Homepage

Het programma “socio-professionele Integratie”

In 2021

 • 106 personen onder artikel 60§7 contract ondersteund door het programma "socio-professionele Integratie"
 • 53 zagen hun overeenkomst beëindigd in de loop van 2021
 • 26 werknemers konden worden aangeworven als loontrekkenden

In juli 2020 werd de voormalige coördinatiedienst voor werknemers op grond van artikel 60§7-contract geïntegreerd in de personeelsafdeling om het programma “socio-professionele Integratie” te creëren. Doelstelling: de reikwijdte van de professionele integratie binnen Samusocial verbreden, met name door toevoeging aan de monitoring van het Artikel 60§7-programma, de monitoring van stagiairs, gesubsidieerde contractuelen (GESCO) en dienstverleners van algemeen belang (DAEB). Een ander doel is het verkennen van nieuwe wegen van socio-professionele integratie in overeenstemming met de Visie, de Missies en de Waarden van Samusocial.

Het programma "socio-professionele Integratie" zorgt voor:

 • ondersteuning van werknemers op grond van een artikel 60§7-contract tijdens hun integratiecontracten,
 • administratieve opvolging van stagiaires,
 • administratieve opvolging van ACS-contracten in samenwerking met ACTIRIS,
 • de link met de Diensten voor het Kader Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) voor dienstverleners van algemeen belang.

2021 in cijfers

In 2021 werden 106 personen met een contract op grond van artikel 60§7 begeleid door de het programma “Integratie”, van wie 53 contracten in de loop van 2021 werden beëindigd wegens het einde van hun integratietraject of de verbreking van hun contract. Van deze 53 beëindigde contracten zijn 26 werknemers in dienst genomen bij Samusocial als receptionist, chauffeur, onderhoudsmedewerker, keukenhulp, nachtwaker, polyvalent medewerker, IT-ondersteuning, enz.

Eind 2020 werd de activiteit met betrekking tot het toezicht op stagiairs, GESCO en verleners van gemeenschapsdiensten ontwikkeld.

Concreet zijn 46 stagiairs (2 kunsttherapie / 5 maatschappelijke werkers / 5 COM / 2 Recht / 4 opvoeders / 2 ergotherapie / 19 verpleekkundigen / 1 IT / 3 gemeenschapsgezondheid / 1 volksgezondheid / 1 observatie / 1 psych) de teams van Samusocial komen versterken. Er kwamen ook 7 uitvoerders van werkstraffen onze teams van Samusocial versterken via de Dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen.

Er is een gesco-overeenkomst gesloten om 16 mensen in dienst te nemen als onderdeel van het relance- en herontwikkelingsplan in het licht van de coronacrisis met ACTIRIS.

Daarnaast hebben wij samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met de OCMW’s van Anderlecht – Watermaal-Bosvoorde – Sint-Lambrechts-Woluwe voor een totaal netwerk van 6 OCMW’s.

Analyse van de actie 2021

In de loop van het jaar 2021 hebben wij de gelegenheid gehad om de projecten die geïntegreerd waren in het voorgaande jaar te consolideren.

 • De bestaande samenwerking met Actiris via een overeenkomst voor het aanwerven van gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) werd versterkt door een tweede overeenkomst in het kader van het Relance – en Herontwikkelingsplan in het licht van de coronacrisis. Hierdoor konden wij 16 werknemers onder gesco-voorwaarden tegen voordelige tarieven in dienst nemen.
 • De werving van stagiaires uit scholen is gecentraliseerd door het programma “Integratie”, waardoor het mogelijk is een totaalcijfer te geven voor het aantal personen dat in onze instelling wordt tewerkgesteld, maar ook om een grote vraag vast te stellen in deze gezondheidssituatie. Meer dan honderd sollicitaties moesten worden afgewezen, vooral die betreffende ons vakgebied: maatschappelijk werkers en opvoeders.
 • De aanvoer van uitvoerders van werkstraffen via de OAGM (Dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) blijft gering, maar wij werken nog steeds samen met de OAGM van Evere en Bravvo (Stad Brussel). Deze ervaringen hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van een visie op de mogelijkheid om alternatieve profielen te integreren in de werking in de centra.

Perspectieven

 • Afstemming op het institutioneel beleid voor arbeidstijden voor de overgang naar 38 effectieve uren voor integratiemedewerkers.
 • Ons partnerschapsnetwerk met de OCMW’s van het Brussels Gewest verder uitbouwen en het aanbod van opleidingen voor integratiemedewerkers uitbreiden in samenwerking met de verschillende OCMW’s.
 • Wij werken aan de uitbreiding van de ondersteuning van medewerkers in het veld om hun kennis van het werkkader te optimaliseren. Met het oog hierop zullen wij specifieke permanenties opzetten om administratieve ondersteuning te bieden voor de prestaties van werknemers met een contract Artikel 60§7.

Ontmoeting met Mustafa, polyvalente werknemer bij Samusocial

“Ik heet Mustafa, ik ben 28 jaar oud en ik kom uit Irak. Ik ben gevlucht van IS, die mijn broer en mij wilde rekruteren. Ik was in die tijd elektricien. Nu ben ik polyvalente werknemer bij Samusocial.

Ik ben in 2015 in België aangekomen en heb een jaar in het Klein Kasteeltje gewoond. In die periode heb ik besloten om de vluchtelingen in het Maximiliaanpark te helpen als vrijwilliger, wat ik bijna twee jaar heb gedaan. Zo heb ik mijn Frans kunnen verbeteren. In maart 2021 werd ik aangenomen bij Samusocial onder artikel 60. Ik ben begonnen als nachtwaker maar dat was eenzaam werk. Dus heb ik gevraagd om overdag te werken en dat was beter voor mij. Er is mij toen voorgesteld om te solliciteren voor een contract van onbepaalde duur als polyvalente werknemer, en ik werd aangeworven in het transitcentrum. Ik ben hier erg dankbaar voor.

Ik hou erg van mijn job: wanneer ik ’s ochtends opsta heb ik het gevoel dat ik ga werken met goesting, met mensen die ik graag mag. Ik doe een beetje van alles: ik serveer het eten, ik doe de afwas, ik zorg ervoor dat de regels van het centrum worden nageleefd, enz. Ik help waar nodig met vertalen van het Arabisch naar het Frans. Ik werk graag in een team, er is nooit een saai moment! Ik organiseer ook activiteiten voor de bewoners met een collega: voetbalwedstrijden, bijvoorbeeld. Het liefst van al serveer ik het eten. Ik heb dezelfde weg afgelegd als de bewoners van het centrum. Ik heb in hun schoenen gestaan. Dus ik ben blij om te kunnen geven, en om ervoor te zorgen dat de bewoners geen honger meer lijden. Ik weet hoe het voelt om hier te komen en niet te weten wat te doen, en dat breng ik mee in mijn werk.”