Huisvesting - Noodhuisvesting

Focus op de Gezinscentra

In 2021 hebben twee verschillende gebouwen het mogelijk gemaakt de gelijktijdige activiteit van twee gezinscentra met in totaal meer dan 400 plaatsen te huisvesten.

In 2021

  • 2.451 gehuisveste mensen in gezinsverband
  • 148.521 overnachtingen aangeboden

• Gezinscentrum Woluwe:

In 2021 zullen 317 mensen worden ondergebracht en 39.336 overnachtingen worden aangeboden.

Een capaciteit van 125 plaatsen in 39 privékamers.

• Hotel Noordwijk:

In 2021 werden 2.134 mensen opgevangen en werden 109.185 overnachtingen aangeboden.

In juni 2021 moest de capaciteit als gevolg van bezuinigingen met 100 plaatsen worden verminderd. Concreet betekent dit een vermindering van 450 tot 350 plaatsen. Deze zijn onderverdeeld in 140 kamers met 2 tot 12 plaatsen.

 

Begin april 2020 zijn de 93 gezinnen – 310 personen waaronder 173 kinderen – die sinds 2018 het centrum van Evere bewoonden, verhuisd naar dit hotel in de Noordwijk dat door de autoriteiten is gevorderd in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie.

Vanuit praktisch oogpunt is de infrastructuur van een hotelgebouw ideaal voor de gezinnen die er worden ondergebracht: eigen kamers voor elk gezin, individuele sanitaire voorzieningen, naast andere voorzieningen.

Cel "Het kleine kind en ondersteuning bij het ouderschap"

Naast de algemene diensten die door de noodopvangcentra van Samusocial worden aangeboden, beschikken de gezinscentra over een door Viva For Life gefinancierde ondersteuningseenheid voor jonge kinderen en ouders, die tot taak heeft de band tussen ouder en kind te bevorderen en gezinnen in moeilijkheden te ondersteunen door middel van activiteiten en de aanwezigheid van een psycholoog en een kinderverzorgster.

Philippe, alleenstaande papa in het gezinnencentrum van Samusocial

Op 49-jarige leeftijd, na verschillende moeilijke periodes te hebben doorgemaakt (drugsverslaving, onregelmatige situatie of ernstige gezondheidsproblemen) werd Philippe uit de studio gezet waar hij 3 jaar lang had gewoond. Sinds zijn vrouw hem verlaten heeft, voedt hij zijn dochter Loubna van vierenhalf jaar alleen op. Sinds begin september wonen ze in het gezinnencentrum van Samusocial, dat gevestigd is in een hotel in de noordelijke wijk van Brussel.

Als alleenstaande man instaan voor de opvoeding van een klein meisje is niet altijd evident. Philippe vertrouwt ons toe: « Ik speel de rol van mama, mijn dochter vraagt veel knuffels en aandacht, ik speel het spel mee ». De moeilijkheid doet zich vooral voor bij het douchen: Philippe voelt zich hulpeloos wanneer hij zijn dochter moet leren om zich te wassen. Hetzelfde geldt voor het wassen, drogen, borstelen en opsteken van Loubna’s lange haar.

Het leven in het centrum is niet altijd gemakkelijk en de aanpassing is niet altijd evident, Philippe houdt niet van het leven in een gemeenschap: “ik stoor me aan de kinderen die in de gangen rondrennen. Ik hou niet van de rommel, als de dag voorbij is, wil ik rust. Maar dat weerhoudt me er niet van om tevreden te zijn over de faciliteiten van het centrum, het is alles wat we nodig hadden voor mij en mijn dochter”.

Na een cerebrovasculair accident heeft Philippe hulp gekregen van zijn ziekenfonds, maar toch leeft hij al enkele maanden zonder geld. “Ik heb sinds september geen cent meer, bovendien had ik een borgsom van 1.400 euro betaald die ik niet heb teruggekregen. Ik ben ook het dubbele schuldig vanwege een vermeend waterlek.”

Ondanks de beproevingen blijft Philippe ambitieus en positief; “Ja, ik ben een optimist! Ik zit vol optimisme, bomvol!” Momenteel heeft Philippe twee gesprekken gehad om in een opvanghuis te mogen wonen, nu wacht hij op een antwoord en probeert hij te sparen op het inkomen dat hij normaal krijgt; “als ik erin slaag om in drie maanden tijd 1.500 euro te sparen, kan ik op zoek gaan naar een flat, dan kan ik een thuis hebben voor mijn kleine meid. Mijn doel is nu een eigen thuis!”

Recent werden Philippe en zijn dochter in een opvangtehuis doorverwezen, dankzij de steun van onze sociale teams. Zijn terugkeer naar onafhankelijkheid is nu begonnen.