Huisvesting - Housing

Casa Resalto

Casa Resalto, geopend in juli 2020, is een tijdelijke accommodatie voor alleenstaande vrouwen en eenoudergezinnen.

In 2021

  • 19 opgevolgde personen (11 volwassenen en 8 kinderen)
  • 477 ondersteunende prestaties
  • 16 doorverwezen personen (9 volwassenen en 7 kinderen)

Doelstellingen

  • Een alternatief bieden voor de grote noodopvangcentra voor vrouwen en moeders voor wie domiciliëring essentieel is om administratieve problemen (inkomen, kinderbijslag, openen van een bankrekening, enz.), medische problemen (medische kaart, aansluiting bij een ziekenfonds, behandelend arts, enz.) te verhelpen, hun verblijfssituatie op te lossen, enz.
  • Huisvesting aanbieden in een omgeving die het gemeenschapsleven en de zeggenschap van mensen met betrekking tot het regelen van hun woonst aanmoedigt.
  • Individuele steun bieden bij procedures (openen van uitkeringsrechten, zoeken naar huisvesting en werk, naar school gaan van kinderen, enz.)
  • De begunstigden de kans geven om 2/5 van hun inkomsten te sparen gedurende de tijd van hun huisvesting. Dit gebeurt via verschillende middelen (goederenbeheer, OCMW, spaarrekening Samusocial) en geeft de gehuisveste personen de gelegenheid om een “spaarpotje” aan te leggen:  op het einde van de huisvesting wordt hun hele spaarbedrag teruggegeven met een volledige historiek van alle uitgevoerde stortingen; daarmee kunnen ze een huurwaarborg, meubelen enz. betalen.

Opvang in tijdelijke huisvesting heeft als doel het isolement te doorbreken door middel van een multidisciplinaire totaalaanpak.

In de praktijk: individuele begeleiding en een persoonlijk project dat samen met de bewoners wordt uitgewerkt tijdens regelmatige bijeenkomsten; algemene doelstellingen om tijdens de opvangperiode te bereiken, met respect voor ieders persoonlijke tempo en mogelijkheden. De duur van het verblijf is vastgesteld op drie maanden en kan onder bepaalde voorwaarden driemaal worden verlengd.

Er wordt ook steun verleend na de huisvesting. Na hun doorgangshuisvesting via Casa Resalto krijgen de betrokkenen gedurende een jaar driemaandelijks een telefoontje.

Infrastructuur

Met de steun van de Cel Huisvesting en Het Eilandje heeft Samusocial in juli 2020 de huur van een huis in Laken toegewezen gekregen voor een periode van tweeënhalf jaar. Het is een eengezinswoning met een maximale capaciteit van 12 personen.

Activiteiten

Op 31 december 2021 konden 16 opgevangen personen doorverwezen worden naar duurzame woonoplossingen.  477 gesprekken werden uitgevoerd om administratieve problemen te verhelpen (inkomen, kinderbijslag, invaliditeitsdossier FOD, aansluiting bij een mutualiteit, opening van een bankrekening, toekenning van maaltijdcheques door het OCMW, enz.), medische problemen (medische kaart, behandelend geneesheer, medisch specialisten, logopedist, psycholoog, enz.) en verblijfssituaties (gezinshereniging op basis van een Belgisch kind, aanvraag van de Belgische nationaliteit, enz.)

Vooruitzichten:

  • Workshops uitwerken voor het zoeken naar huisvesting en budgetbeheer.
  • Casa Resalto nadert het einde van zijn huurperiode. De verhuizing is gepland voor augustus 2022. Momenteel wordt naar huisvesting gezocht om de continuïteit van het project te waarborgen.

Stukje leven in de casa resalto

Casa Resalto, is een van de gemeenschappelijke huizen van Samusocial. Net als Casa Vesta omvat het een programma met doorgangshuisvesting tussen de opvang in onze noodcentra en de individuele huisvesting om mensen van de straat te halen.

Vandaag wonen er 19 vrouwen en moeders in Casa Resalto waar ze sociale begeleiding krijgen om hun verdere leven op het goede spoor te zetten. Ze kunnen er zich domiciliëren wat een reële versnelling betekent van het begeleidingsproces naar een privéhuisvesting: “dit huis voor vrouwen geeft ons de kans op een officieel adres, dat hadden we echt nodig”, zegt Noûr*, een bewoonster van het huis.

Elke maand organiseren de bewoners een maaltijd en komen ze samen om deze te bereiden: pannenkoeken, muntthee, fruit, olijven, kaas… Ze maken grootse dingen met kleine gerechten en delen een genoeglijk moment.

De maandelijkse gemeenschappelijke maaltijden zijn niet de enige activiteiten waaraan de bewoners van onze Casa’s deelnemen. Samen met de vzw HOBO worden er regelmatig informatica workshops georganiseerd waar ze leren om een e-mail te schrijven en te versturen, om te navigeren op Google Drive, om een Itsme te creëren voor gemakkelijke toegang tot de online applicaties die onontbeerlijk zijn geworden voor alle administratieve stappen …

Om de 3 weken komt een vrijwilliger van de vzw “Deux bouts” ter plaatse om bemiddelingsworkshops te leiden. Het leven in een gemeenschap moet immers soms wat bijgestuurd worden en het werk van de vrijwilliger is essentieel voor een evenwichtig samen wonen. Voor een goed verloop van het “samen leven” hebben de bemiddelaar en de bewoonsters een charter uitgewerkt met alle huisregels, zoals bijvoorbeeld “geen lawaai na 22u”, “niet ’s avonds laat het huishouden doen”.

In de toekomst “willen we ook graag uitstapjes organiseren naar de zoo of de bioscoop met de kinderen, maar daar hebben we nog niet de gelegenheid voor gehad” vertelt ons Salma*. In afwachting doet het ons al plezier om de lach te horen klateren tussen de muren van onze twee Casa’s.

*Pseudoniem