Casa Vesta

Casa Vesta, geopend in oktober 2021, is een tijdelijke accommodatie voor alleenstaande vrouwen en eenoudergezinnen.

In 2021

 • 16 opgevolgde personen
 • 186 ondersteunende prestaties

Doelstellingen

 • Een alternatief bieden voor de grote noodcentra aan vrouwen en moeders voor wie domiciliëring een sleutelfactor is voor het deblokkeren van administratieve situaties (inkomen, kinderbijslag, opening van een bankrekening, enz.), medische situaties (medische kaart, ziekteverzekering, behandelende arts, enz.)
 • Accommodatie aanbieden in een omgeving die het gemeenschapsleven en de zeggenschap van mensen bij het beheer van hun accommodatie aanmoedigt.
 • Individuele steun bieden bij procedures (opening van uitkeringsrechten, zoeken naar huisvesting en werk, scholing van kinderen, enz.)
 • De begunstigden de kans geven om 2/5 van hun inkomsten te sparen gedurende de tijd van hun huisvesting. Dit gebeurt via verschillende middelen (goederenbeheer, OCMW, spaarrekening Samusocial) en geeft de gehuisveste personen de gelegenheid om een “spaarpotje” aan te leggen:  op het einde van de huisvesting wordt hun hele spaarbedrag teruggegeven met een volledige historiek van alle uitgevoerde stortingen; daarmee kunnen ze een huurwaarborg, meubelen enz. betalen.

Infrastructuren

 • capaciteit van 18 plaatsen voor alleenstaande vrouwen of vrouwen met kinderen;
 • gelegen op twee verdiepingen van een vleugel van het gebouw, is de woonoppervlakte ongeveer 500 m2 met 3 polyvalente zalen, 5 doucheruimtes, 4 toiletten, een keuken en 3 zithoeken.

Activiteiten 2021

Op 31 december 2021 hadden de 16 opgevangen personen in totaal 186 gesprekken gehad om administratieve problemen te verhelpen (inkomen, kinderbijslag, invaliditeitsdossier FOD, aansluiting bij een mutualiteit, opening van een bankrekening, toekenning van maaltijdcheques door het OCMW, enz.), medische problemen (medische kaart, behandelend geneesheer, medisch specialisten, logopedist, psycholoog, enz.) en verblijfssituaties (gezinshereniging op basis van een Belgisch kind, aanvraag van de Belgische nationaliteit, enz.)

Vooruitzichten:

 • Bruggen slaan tussen de bewoners van Casa Vesta en de activiteiten van de verenigingen/collectieven op de Maxima-site.
 • Oprichting van een stuurgroep, een samenwerking tussen Communa en Samusocial, om te communiceren over de doeltreffendheid van het systeem, maar ook om vooruitgang te boeken op het vlak van bezinning door externe stakeholders uit te nodigen om advies te geven, met het oog op het bestendigen van het systeem.
 • Workshops uitwerken voor het zoeken naar huisvesting en budgetbeheer.

Nathalie, studente en bewoonster van Casa Vesta: ‘Hier is het leven veel gemakkelijker’

Ik ben in België beland op de leeftijd van 10 jaar. Ik woonde bij mijn papa en mijn broer, alles ging goed. Wat later was het echter, om familiale redenen, beter dat ik het huis zou verlaten.’

Nathalie kwam naar Casa Vesta op 18 oktober jongstleden, samen met de eerste gehuisveste personen van deze nieuwe transitwoning.

Bij Casa Vesta kan je een vaste woonplaats hebben, je hebt je eigen sleutels, je eigen kamer en je neemt deel aan het gemeenschapsleven; zo werk je aan de weg naar zelfstandigheid: boodschappen doen, koken en de ruimtes om beurt proper houden. Je spaart ook van je inkomen,zodat de mensen een beetje geld opzij hebben gezet wanneer ze de structuur verlaten en ze een veiligheid hebben bij financiële moeilijkheden’, aldus Sophie.

Hoe gaat het met Nathalie, 2 maanden na haar intrek in Casa Vesta?
Het gaat heel goed, ik ben veel rustiger dan in centrum Louiza, dat veel groter is en vrouwen opvangt die nog in nood zijn. Hier ben ik kalm, en het verblijf is aangenaam, we konden kiezen uit de meubelen die Ikea ons geeft gegeven… Ook het gemeenschapsleven vind ik heel fijn, je krijgt de mogelijkheid om te zeggen wat er gaat en wat er niet gaat… Verder is de opvolging heel close en persoonlijk, met Cristina, mijn maatschappelijk assistente; mijn dossier wordt grondig behandeld, we zoeken samen naar een woning. Alles wordt gedaan om me in staat te stellen Casa vesta zo snel mogelijk te verlaten, om op eigen benen te staan. Ik voel me verantwoordelijk geworden. Ik bereid me voor op mijn toekomst.’

Nathalie studeert rechten. Op het ogenblik dat dit artikel wordt afgesloten, doet ze een examen: ze is advocate in een fictief proces, ze moet de eigenaars verdedigen wiens huurder al maandenlang geen huur meer betaalt. ‘Het onderwerp van dit nagebootst proces is uiteraard speciaal voor mij, in mijn persoonlijk geval. Ik geef toe dat ik het als bewoonster van Casa Vesta beter ervaar dan mocht ik in het noodcentrum zijn’, vertrouwt ze ons toe.
Vijftien dagen later, uitstekend nieuws: Nathalie heeft een studio gevonden!