Homepage - Opvangen, Begeleiden en Getuigen : balans 2021

Oriëntaties bij het verlaten van de straat

In 2021

  • 1.647 mensen doorverwezen naar een woonoplossing
  • 939 mensen in gezinsverband
  • 359 vrouwen
  • 340 mannen
  • 9 NBM

Verdeling van de 1.647 oriëntaties naar categorie publiek

In 2021 hebben de Psycho-Medisch-Sociale (PMS) ondersteuningsteams met succes 1.647 mensen doorverwezen zodat ze de straat konden verlaten. Dat is 3,65% meer dan in 2020. De overgang naar 24-uursopvang in 2020 en de invoering van een scheiding van de verschillende soorten publiek, het eerder toegelichte overdrachtssysteem en het feit dat mensen langer in de huisvestingsprogramma’s van Samusocial verbleven, hebben de kwaliteit van de PMS-opvolging en de implementatie van doorverwijsoplossingen aanzienlijk verbeterd.

1Heren34020,64 %
2Personen in gezinsverband93957,01 %
3NBM90,55 %
4Vrouwen35921,8 %
Heren (20.64%)Personen in gezinsverband (57.01%)NBM (0.55%)Vrouwen (21.8%)Heren (20.64%)Personen in gezinsverband (57.01%)NBM (0.55%)Vrouwen (21.8%)

In 2021 werd 40,8% van de mensen doorverwezen naar particuliere huisvesting of een opvangtehuis. De meest voorkomende verwijzingen door onze teams zijn: privé-woning, opvantehuizen en Fedasil-centra.

 

 

Verdeling van de oriëntaties naar samenstelling

1Privéwoning39023,68 %
2Opvangtehuis28217,12 %
3Fedasil22913,9 %
4Opvang door familie/vrienden19411,78 %
5Vrijwillige terugkeer|br|naar land van oorsprong17010,32 %
6Terugkeer naar eigen woning1217,35 %
7Andere945,71 %
8Vrijwillige psy opname734,43 %
9Housing First291,76 %
10Medische ziekenhuisopname 241,46 %
11Rusthuis of VRT150,91 %
12Begeleid/therapeutisch appartement100,61 %
13IOS100,61 %
14Hulpverleningscentrum |br|voor drugsgebruikers60,36 %
Privéwoning 390 Opvangtehuis 282 Fedasil 229 Opvang door familie/vrienden 194 Vrijwillige terugkeer naar land van oorsprong 170 Terugkeer naar eigen woning 121 Andere 94 Vrijwillige psy opname 73 Housing First 29 Medische ziekenhuisopname 24 Rusthuis of VRT 15 Begeleid/therapeutisch appartement 10 IOS 10 Hulpverleningscentrum voor drugsgebruikers 6

De meest voorkomende verwijzingen door onze teams zijn: particuliere huisvesting (390 – 23,68%); Fedasil-centra voor asielzoekers (229 – 13,9%); opvangtehuizen (282 – 17,12%); huisvesting door familie of vrienden (194 – 11,78%).
Geconstateerd kan worden dat 72,56% van de mensen die toegang tot particuliere huisvesting hebben gekregen, gezinnen zijn. Ditzelfde publiek vertegenwoordigt 52,8% van de verwijzingen naar een opvangtehuis.

Als deze cijfers een realiteit van ons dagelijks werk illustreren, dan is het wel de moeilijkheid om voor twee grote groepen een uitweg uit de urgentie te vinden:

  • Voor mensen die zich in België hebben gevestigd maar onregelmatig op het grondgebied verblijven, bestaat er geen wettelijke oplossing om van de straat weg te geraken: mensen zonder papieren, migranten in transit, Europese gezinnen zonder verblijfadres die in België wensen te blijven. De enige uitweg die zij krijgen, is onderduiken in de illegaliteit en dus een precair bestaan: communautaire netwerken, kraakwoningen, zwerven van stad naar stad…

 

  • Mensen met een combinatie van medische, geestelijke en sociale problemen tegelijk komen niet in aanmerking voor doorstroming naar andere opvang- of herhuisvestingsprogramma’s, waar beperkende toegangscriteria gelden. Voorbeelden van profielen die geblokkeerd zitten in onze noodopvang bij gebrek aan perspectieven om uit te stappen: vrouwen met een verslaving of met geestelijke problemen die op straat leven met kleine kinderen; personen met psychiatrische aandoeningen die weigeren opgenomen te worden in een ziekenhuis; zieken (suikerziekte, handicap, …) die geen opname in het ziekenhuis of concrete revalidatie behoeven; oudere mensen die iedere verzorging afwijzen; gezinnen met meer dan 5 kinderen…