Homepage - Opvangen, Begeleiden en Getuigen : balans 2021

Psychologische begeleiding

Een “psychologische” dienst bij de Sociale Urgentiedienst beantwoordt aan een constante vraag in het milieu van sociale onzekerheid. De algemene (en dus multidisciplinaire) evaluatie van een probleem is essentieel om deze problematiek zo goed mogelijk te kunnen begrijpen.

In 2021

  • 662 personen werden ontvangen in een psychologisch gesprek

Doelstellingen

Door middel van geïndividualiseerde zorg en follow-up, streeft het team van psychologen naar:

  • Het scheppen van een vertrouwensband met de persoon;
  • Het psychisch lijden en gevoel van uitsluiting te verlichten door regelmatige ontmoetingen en actief en empathisch luisteren;
  • Het aanmoedigen van herstel van de banden met sociale/medische instellingen en met het persoonlijke netwerk van de betrokkene – als dat er is;
  • Zo niet, de oprichting van een aangepast zorgnetwerk rond de persoon voorstellen;
  • Indien mogelijk, de betrokkene naar een geschiktere woonplek te sturen;
  • Te reageren op crisis-/decompensatiesituaties met een “warme” klinische beoordeling. Dit wordt bereikt door een passend kader rond de persoon te verschaffen om zijn lijden te verlichten.

 

Een antwoord aan een constante vraag op het gebied van de sociale onzekerheid

Sommige werknemers die weinig of geen ervaring op dit gebied hebben, hebben kunnen vertellen over hun moeilijkheden bij het vaststellen van en vooral bij het omgaan met soms complexe “psychologische” problemen.

De aanwezigheid van psychologen op de noodopvanglocaties beantwoordt aan een constante vraag op het gebied van de sociale onzekerheid in verband met geestelijke gezondheidsproblemen. Een globale (en dus multidisciplinaire) beoordeling van een probleem is immers van essentieel belang om het zo goed mogelijk te kunnen doorgronden.

In 2021 hebben onze psychologen 662 personen ontvangen voor een individueel gesprek, wat neerkomt op 11% van het ontvangen publiek in de loop van het jaar. Dankzij alle verleende sociale, medische en psychologische bijstand konden 1.647 personen worden doorverwezen naar oplossingen om de straat te verlaten.