Homepage - Opvangen, Begeleiden en Getuigen : balans 2021

Sociale begeleiding

Door de hulpbronnen van de gebruiker en al onze partners  te mobiliseren, begeleiden onze maatschappelijk werkers de persoon in zijn of haar inspanningen om de meest duurzame oplossingen te vinden om van de straat te geraken. 

In 2021

 • 3.334 personen ontvangen in individuele gesprekken
 • 1.647 mensen verwezen naar een oplossing om de straat te verlaten

Doelstellingen

 • Bevestiging van de tijdens de eerste opvang gestelde diagnose en vaststelling van de behoeften van de betrokkene;
 • De persoon helpen bij de nodige stappen om zijn situatie te verbeteren (opening van zijn rechten, aanvraag van een Leefloon, uitkeringen, onderlinge verzekering, Dringende Medische Hulp voor zieken zonder ziektekostendekking, enz.);
 • Zorgen voor toegang tot alle dringende materiële hulp (voedselpakketten, maaltijdcheques voor sociale restaurants, voorschotten op de uitkeringen van de volgende maand, enz.);
 • De persoon naar een huisvestingsoplossing leiden die aangepast is aan zijn of haar situatie.

In het kader van de noodopvang wordt het sociaal toezicht uitgeoefend via permanente bezoeken, elke dag van de week, overdag en/of 's avonds. Het bestaat uit:

 • Gesprekken – anamnese/ algemene medisch-psycho-sociale diagnose;
 • Geïndividualiseerde ondersteuning van de persoon in zijn of haar sociaal-administratieve procedures : Herstel van sociale rechten (sociaal integratie-inkomen, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ziektekostenverzekering, enz.); Het in gang zetten van wettelijke procedures (regularisatie, gezinsrechten);
 • Fysieke begeleiding van de persoon in zijn contacten met de verschillende diensten en administraties.
 • Toezicht op het onderwijs (registratie, follow-up, schoolondersteuning, enz.);
 • Doorverwijzingen van de straat (opvanghuizen, gespecialiseerde instellingen, huisvesting, Housing First, enz.);

De 24-uursregeling in het kader van de strijd tegen Covid-19

De uitbreiding van het opvangaanbod tot een 24-uursregeling tijdens 2020-2021, aanvankelijk bedoeld om de circulatie van het virus naar buiten te beperken, heeft het algemene gevoel van stabiliteit aanzienlijk versterkt en de banden tussen de bewoners en de Psycho-Medische-Sociale (PMS) teams aangehaald. Dit heeft geleid tot een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de steun.

In 2021 hebben onze sociale teams 3.334 mensen ontvangen voor een individueel gesprek, wat neerkomt op 55% van het ontvangen publiek in de loop van het jaar. Dankzij alle verleende sociale, medische en psychologische bijstand konden 1.647 personen worden doorverwezen naar oplossingen om de straat te verlaten.