Huisvesting - Noodhuisvesting

De Medihalte

In 2021

  • 329 mensen verwelkomd
  • 10.868 overnachtingen aangeboden
  • 97.149 geleverde diensten

De Medihalte is het permanente gemedicaliseerde centrum van Samusocial, dat sinds midden-november in het centrum Prins van Luik wordt gehost. Het biedt tijdelijk onderdak aan daklozen wiens gezondheidstoestand een periode van herstel en/of specifieke medische verzorging vereist. Het is 7/7 en 24/24 toegankelijk. Het zijn de gezondheidstoestand en de kwetsbaarheid van de betrokkene die de prioriteit van de opvang bepalen.

Infrastructuur en dienstenaanbod

45 bedden in kamers met één tot drie bedden:

  • 30 plaatsen voor “kort verblijf” voor daklozen met acute medische problemen die tijdelijk onderdak nodig hebben (van 5 dagen tot 2 maanden);
  • 15 “lang-verblijf” plaatsen voor de opvang op langere termijn van daklozen die aan chronische pathologieën lijden.

Naast de algemene diensten die door alle noodopvangcentra van Samusocial worden aangeboden, biedt de Medihalte de beschutte personen specifieke infrastructuren en (para)medische voorzieningen om de continuïteit van de zorg te waarborgen en zo het risico op terugval te minimaliseren.

Gehost publiek

In 2021 werden 258 mensen ondergebracht voor een kort verblijf en 71 voor een lang verblijf. De meerderheid van de opgevangen personen zijn mannen van rond de 50 jaar, afkomstig van buiten de EU.

20,12% van het publiek beschikte over een identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning die in België was uitgereikt.

32,93% heeft Europese papieren en 47,26% heeft niet-Europese papieren.

Bij binnenkomst hadden 22 personen (6%) geen ziektekostenverzekering. Tijdens de opvang kon dat voor 15 van hen in orde worden gebracht. We merken op dat voor mensen in een niet-reguliere situatie de rechten helaas beperkt zijn tot Dringende Medische Hulp (DMH).

Pathologieën

De “hoofdpathologieën” komen overeen met de reden van opname in Medihalte; de “nevenpathologieën” zijn de overige aandoeningen waarmee de bewoners kampen en waarvoor het medisch team zal moeten ingrijpen.

43,7% van de bewoners van Medihalte wordt opgevolgd voor ten minste twee aandoeningen.

Dermatologische (25,2%), infectieuze (17,6%) en trauma/ortho/reumatische (11,9%) aandoeningen zijn de drie belangrijkste pathologieën die het vaakst worden vastgesteld.

We merken verder op dat 56 personen baat hadden bij 253 psychologische gesprekken (neuropsychologische evaluaties, intensieve gesprekken, anamnesegesprekken, enz.), wat neerkomt op gemiddeld 4,5 gesprekken per persoon.

1Oogheelk1,5%0,7%
2Pijn0,6%13,9%
3Hormonaal-metabolisch8,5%10,2%
4Kanker9,1%0
5Luchtwegens2,1%3,4%
6Cardiovasculair8,8%13,9%
7Neurologisch4,9%4,7%
8Neuropsychiatrisch1,5%15,9%
9Spijsvertering/urogenitaal/obstetrisch8,2%13,6%
10Trauma/ortho/reumatologisch11,9%1,4%
11Dermatologisch25,2%10,5%
12Infecties17,6%11,9%
Primaire pathologieën (n=329)
Secundaire pathologieën (n=295)
Oogheelk 1,5%0,7% Pijn 0,6%13,9% Hormonaal-metabolisch 8,5%10,2% Kanker 9,1%0 Luchtwegens 2,1%3,4% Cardiovasculair 8,8%13,9% Neurologisch 4,9%4,7% Neuropsychiatrisch 1,5%15,9% Spijsvertering/urogenitaal/obstetrisch 8,2%13,6% Trauma/ortho/reumatologisch 11,9%1,4% Dermatologisch 25,2%10,5% Infecties 17,6%11,9%

Psychosociale begeleiding en doorverwijzingen

 

Aan het einde van hun verblijf in Medihalte kon 4% van de opgevangen personen worden doorverwezen naar huisvesting. 4 mensen kregen een appartement toegewezen, 3 werden doorverwezen naar een opvangtehuis, 8 naar familie of vrienden. 51 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 13 met spoed. 37 werden doorverwezen naar centra van Samusocial. Voor 61 opgevangen mensen was er geen andere oplossing dan terug te keren naar de straat. Dat verklaart ook waarom mensen die “uit het oog verloren” zijn, systematisch geacht worden weer op straat te leven, bij gebrek aan informatie.

Logischerwijze is deze situatie oververtegenwoordigd in het geval van korte verblijven, aangezien er dan minder tijd is om administratieve problemen op te lossen en doorverwijzingsprocedures te starten.

1Straat 23%
2Overplaatsing naar lang verblijf21%
3Ziekenhuisopname19%
4Isolatie centrum16%
5Samusocial14%
6Familie/vrienden3%
7Appartement2%
8Opvangtehuis1%
9Fedasil 1%
Straat 23% Overplaatsing naar lang verblijf 21% Ziekenhuisopname 19% Isolatie centrum 16% Samusocial 14% Familie/vrienden 3% Appartement 2% Opvangtehuis 1% Fedasil 1%