De Pool “Daklozen”

In het kader van haar actie “Daklozen” heeft Samusocial verschillende huisvestingsprogramma’s en -regelingen ontwikkeld om de meest geschikte steun en begeleiding te bieden die mogelijk is voor de situatie van de persoon die wordt geholpen. Deze voorzieningen vallen in twee hoofdcategorieën uiteen: noodopvang en huisvesting.