Ondersteuning voor aanvragers van internationale bescherming

Iedereen die in België aankomt en bij de Belgische autoriteiten asiel heeft aangevraagd en om internationale bescherming verzoekt, wordt geacht de status van aanvrager van internationale bescherming te hebben. Volgens de Belgische wet moeten deze mensen daarom tijdens de procedure worden begeleid en worden ondergebracht.

Het publiek is onderverdeeld in vier categorieën volgens gezinssamenstelling: alleenstaande mannen; alleenstaande vrouwen; gezinnen; Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV). De toelatingscriteria worden geregeld door de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van andere categorieën van vreemdelingen.

Als de asielaanvraag wordt aanvaard, vallen ze onder de gemeenrechtelijke regeling.

Als de asielaanvraag definitief wordt afgewezen, krijgen ze een Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV) en kunnen ze in een onwettige situatie terechtkomen indien ze besluiten in België te blijven.

Ongeacht hun situatie, kunnen ze eventueel in noodopvangcentra worden ondergebracht als ze geen andere oplossing hebben.

In de centra van Samusocial krijgen de bewoners begeleiding: 

  • Sociaal: administratieve opvolging van de dossiers, voorlichting en doorverwijzing van de begunstigden naar de bevoegde diensten.
  • Juridisch: het doel van deze steun is rechten te ontsluiten, passende oplossingen te vinden en hen te begeleiden naar integratie. De autonomie van de begunstigden wordt zoveel mogelijk aangemoedigd in de procedures en de uitstippeling van hun traject, met name door hen inzicht te helpen verwerven in de sociaal-sanitaire en administratieve omgeving.
  • Medisch: instellen van medische permanenties twee maal per week met de aanwezigheid van een huisarts. Buiten deze permanenties is de verpleegdienst ook zonder afspraak toegankelijk.