Homepage - Opvangen, Begeleiden en Getuigen : balans 2021

Huisvesting

8.800 mensen gehuisvest

  • 6.112 dakloze personen
  • 2.688 verzoekers om internationale bescherming

Accommodatie is een antwoord:

  • voor specifieke crisissituaties waarvoor geen onmiddellijke oplossing bestaat: huisuitzetting, gezinsproblemen, huiselijk geweld, enz.;
  • voor chronisch zwerven: sommige langdurig daklozen zijn niet in staat om zich aan de werkingsregels in de tweedelijns opvangstructuren te houden (Opvangtehuizen…)

6.112 mensen gehuisvest door de Pool "Daklozen"

Het accommodatieaanbod is verdeeld in twee verschillende programma's:

 

  • Noodhuisvesting: dit is een onmiddellijke en tijdelijke oplossing voor dakloosheid. Samusocial biedt centra voor een gemengd publiek, alleenstaande vrouwen, alleenstaande mannen en gezinnen, alsmede een medisch centrum, de Médihalte.
  • Housing: huisvestingsprogramma’s die de toegang tot huisvesting tot uitgangspunt maken van de wederopbouw van de persoon. Step Forward is een “Housing First”-programma voor jongeren van 18 tot 25 jaar, Casa Resalto, Casa Vesta en Issue zijn vormen van transitaccommodatie (gedeelde of privé-appartementen).

2.688 personen opgevangen door de Pool "Asiel en Migratie"

  • Samusocial organiseert de opvang van mensen die internationale bescherming zoeken, onder het mandaat van het federaal agentschap Fedasil.