,11 %
2Cardiovasculair2.23216,19 %
3Hormonaal-metabolisch1.1418,27 %
4Luchtwegens1.0847,86 %
5Dermatologisch 8706,31 %
6Neurologisch6854,97 %
7Spijsvertering6614,79 %
8Orthopedisch6464,68 %
9Infecties5674,11 %
10Traumatisch5033,65 %
11Pijn4012,91 %
12Urogenitaal3172,3 %
13KNO3062,22 %
14Oftalmologisch2461,78 %
15Obstetrisch2201,6 %
16Reumatologisch1340,97 %
17Kanker1110,8 %
18Achteruitgang van de algemene toestand630,46 %
19Flauwte10,01 %
20Andere10,01 %
Neuropsy 3601 Cardiovasculair 2232 Hormonaal-metabolisch 1141 Luchtwegens 1084 Dermatologisch 870 Neurologisch 685 Spijsvertering 661 Orthopedisch 646 Infecties 567 Traumatisch 503 Pijn 401 Urogenitaal 317 KNO 306 Oftalmologisch 246 Obstetrisch 220 Reumatologisch 134 Kanker 111 Achteruitgang van de algemene toestand 63 Flauwte 1 Andere 1