Huisvesting - Housing

Uitweg

Het Uitweg-project biedt toegang tot geïndividualiseerde tijdelijke huisvesting voor een beperkte periode. Het werd gelanceerd in 2020 en is het resultaat van de gecombineerde expertise van vijf partners uit de sector: Samusocial, Hoeksteen, SMES, Het Eilandje en Diogenes.

In 2021

  • 4 opgevolgde personen
  • 192 ondersteunende prestaties
  • 2 mensen doorverwezen

Doelstellingen

De doelstellingen van het maatschappelijk werk variëren naar gelang van de sociaal-administratieve situatie van de persoon vergezeld. Afhankelijk van het gekozen werkterrein is één acteur verantwoordelijk voor de follow-up.

De Samusocial beheert, samen met Diogenes en Hoeksteen, de as Respijt, Stabiliteit en Rechten Opening. Dit omvat :

  • huisvesting;
  • een algemene psychosociale ondersteuning die is afgestemd op de behoeften van de persoon (opening van administratieve rechten, toegang tot zorg, verbetering van het welzijn, motivatie, het opzetten van een stabiel professioneel netwerk om het isolement te doorbreken).

De samenwerking met plaatselijke actoren bevordert ook het gemeenschapswerk, het scheppen van banden en de sociale samenhang.

Ongeacht hun beroep dragen de bewoners van de appartementen financieel bij aan het project naargelang van hun persoonlijke situatie. Elk statuut wordt bepaald op basis van het inkomen van de persoon en evolueert in de loop van het project.

Infrastructuur en activiteiten

Het Uitweg-project werkt met overeenkomsten inzake onzekere bewoning die zijn gesloten met Openbare Vastgoedmaatschappijen, Sociale Verhuurskantoren en andere exploitanten van openbare huisvesting.

Toen het project van start ging telde het zeven woningen in de woonwijk Peterbos in Anderlecht, waaronder een appartement met twee slaapkamers voor Samusocial. In september 2020 leidde een brand onverwacht tot de sluiting van de bezetting en de herhuisvesting van de mensen die door het project werden gevolgd via noodopvangoplossingen.

Activiteiten 2021

Eind 2021 waren 4 mensen ondergebracht in tijdelijke huisvesting. Zij kregen sociale steun (huisbezoeken, telefonische contacten). In totaal zijn er bijna 192 gesprekken gevoerd met alle mensen die van dit opvangprogramma hebben genoten.

Vooruitzichten:

  • Reageren op de oproep tot het indienen van het project “herstelplan”, gefinancierd door de GGC, voor het verkrijgen van 12 wooneenheden in De Drie Appelbomen via het SVK. De bezetting is bepaald van 1/01/21 tot 4/04/2023. Samusocial blijft in as 2 van het werk en beschikt over een appartement en een studio.
  • De partners van het Uitweg-project zijn op zoek naar nieuwe tijdelijke huisvestingen. Ze richten zich op kleinere woningen verspreid over de Brusselse gemeenten.

Christophe, 49 jaar en ex-gevangene, vond stabiliteit dankzij het Uitweg-project: “Voor één keer lachte het geluk met toe”.

Sinds een jaar heeft Christophe weer een eigen woning, dankzij het project Housing UITWEG, dat mede wordt beheerd door Samusocial, Het Eilandje, Hoeksteen, Diogenes en SMES. Hij ontvangt ons hartelijk in zijn huis en vertelt ons over zijn traject.

Na 9 jaar in de gevangenis verloor Christophe zijn huis. Toen hij uit de gevangenis kwam, was hij dakloos: “Wanneer je vrijkomt, word je aan je lot overgelaten. Ik stond daar, voor de deur. Ik kon nergens heen”, vertrouwt hij me toe. Hij laveerde tussen precaire huisvestingsoplossingen en de straat. Hij vermeed naar een noodopvang te gaan en spendeerde zijn leefloon aan hotelovernachtingen. Christophe woonde vervolgens bijna twee jaar in de noodopvangcentra van Samusocial voordat zijn maatschappelijk werker hem voorstelde zich aan te melden voor het Uitweg-project: eindelijk zag hij de mogelijkheid om weer een (t)huis te hebben. Christophe lacht: “Voor één keer lachte het geluk me toe”.

Kandidaten voor tijdelijke huisvesting worden geselecteerd op basis van de stabiliteit die ze mogelijk kunnen opbouwen weg van de straat en van hun dringende nood aan fysieke en psychologische rust. Zo heeft Christophe van het programma gebruik kunnen maken. Zoals alle mensen die bij Uitweg in huisvesting gaan, tekende hij een tijdelijke woonovereenkomst. Door zich op dit adres in te schrijven, kon hij gelijk ook zijn rechten weer doen gelden. Eenmaal per week krijgt hij het bezoek van een maatschappelijk werker die hem bijstaat in de zoektocht naar permanente huisvesting.

Christophe heeft een vrouw en drie kinderen, maar woont vandaag alleen. Hij is een voetbalfan en deelt deze passie met zijn jongste zoon. Hij heeft ook besloten om zijn verslavingsproblemen aan te pakken. Hij probeert ook weer contact te maken met wie hem dierbaar is: “Ik heb me herpakt, ik ben bij mijn schoonvader in het ziekenhuis en in het woonzorgcentrum geweest”, vertelt hij. Zodra hij zijn eigen huis heeft gevonden en verhuisd is, gaat hij op zoek naar een baan.