Huisvesting - Housing

Housing First 18-25 jaar – Step Forward

Het programma Step Forward is gericht op dakloze jongeren tussen 18 en 25 jaar die lijden aan verslaving en/of psychische kwetsbaarheid. Gebaseerd op het “Housing First”-model, maakt het de toegang tot huisvesting tot het beginpunt van de wederopbouw van de persoon mogelijk. 

In 2021

  • 41 jongeren opgevolgd

Het is gebaseerd op het beginsel dat de oorzaken van de ineenstorting gemakkelijker kunnen worden aangepakt zodra het huisvestingsprobleem is opgelost.
Het OCMW van de Stad Brussel en Samusocial beheren dit programma samen met verschillende verenigingen en instellingen (HERMESplus, het UMC St-Pieters, Transit, Source/La Rencontre, Jamais Sans Toit), om de nodige opties en steun aan te bieden die aangepast zijn aan hun behoeften.

Doelstellingen

  • De jongere laten profiteren van een aangepaste multidisciplinaire begeleiding zonder tijdslimiet; hem ondersteunen bij zijn stappen in verband met het beheer van huisvesting, het zoeken naar een baan, een opleiding, enz.
  • Jongeren helpen keuzes te maken op basis van de opties die hun ter beschikking staan, teneinde hun levensproject op te bouwen en een gezonde overgang naar volwassenheid te bevorderen.
  • Samen met de jongere nagaan wat zijn behoeften en wensen zijn, welke projecten en activiteiten hem in staat stellen zich sociaal en cultureel te engageren met het oog op de ontwikkeling van positieve sociale relaties (professioneel en privé).

Dienstenaanbod

De jongere krijgt onmiddellijk toegang tot veilige, betaalbare en passende huisvesting zonder voorwaarden vooraf. Samusocial werkt samen met verschillende huisvestingsmaatschappijen (Sociale Verhuurkantoren, Openbare Vastgoedmaatschappijen, Grondregie, het OCMW-vermogen en particuliere eigenaars). Het huurcontract wordt op naam van de jongere gesteld, met inbegrip van zijn rechten en plichten als huurder, waardoor hij verantwoordelijk wordt en een rol speelt in het beheer van zijn woning.

Het ondersteuningsteam bestaat uit medewerkers van Samusocial en het OCMW van Brussel met verschillende profielen en complementaire expertise ten behoeve van de jongeren (opvoeders, maatschappelijk werkers, psychologen, een wijkverpleegster, een coördinator).

Het Housing First-project werkt in een netwerk met verschillende hulp- en steunorganisaties in Brussel.

Gehost publiek

De kandidaten worden geselecteerd door een selectiecomité dat bestaat uit de maatschappelijk werker, de psycholoog, de coördinator van het Step Forward-team en de coördinator van de huisvestingsdienst van het OCMW van Brussel.

Jordan, 27, vond onderdak via het Step Forward programma

Jordan, 27 jaar oud, heeft besloten alle kansen te grijpen om de straat voorgoed vaarwel te zeggen. Hij ontvangt ons in zijn flat, waar hij net is komen wonen.

“De straat is een verschrikking,” vertelt Jordan, die tot voor kort dakloos was. Buiten slapen, honger en kou lijden, verslaafd zijn, het slachtoffer worden van agressie… Dit is de realiteit waarmee Jordan te maken heeft gehad in de 7 jaar dat hij op straat heeft geleefd. Een breuk binnen zijn familie betekende de afdaling naar de hel: zijn nieuwe thuis was de parkeerplaats van Decathlon geworden. Het was daar dat hij de mobiele hulpteams van Samusocial ontmoette. Ze kwamen hem bezoeken, week na week… en zo werd geleidelijk aan steun verleend om hem te bevrijden uit de dakloosheid. Als jonge verslaafde voldoet Jordan aan alle criteria om in aanmerking te komen voor Step Forward, het Housing First programma van Samusocial. Na twee jaar van inspanningen en administratieve procedures, die tot stand kwamen met de steun van onze teams, verhuisde Jordan uiteindelijk van de straat naar zijn eigen huisvesting.

De bladzijde slaat langzaam om: Jordan heeft de sleutels van zijn flat gekregen, het is officieel, hij is verhuisd naar zijn nieuwe thuis, op een rustige plek, ver van de hectiek van de straat.  Ook al is deze verandering van leven niet altijd gemakkelijk en werkt Jordan nog steeds aan zijn ontwenning, hij richt zijn blik nu op zijn toekomst. Hij heeft besloten een opleiding tot poetshulp te volgen. Jordan kan natuurlijk nog steeds rekenen op de steun van de teams van Step, die hem regelmatig blijven volgen. Wij wensen hem alle geluk toe!