Homepage - Opvangen, Begeleiden en Getuigen : balans 2021

De Mobiele Hulpteams

De mobiele hulpteams reizen dag en nacht door het Brussels Gewest en zijn buurgemeenten om hulp te bieden aan daklozen.

In 2021

 • 27.652 bijstandsdiensten
 • 10.627 ontmoetingen op straat
 • 1.482 mensen geholpen, waaronder 1.182 mannen, 246 vrouwen en 54 kinderen
 • 1.115 doorverwijzingen, waarvan 878 naar Samusocial-centra

Opdrachten

Hun missies:

 • De dialoog aangaan, een vertrouwensrelatie ontwikkelen met de daklozen die onder toezicht staan;
 • Voorzien in de basisbehoeften (water, voedsel, hygiënekits, eerstelijnszorg, enz.);
 • Het stellen van een diagnose van de ondervonden problemen (lichamelijke en geestelijke gezondheid, administratieve problemen, enz.);
 • Informeren, begeleiden en doorverwijzen naar een dienst die is aangepast aan de behoeften en verlangens van de betrokkene (ziekenhuis, verpleeghuis, enz.);
 • Reageren op waarschuwingen;
 • Versterking van de synergie met het netwerk van verenigingen (met name door gezamenlijke patrouilles met andere instellingen );
 • Prospectie: het ontdekken van nieuwe kraakpanden, geïsoleerde mensen, enz.

Verdeling van de 1.482 mensen die door de mobiele teams zijn gezien

Er zij op gewezen dat het hier vermelde aantal mensen ver onder het werkelijke aantal ligt: veel van de mensen die door de mobiele hulpteams zijn ontmoet, wensen zich niet te identificeren en zijn daarom in de Samusocial-codering opgenomen onder één enkele, anonieme identificatiecode.
1Vrouwen24616,6 %
2Heren1.18279,76 %
3Kinderen543,64 %
Vrouwen (16.6%)Heren (79.76%)Kinderen (3.64%)Vrouwen (16.6%)Heren (79.76%)Kinderen (3.64%)

Focus Mobiele teams Noordstation en OST

In 2021 kwamen twee specifieke mobiele teams de acties van Samusocial versterken, boven op de klassieke maraudes.

De maraude “Noordstation”

Het team, dat van maart tot november 2021 actief was, bestond uit vier medewerkers: een coördinator, een interculturele bemiddelaar, een maatschappelijk werker en een psycholoog.

Het project was opgebouwd rond twee grote lijnen:

 • enerzijds zorgen voor een humanitaire aanwezigheid van Samusocial op het gebied van het Maximiliaanpark en het Noordstation in de vorm van een gespecialiseerde maraude, om een vertrouwensband op te bouwen met het migrantenpubliek, hun behoeften te beoordelen en na te denken of verwijspistes
 • anderzijds gaat het erom het bestaande aanbod voor dit publiek te analyseren en de verschillende interventies van de spelers van het terrein, aanwezig in het gebied, op elkaar af te stemmen door bruggen te bouwen tussen hen.

 

De maraude OST – Outbreak Support Team

Het OST Dakloosheid – Outbreak Support Team – is door de GGC gemandateerd om coronabesmettingen te voorkomen in niet-erkende plaatsen voor collectieve huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit team, dat eind september 2020 is opgericht, bestaat uit 7 personen van 3 verschillende organisaties die hun expertise bundelen:

 • 3 personen van Artsen zonder Grenzen (AZG), gespecialiseerd in epidemiebeheersing;
 • 2 personen van Dokters van de Wereld die zich inzetten voor de toegang tot zorg voor iedereen, ook de meest kwetsbaren;
 • 2 mensen van Samusocial met een goede kennis van de benadering en begeleiding van daklozen.

Het doel:  het voorkomen van uitbraken van Covid-19 zowel in kraakpanden (illegaal of legaal bezet) als in opvangcentra, opvanghuizen of niet-erkende dagcentra (gemeentelijke opwarmruimten, hotels of structuren van het Burgerplatform).

Verdeling van de 27.652 door de mobiele hulpteams verleende diensten

Het aantal verleende diensten is met 26,49% gedaald ten opzichte van 2020 (27.652 tegen 37.617). Dit kan worden verklaard door de daling van het aantal maraudes sinds 2020, met name door de stopzetting van de mobiele hulpteams om 16.00 uur en de vermindering van de mobiele hulpteams om 20.00 uur.

1Vertrouwensband opbouwen/luisteren7.85828,42 %
2Maaltijdverdelingen6.70224,24 %
3Watervoorziening3.42712,39 %
4Distributie van kleding3.34412,09 %
5Verdeling van dekens2.2388,09 %
6Andere1.5795,71 %
7Distributie van hygiënekits8423,04 %
8Sociale uitkeringen8192,96 %
9Medische voordelen6012,17 %
10Weigering2220,8 %
11Psychologische diensten110,04 %
12Douchen in de Samu90,03 %
Vertrouwensband opbouwen/luisteren 7858 Maaltijdverdelingen 6702 Watervoorziening 3427 Distributie van kleding 3344 Verdeling van dekens 2238 Andere 1579 Distributie van hygiënekits 842 Sociale uitkeringen 819 Medische voordelen 601 Weigering 222 Psychologische diensten 11 Douchen in de Samu 9

1.115 doorverwijzingen

In 2021 zijn 1.115 doorverwijzingen gedaan door de mobiele bijstandsteams; het aantal doorverwijzingen (organisaties waarnaar hulpzoekenden worden doorverwezen) is met 24,13% gestegen (1.115 tegenover 846 in 2020). De meeste doorverwijzingen betreffen nog steeds de opvangcentra van Samusocial (78,74%).

 

1Samusocial87878,74 %
2Ziekenhuis968,61 %
3Andere14112,65 %
Samusocial (78.74%)Ziekenhuis (8.61%)Andere (12.65%)Samusocial (78.74%)Ziekenhuis (8.61%)Andere (12.65%)

Interventiegebieden per gemeente

De mobiele hulpteams gaan de straat op om mensen te ontmoeten die op straat leven in de 19 Brusselse gemeenten. Net als in 2020 blijft Brussel-Stad de gemeente waar het vaakst wordt ingegrepen, met 45,37% van de interventies in 2021. Zoals de vorige jaren wordt Brussel-Stad gevolgd door de gemeenten Elsene, Sint-Gillis, Schaarbeek en hun buurgemeenten.

 

1Brussel45,37%
2Elsene9,16%
3Sint-Gillis8,78%
4Schaerbeek7,89%
5Anderlecht6,1%
6Etterbeek5,67%
7Evere2,78%
8Laken2,48%
9Sint-Jans-Molenbeek2,33%
10Sint-Joost-ten-Noode1,86%
11Vorst1,56%
12Jette1,37%
13Ukkel1,14%
14Auderghem1,63%
15Koekelberg0,26%
16Andere1,29%
17Sint-Pieters-Woluwe0,33%
Brussel 45,37% Elsene 9,16% Sint-Gillis 8,78% Schaerbeek 7,89% Anderlecht 6,1% Etterbeek 5,67% Evere 2,78% Laken 2,48% Sint-Jans-Molenbeek 2,33% Sint-Joost-ten-Noode 1,86% Vorst 1,56% Jette 1,37% Ukkel 1,14% Auderghem 1,63% Koekelberg 0,26% Andere 1,29% Sint-Pieters-Woluwe 0,33%