Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Laatste nieuws over het winterplan

Extreme koude: Samusocial is verzadigd en kan onmogelijk op alle hulpvragen ingaan

Extreme koude: Samusocial is verzadigd en kan onmogelijk op alle hulpvragen ingaan

12/01/2024

Tijdens deze periode van extreme koude krijgt het telefonisch onthaal van Samusocial dagelijks massa’s oproepen van mensen die hulp zoeken, van partnerdiensten maar ook van particulieren die ons op de hoogte brengen van daklozen die nood hebben aan bijstand. Wij danken het publiek voor hun engagement en wij doen er alles aan om hierop in te gaan, meestal door mobiele hulpteams ter plaatse te sturen en indien mogelijk een verblijfplaats voor te behouden in onze centra voor noodopvang. Wij botsen echter stilaan op de grenzen van ons kunnen. Het telefonisch onthaal van Samusocial is slechts beperkt gefinancierd en we slagen er niet meer in om de honderden oproepen te beantwoorden die elke dag binnenkomen. Daarnaast kunnen we aan veel verzoeken […]

Meer info

Steun dakloze gezinnen deze winter!

Steun dakloze gezinnen deze winter!

21/12/2021

“We bezoeken regelmatig gezinnen op straat. We zijn hier op de Anspachlaan. We zijn ‘s nachts langsgekomen. Er liggen een klein meisje en een ander kind te slapen. Om hen niet te storen, laten we voedsel en kleding achter. We delen ook luiers en poedermelk uit omdat er kinderen bij zijn. De uitdaging voor ons is vooral een vertrouwensband op te bouwen en deze gezinnen mee te brengen naar onze opvangcentra, in de hoop dat er voldoende capaciteit zal zijn.” Geneviève, verpleegster van het mobiele team. In de winter hebben daklozen bijzondere hulp nodig. In Brussel zijn meer dan 5.300 mensen dakloos of slecht gehuisvest. Dit jaar staat een aanzienlijk aantal gezinnen op straat, met jonge kinderen. Samusocial houdt vast aan […]

Meer info

Winter: Samusocial opent 150 extra plaatsen – elke dag worden 900 daklozen opgevangen en begeleid.

Winter: Samusocial opent 150 extra plaatsen – elke dag worden 900 daklozen opgevangen en begeleid.

17/11/2021

Deze week opent Samusocial 150 winterplaatsen om de opvangcapaciteit van haar programma “daklozen” op een totaal van 900 plaatsen te brengen. Er zijn verschillende faciliteiten georganiseerd, waaronder de opening van ons nieuw permanent centrum voor kwetsbare personen aan de Prins van Luiklaan in Anderlecht. Het centrum heeft een capaciteit van 160 plaatsen die het hele jaar door geopend zijn en herbergt nu ons opvangprogramma MediHalte, dat medische ondersteuning biedt aan 45 zorgbehoevenden. Het zal ook onderdak bieden aan de meest kwetsbare geïsoleerde personen die behoefte hebben aan stabiliserende zorg en steun. Tijdens deze winter wordt de opvangcapaciteit van het centrum in Evere met 100 plaatsen verhoogd, zodat dagelijks 250 alleenstaande mannen kunnen worden opgevangen. In totaal zullen tijdens het winterseizoen […]

Meer info

Nationale Loterij : essentiële ondersteuning voor daklozen

Nationale Loterij : essentiële ondersteuning voor daklozen

02/05/2020

Sinds vele jaren steunt de Nationale Loterij Samusocial in het kader van zijn winterplan. Hoewel er tot eind Juni 500 winterplaatsen noch beschikbaar zijn in de verschillende centra van Samusocial, willenwe de Nationale Loterij en de vele spelers bedanken voor hun essentiële steun : dankzij hen kunnen we honderde daklozen een accomodatie aanbieden, inclusief een complete serviceaanbod evenals een medisch en sociale begeleiding. De Nationale Loterij biedt ook duizenden dekens aan Samusocial : deze worden door onze mobiele teams aan de meest kwetsbare en gedesocialiseerde mensen op straat verdeeld. Namens alle mensen die we helpen : bedankt!   

Meer info

Winterplan : saturatie van de opvangcapaciteit en onvermogen om alle mannen met een aanvraag tot opvang te huisvesten.

Winterplan : saturatie van de opvangcapaciteit en onvermogen om alle mannen met een aanvraag tot opvang te huisvesten.

14/01/2020

Gisteravond verstrekte Samusocial onderdak aan 1.065 personen, van wie : – 490 alleenstaande mannen – 130 alleenstaande vrouwen – 445 personen in gezinsverband (138 gezinnen), waarbij 257 kinderen De maximale opvangcapaciteit wordt nu bereikt na een geleidelijk openingproces, dat op 15 december eindigde met de opening van het Centrum van de Koningstraat en zijn 300 plaatsen voor alleenstaande mannen. Onze centra verwelkomen elke nacht bijna 1.100 personen die gebruik kunnen maken van accomodatie, maaltijden, medische consultaties en sociale begeleiding. Op regionaal niveau worden bijna 1.750 personen elke avond ondergebracht in de gratis opvangstructuren die worden beheerd door de verschillende operatoren in Brussel : Samusocial (1.100 plaatsen), de Croix-Rouge de Belgique (250 plaatsen), de Plateforme Citoyenne (350 plaatsen) en de vzw Hoeksteen (48 […]

Meer info

Winterplan 2019-2020 : opening over 15 dagen!

Winterplan 2019-2020 : opening over 15 dagen!

31/10/2019

Voor de teams van Samusocial zet de maand november alvast het Winterplan op de rails om zeer binnenkort te kunnen starten. Op termijn zullen tot 1.200 mensen elke avond onderdak kunnen krijgen in de noodopvang, voorzien van medische verzorging en sociale begeleiding op zoek naar een oplossing om weg te raken van de straat. Bij deze groep mensen zijn ook heel wat gezinnen met kinderen voor wie in een specifiek centrum een aangepaste opvang verzorgd moet kunnen worden. We zijn vijftien dagen verwijderd van de start van het Winterplan, die zoals elk jaar rond half november gepland staat. De opvangcapaciteit van Samusocial wordt geleidelijk opgevoerd om op termijn uit te komen bij 1.150 à 1.200 plaatsen, waarvan 800 winterplaatsen gefinancierd door het Brussels […]

Meer info

Start van een nieuwe wintercoördinatie

Start van een nieuwe wintercoördinatie

27/09/2019

De voorbije jaren was de Brusselse daklozensector bijzonder actief met meerdere overlegplaatsen. Onder impuls van het nieuwe Verenigd College met Minister van gezondheid en welzijn Alain Maron in samenwerking met Minister Elke Van den Brandt, start de daklozensector deze winter met een nieuwsoortige coördinatie in het teken van het overleg.. Screening van de stand van zaken voor de verschillende voorzieningen, de dag en de nacht beter op elkaar afstemmen, complementariteit van de verschillende programma’s, delen van informatie over de ontplooiing van de diensten in real time, sectorale en intersectorale samenwerking, de uitdagingen zijn legio. Deze nieuwe coördinatie gaan wij vanaf de maand september samen uitbouwen met een maandelijkse opvolging. De Coördinatie wordt voortaan gestuurd door Bruss’help, in overleg met de […]

Meer info

Afsluiting van het winterplan en verlenging van de opvang voor families in Evere.

Afsluiting van het winterplan en verlenging van de opvang voor families in Evere.

27/06/2019

Op woensdag 26 juni vonden 700 personen onderdak in de centra van Samusocial. Daarbij : 168 alleenstaande mannen 122 alleenstaande vrouwen 410 personen in gezinsverband (120 gezinnen), waaronder 230 kinderen. Het winterplan komt tot een einde met de aflsuiting van de 500 laaste winterplaatsen op 30 juni, zoals gepland. 300 winterplaatsen sluiten in het centrum van de Koningstraatbehoudt, dat in het kader van een nieuw project een capaciteit van 90 plaatsen voor de mensen van het Maximiliaanpark behoudt, evenals 110 plaasten voor geïsoleerde daklozen, die doorgaans in het centrum Poincaré logeren (en waar momenteel werken worden uitgevoerd) Het centrum van Evere, dat een capaciteit van 200 plaatsen aanbod in het kader van het winterplan, zal gedurende 3 maanden open blijven, […]

Meer info

22 april : 905 personen vinden onderdak bij de centra van Samusocial

22 april : 905 personen vinden onderdak bij de centra van Samusocial

24/04/2019

Vorige zondag, 22 april, vonden 905 personen onderdak bij de centra van Samusocial. Daarbij : 325 alleenstaande mannen 116 alleenstaande vrouwen 464 personen in gezinsverband (133 gezinnen), van wie 270 minderjarigen Nu een aantal van onze centra worden getroffen door een wantsenplaag is beslist om op verschillende plaatsen de opvangcapaciteit te herschikken om zoveel mogelijk mensen in goede omstandigheden te blijven opvangen terwijl we de getroffen zones aan een efficiënte desinfectie onderwerpen. Vorige donderdag is gestart met de overbrenging van bewoners zodat het Poincarécentrum kan worden stilgelegd om het volledig te desinfecteren.  Als gevolg hiervan is op verscheidene plaatsen de verblijfscapaciteit herschikt : -Verhuizing van de gezinnen die onderdak hadden gevonden in het centrum van het Vestje naar het opvangcentrum van Evere om […]

Meer info

Wantsenplaag : desinfectie van het Poincarécentrum en overbrenging van de bewoners naar het centrum Botanique

Wantsenplaag : desinfectie van het Poincarécentrum en overbrenging van de bewoners naar het centrum Botanique

18/04/2019

Sinds 12 april wordt het opvangcentrum aan de Poincarélaan – dat tot 400 personen opvangt – getroffen door een ernstige wantsenplaag. De aanwezigheid van wantsen is altijd wel een probleem waarmee Samusocial te maken krijgt, maar de toestand heeft proporties aangenomen die ondanks de onmiddellijke activering van interne behandelingsprotocollen en de tussenkomst van gespecialiseerde bedrijven niet kon worden ingeperkt. Sindsdien worden maatregelen onderzocht om de opvang van een maximum aan mensen te behouden terwijl het gebouw volledig wordt gedesinfecteerd. Deze situatie bemoeilijkt ook aanzienlijk de arbeidsomstandigheden, waardoor al onze werknemers onderhevig zijn aan stress, wat op lange termijn moeilijk niet haalbaar is. Samusocial heeft daarom besloten om met de overdracht van de bewoners te starten, om met de geleidelijke sluiting van […]

Meer info

Wantsenplaag en verminderde opvangcapaciteit

Wantsenplaag en verminderde opvangcapaciteit

16/04/2019

Op enkele weken van de geleidelijke sluiting van het winterplan wordt ons opvangcentrum van de Poincarélaan getroffen door een wantsenplaag. De aanwezigheid van wantsen is altijd wel een probleem waarmee Samusocial te maken krijgt, maar de toestand heeft sinds vorige week echt grote proporties aangenomen. Eind vorige week is een crisisplan in werking gesteld om de plaag in te dijken en de werkomstandigheden van de teams in functie daarvan aan te passen. Daartoe worden meerdere kamers van het Poincarécentrum dicht gehouden. Sinds vorige week is de totale opvancapaciteit van Samusocial hierdoor met 80 plaatsen verminderd, van 1.180 plaatsen naar 1.100 plaatsen in totaal, een cijfer dat schommelt in functie van de bezettingsgraad van de gezinskamers.  Hierdoor kan Samusocial vandaag niet […]

Meer info

2 april : 1.169 personen overnachtten in de opvangcentra van Samusocial, stijging van het aantal gezinnen

2 april : 1.169 personen overnachtten in de opvangcentra van Samusocial, stijging van het aantal gezinnen

03/04/2019

Deze maandag 2 april hebben 1.169 personen in de verschillende centra van Samusocial overnacht : 587 alleenstaande mannen 141 alleenstaande vrouwen 441 gezinsleden (127 famiies), waaronder 231 minderjarigen Omdat de aanvragen tot opvang van gezinnen deze laatste tijden zijn gestegen is de opvangcapaciteit voor alleenstaande mannen in het centrum “Poincaré” gedaalt, daarmee ieder familie met een aanvraag tot opvang accomodatie krijgt : deze zijn effectief als prioritair beschouwd. Als gevolg hiervan is het momenteel onmogelijk om elke nacht op alle aanvragen tot opvang van alleenstaande mannen te reageren.  De meest kwestbare mannen blijven intussen prioritair in de opvang. Het winterplan opende geleidelijk vanaf 15 november. Sinds 30 januari is de maximale capaciteit van het winterplan beschikbaar : elke nacht kunnen […]

Meer info

Gisteravond overnachtten 1164 personen in de opvangcentra van Samusocial

Gisteravond overnachtten 1164 personen in de opvangcentra van Samusocial

19/03/2019

Deze maandag 18 maart hebben 1164 personen in de opvangcentra van Samusocial overnacht : 627 alleenstaande mannen 135 alleenstaande vrouwen 402 gezinsleden (120 families), waaronder 229 minderjarigen. Ieder persoon met een aanvraag tot opvang wordt verwelkomt (ondanks de hoge aantal van aanvragen van gezinnen), en kan van onze dienstofferte gebruik maken : warme maaltijden, toegang tot sanitaires (WC’s en douches), sociale en medische begeleiding, vestiaires (in samenwerking met Solidarité Grands Froids vzw). Het winterplan opende geleidelijk vanaf 15 november.  Sinds 30 januari is de maximale capaciteit van het winterplan beschikbaar : elke nacht kunnen tussen 1.150 a 1.200 dakloze personen in de opvang van Samusocial een plaats krijgen (afhankelijk van de bezettingsgraad van de kamers voor gezinnen). Daarnaast worden 250 […]

Meer info

Winterplan : meer dan 1000 personen overnachten elke avond in de opvangcentra van Samusocial

Winterplan : meer dan 1000 personen overnachten elke avond in de opvangcentra van Samusocial

04/03/2019

Deze zondag 3 maart hebben 1066 personen in de opvangcentra van Samusocial overnacht : 583 alleenstaande mannen 133 alleenstaande vrouwen 350 gezinsleden (108 families), waaronder 195 minderjarigen. Ieder persoon met een aanvraag tot opvang wordt verwelkomt, en kan van onze dienstofferte gebruik maken : warme maaltijden, toegang tot sanitaires (WC’s en douches), sociale en medische begeleiding, vestiaires (in samenwerking met Solidarité Grands Froids vzw). Het winterplan opende geleidelijk vanaf 15 november.  Sinds 30 januari is de maximale capaciteit van het winterplan beschikbaar : elke nacht kunnen tussen 1.150 a 1.200 dakloze personen in de opvang van Samusocial een plaats krijgen (afhankelijk van de bezettingsgraad van de kamers voor gezinnen). Daarnaast worden 250 a 275 plaatsen door de Croix-Rouge geopend in […]

Meer info

Een winteravond in het opvancentrum “Poincaré”

Een winteravond in het opvancentrum “Poincaré”

13/02/2019

Het centrum « Poincaré » ligt enkele tientallen meters van de tram-halte Lemonnier. Dit 25-meter hoog gebouw is bezaaid met koperkleurige ramen. Afgezien van het klein bordje met het oranje en blauwe logo laat niets zien dat dit het grootste opvangcentrum van Samusocial is. En toch, met zijn 7 verdiepingen en 410 plaatsen (het aantal plaatsen kan tot 460 stijgen in geval van extreme kou), is het gebouw een van de laatste beschermingen wanneer de straat te onvriendelijk wordt. Maar u komt niet zomaar binnen : om een plaats te reserveren moet u op voorhand het gratis nummer 0800/99.340 bellen. Hoewel dit vreemd lijkt is het in feite essentieel : 400 personen die tegelijkertijd in het centrum binnen  komen zou een echte chaos […]

Meer info

Winterplan : maximale opvangcapaciteit beschikbaar, ieder persoon met een aanvraag tot opvang verwelkomt

Winterplan : maximale opvangcapaciteit beschikbaar, ieder persoon met een aanvraag tot opvang verwelkomt

07/02/2019

Deze woensdag 6 februari overnachtten 1025 personen waaronder 112 gezinnen – 403 personen waaronder 232 kinderen – in de centra van Samusocial, in het kader van het regionaal winterplan. Ieder persoon met een aanvraag tot opvang wordt verwelkomt, en kan van onze dienstofferte gebruik maken : warme maaltijden, toegang tot sanitaires (WC’s en douches), sociale en medische begeleiding, vestiaires (in samenwerking met Solidarité Grands Froids vzw). Het winterplan opende geleidelijk vanaf 15 november.  Sinds 30 januari is de maximale capaciteit van het winterplan beschikbaar : elke nacht kunnen tussen 1.150 a 1.200 dakloze personen in de opvang van Samusocial een plaats krijgen (afhankelijk van de bezettingsgraad van de kamers voor gezinnen). Daarnaast worden 250 a 275 plaatsen door de Croix-Rouge […]

Meer info

Winterplan : opening van 300 extra plaatsen voor alleenstaande mannen in het centrum van de Koningstraat

Winterplan : opening van 300 extra plaatsen voor alleenstaande mannen in het centrum van de Koningstraat

30/01/2019

Gisteravond overnachtten 918 personen waaronder 121 gezinnen – 409 personen waaronder 232 kinderen – in onze centra. Samusocial kon ieder persoon met een aanvraag tot opvang verwelkomen, na herverdeling van de plaatsen van de personen die een reservatie hadden gedaan maar om 22u toch niet zijn gekomen. Vanaf deze woensdag opent Samusocial 300 extra plaatsen voor alleenstaande mannen in het centrum van de Koningstraat. Gezinnen die tot nu toe in dit centrum woonden kunnen eindelijk naar het centrum van Evere verhuizen, dat vanavond zijn deuren opent om ze te verwelkomen, 24u/24. Met de opening van deze 300 plaatsen zal de totale opvangcapaciteit van Samusocial het ons permitteren, elke nacht tussen 1.150 en 1.200 personen te verwelkomen (afhankelijk van de bezettingsgraad […]

Meer info

Winterplan : geen weigeringen s’nachts. Herinnering qua meldingen van personen in nood.

Winterplan : geen weigeringen s’nachts. Herinnering qua meldingen van personen in nood.

25/01/2019

De opvangcentra van Samusocial draaien op volle toeren sinds de opening van het winterplan op 15 november. Gisteravond werden 937 mensen verwelkomd in onze centra -waaronder 117 families – 398 personen, waaronder 228 kinderen. Samusocial kon alle mensen met een aanvraag tot accomodatie opvangen, na herverdeling van de onbezette plaatsen om 22u.  In afwachting van de opening van het centrum in Evere volgende week (vertraagde opening om technische redenen), doet Samusocial alles om  bij koude temperaturen een plaats aan te bieden aan mensen met een aanvraag tot opvang. Terwijl veel mensen onderdak krijgen, weigeren veel mensen om in een opvangcentrum te komen en blijven liever waar ze zijn. Onze mobiele teams blijven de straten van het Brussels Gewest doorkruisen, op zoek naar de […]

Meer info

Koudegolf : alle mensen met een aanvraag tot opvang verwelkomt om 22uur

Koudegolf : alle mensen met een aanvraag tot opvang verwelkomt om 22uur

22/01/2019

Deze maandag 21 februari overnachtten 925 personen in de verschillende centra van Samusocial, waaronder : 389 gezinsleden waaronder 223 kinderen (115 families) 416 alleenstaande mannen 120 alleenstaande vrouwen Wegens aanpassingen van de opvangcapaciteits werden 38 alleenstaande mannen die hun aanvraag tot opvang gedurende de dag hadden ingediend, uitgenodigd om via ons groennummer om 22uur nog eens contact met ons op te nemen. De herverdeling van de gereserveerde plaatsen door mensen die s’avonds toch niet zijn gekomen heeft het ons gepermitteerd om alle mensen met een aanvrag tot accomodatie om 22u te verwelkomen. Daarom melden we geen enkele weigering voor deze avond. De opening van het laatste wintercentrum in Evere is deze week gepland. Samusocial blijft wachten dat de gezamenlijke actie van […]

Meer info

Winterplan : heractivering van de humanitaire sas en opening van een derde opvangcentrum

Winterplan : heractivering van de humanitaire sas en opening van een derde opvangcentrum

18/01/2019

Deze donderdag 17 januari overnachtten 896 personen in het winterplan van Samusocial, waaronder : 385 personen als lid van een gezin, waaronder 221 kinderen (115 familles) 396 alleenstaande mannen 115 alleenstaande vrouwen   Tot nu toe hebben alle vrouwen en gezinnen met een aanvraag tot accomodatie bij Samusocial kunnen verblijven. Mannen zijn talrijker op straat : daardoor waren we niet in staat om alle aanvragen positief te beantwoorden. Onze teams blijven waakzaam om de meest kwetsbare personen te kunnen opvangen. Gezien de lage temperaturen heeft Samusocial sinds woensdag een humanitaire sas van 40 à 50 extra opvangplaatsen heractiveerd voor alleenstaande mannen in het centrum “Poincaré”. Dit werd bepaald in afwachting  van de komende opening van het derde en laatste wintercentrum […]

Meer info

De mobiele hulpteams van Samusocial : een ochtend op stap met Gaby en Manon

De mobiele hulpteams van Samusocial : een ochtend op stap met Gaby en Manon

17/01/2019

De regen valt eindeloos op deze grijze ochtend. In de garage van het Poincaré-centrum laden Gaby en Manon de camionette met alles wat nuttig zou kunnen zijn : dekens, ondergoed, koffie, flesjes water, soep…Gaby en Manon maken deel uit van de “Maraude”, de mobiele hulpteams van Samusocial. Hun missie? De straten van Brussel doorkruisen, op zoek naar de meest kwetsbare mensen : daklozen die al bekend van de Maraude zijn, mensen gemeld door medeburgers of door henzelf, en de tot dan toe onbekende mensen van de diensten van Samusocial. We rijden door Anderlecht en Brussel, ruitenwissers op volle snelheid. Eerste stop : de Kunstberg. Daar vinden we Johan, hij zit in zijn tent. Hij komt naar buiten als hij ons […]

Meer info

Winterplan : stand van zaken

Winterplan : stand van zaken

28/12/2018

Deze donderdag 27 december ontving het winterplan 891 personen : 393 personen als lid van een gezin, waaronder 222 kinderen (114 families) 388 alleenstaande mannen 110 alleenstaande vrouwen   Tot nu toe hebben alle vrouwen en gezinnenmet een aanvraag tot accomodatie bij Samusocial kunnen verblijven. Mannen zijn talrijker op straat : daardoor waren we niet in staat om alle aanvragen positief te beantwoorden. Onze teams bleven waakzaam om de meest kwetsbare personen te kunnen opvangen. Deze week besloot Samusocial,  een humanitaire sluis van 30 extra winterplaatsen te openen voor alleenstaande mannen in het Poincarécentrum.  De huidige opvangcapaciteit van Samusocial is van 900 a 920 plaatsen (afhankelijk van de bezetting van de familiekamers). Daarnaast zijn 75 plaatsen ter beschikking gezte door de […]

Meer info

Opening van 40 extra winterplaatsen voor alleenstaande mannen

Opening van 40 extra winterplaatsen voor alleenstaande mannen

13/12/2018

Deze woensdag 12 december overnachtten 865 personen in de centra van Samusocial : 403 personen als lid van een gezin, waaronder 219 kinderen (117 gezinnen) 341 alleenstaande mannen 121 alleenstaande vrouwen Tot nu toe hebben alle vrouwen en gezinnen met een aanvraag tot accomodatie bij Samusocial kunnen verblijven. Mannen zijn talrijker op straat : daardoor waren we niet in staat om alle aanvragen positief te beantwoorden. Onze teams bleven waakzaam om de meest kwetsbare personen te kunnen opvangen. Als reactie op de koude temperaturen heeft Samusocial besloten om vanaf vanavond 40 extra winterplaatsen voor alleenstaande mannen te openen in het centrum Poincaré.  De huidige opvangcapaciteit van Samusocial is van 900-920 plaatsen (afhankelijk van de bezetting van de familiekamers). Daarnaast zijn 75 […]

Meer info

Winterplan : bijna 850 personen overnachten bij Samusocial, waaronder 362 gezinsleden

Winterplan : bijna 850 personen overnachten bij Samusocial, waaronder 362 gezinsleden

30/11/2018

Op 15 november activeerde Samusocial het Brussels gewestelijk Winterplan voor daklozen met de opening van de eerste 500 winterplaatsen : 200 plaatsen voor de opvang van gezinnen in het centrum van de Koningstraat, en 300 plaatsen voor alleenstaande mannen en vrouwen in het centrum van de Poincarélaan. Dit centrum gaf al opvang aan 110 personen voor de lancering van het winterplan. Nu heeft het dus een totale opvangacapaciteit van 410 plaatsen. Deze 500 winterplaatsen komen bovenop de 378 plaatsen die het hele jaar door beschikbaar zijn in onze vier centra. (110 plaatsen in het noodopvangcentrum van het Vestje, 110 plaatsen in het Poincarécentrum, 120 plaatsen in het gezinscentrum van Woluwe en 38 plaatsen in de MédiHalte) In totaal is een […]

Meer info

15 november: start van het gewestelijk winterplan 2018-2019

15 november: start van het gewestelijk winterplan 2018-2019

15/11/2018

Op 15 november activeert Samusocial het Brussels gewestelijk Winterplan voor daklozen op initiatief van de Ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Céline Fremault en Pascal Smet. Samusocial krijgt een mandaat van het Brussels Gewest om 600 bijkomende opvangplaatsen open te stellen, bovenop de 378 plaatsen die het hele jaar door al beschikbaar zijn in onze vier centra (110 plaatsen in het noodopvangcentrum van het Vestje, 110 plaatsen in het Poincarécentrum, 120 plaatsen in het gezinscentrum van Woluwe, 38 plaatsen in de MediHalte). Deze 800 plaatsen zijn gespreid over drie opvangcentra : 300 plaatsen die worden opengesteld vanaf 15 november voor de meest kwetsbare mensen als aanvulling bij de 110 reeds beschikbare plaatsen in het gebouw aan de Poincarélaan dat ter beschikking wordt […]

Meer info

Lancering van het winterplan op 15 november

Lancering van het winterplan op 15 november

09/11/2018

De winter staat voor de deur. Vanaf 15 november opent Samusocial de eerste regionale opvangplaatsen. De opvangcapaciteit zal geleidelijk toenemen om plaats te bieden aan 1000 tot 1200 personen elk avond, op het hoogtepunt van de winter. Deze donderdag zal een familiecetrum met een maximale caaciteit van 200 plaatsen worden geopend in een gebouw in de Koningstraat, beschikbaar gesteld door het OCMW van de Stad Brussel.  Vanaf de opening  zullen meer dan de helft van deze plaatsen worden bezet door gezinnen die tot die datum in het centrum Poincaré opgevangen werden. De ontvangstmodus zal residentieel zijn (24u/24). In het centrum Poincaré worden ook vanaf 15 november 300 winterplaatsen ter beschikking gezet van alleenstaande mannen en vrouwen. Gezien de 378 plaatsen […]

Meer info

Neem een kijkje in de coulissen van het Winterplan 2018-2019 met Jérémie Krol, coördinator van het hele wintergebeuren !

Neem een kijkje in de coulissen van het Winterplan 2018-2019 met Jérémie Krol, coördinator van het hele wintergebeuren !

25/10/2018

Voor de vierde opeenvolgende keer is Jérémie Krol coördinator van het Winterplan van Samusocial. Zes maanden lang leidt hij meer dan 100 medewerkers. Deze 36-jarige papa vervoegde Samusocial in december 2006 als gespecialiseerd opvoeder. Wij hebben hem ontmoet. Jérémie, welke gebouwen gaan we gebruiken voor deze twaalfde editie van het Winterplan van Samusocial ? We kunnen dit jaar opnieuw 300 plaatsen openstellen in het centrum van de Koningsstraat dat het OCMW van Brussel ons sinds de winter van 2011 ter beschikking stelt. Dit centrum wordt a priori voorbehouden voor mannen alleen. Ons centrum Poincaré, waar het hele jaar door al 200 plaatsen beschikbaar zijn, ziet zijn opvangcapaciteit voor de winter met minstens 200 plaatsen toenemen. Voor de vraag of er […]

Meer info

Winterplan : start binnen 30 dagen !

Winterplan : start binnen 30 dagen !

16/10/2018

Het is pas oktober en toch beginnen de teams van Samusocial aan het winterplan te denken. Binnen een maand zullen 1.000 a 1.200 personen elke avond bij ons terecht kunnen voor onderdak, medische zorg en sociale begeleiding. Onder hen heel wat families, voor wie we een specifiek opvang in een apart centrum hebben voorzien. Deze maand oktober schijnt de zomer nog niet voorbij te zijn. Maar bij Samusocial is het al tijd voor de countdown: nog maar 30 dagen voor de start van het winterplan op 15 november! De huidige opvangcapaciteit wordt vanaf dan versterkt met 600 à 800 extra winterplaatsen, gefinancierd door het Brussels Gewest. Het hele winter door kunnen zo 1.000 à 1.200 personen elke avond in de […]

Meer info

Het Gewest geeft Samusocial opdracht voor de opening van 200 extra plaatsen voor de meest kwestbaren.

Het Gewest geeft Samusocial opdracht voor de opening van 200 extra plaatsen voor de meest kwestbaren.

04/05/2018

Goed nieuws voor de hulpverlening aan daklozen! Het Gewest geeft Samusocial opdracht voor de onmiddelijke opening van 200 nieuwe plaatsen voor de meest kwetsbare daklozen. Samusocial verwelkomt de beslissing van ministers Fremault en Smet om te hebben gereageerd op de dringende behoefte die onze psycho-sociale en medische terrein-medewerkers hebben geïdentificeerd. Met deze financiering kunnen we de dringende opvangcapaciteit van 200 plaatsen uitbreiden om de meest kwetsbare mensen op te vangen, die misschien hadden op straat moeten landen met de sluiting van het winterplan deze week. Onder de kwetsbare geïdentificeerde daklozen : vele gezinnen met kinderen, kwetsbare mannen, alleenstaande vrouwen voor wie een nacht op straat synoniem van een directe risico op agressie. De 200 nieuwe plaatsen worden geopend in het […]

Meer info

Afsluiting van het winterplan : vrijwel 1.000 mensen, van wie 300 bijzonder kwetsbare personen, zonder oplossing voor onderdak

Afsluiting van het winterplan : vrijwel 1.000 mensen, van wie 300 bijzonder kwetsbare personen, zonder oplossing voor onderdak

02/05/2018

Het winterplan voor daklozen eindigt nu woensdag 2 mei met de sluiting van het laatste nog actieve wintercentrum, het centrum van de Koningsstraat (300 plaatsen voor mannen en gezinnen). Het einde van het winterplan betekent dat er noodgedwongen teruggeplooid wordt op de permanente capaciteit – waarover we het hele jaar door beschikken – van 378 plaatsen. Dat aantal staat in schril contrast met de 1.400 plaatsen die tijdens de winterperiode iedere nacht ter beschikking werden gesteld in de centra van Samusocial (ruim 1.050 plaatsen, waarvan 700 van het gewestelijk winterplan) en het Rode Kruis (350 plaatsen van het federaal winterplan). Samusocial kan helaas niet langer alle kwetsbare mensen onderdak bieden, wat vooral voor de gezinnen en de alleenstaande vrouwen schrijnend […]

Meer info

Samusocial opent humanitaire opvang voor de meest kwetsbare gezinnen

Samusocial opent humanitaire opvang voor de meest kwetsbare gezinnen

30/04/2018

Samusocial heeft dringendbesloten om  30 humanitaire plaatsen te openen : dit betekend vanaf deze maandag avond. de mogelijke opvang van 5 a 7 extra gezinnen (Samusocial biedt momenteel onderdak aan 79 gezinnen) Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van de sluiting van het Federale Centrum van Haren, dat door het Rode Kruis was beheerd. Met de sluiting van dit centrum blijven 340 personen, waaronder 26 gezinnen zonder overnachting-oplossing. Zou er tegen woensdag 2 mei geen actie worden ondernomen, zal Samusocial gedwongen zijn om ook de accomodatie van 300 mensen, waaronder 25 families, te beëindigen. Discussies zijn momenteel aan de gang bij de regionale autoriteiten over een mogelijke uitbreiding van de winterplaatsen voor de meest kwetsbare mensen.

Meer info

Sluiting van het winterplan op 2mei : 1.000 daklozen, waaronder 300 bijzonder kwetsbaren, landen weer op straat

Sluiting van het winterplan op 2mei : 1.000 daklozen, waaronder 300 bijzonder kwetsbaren, landen weer op straat

27/04/2018

Het winterplan loopt ten einde. Na de sluiting van het « Borrens »-centrum, eind maart, en de sluiting  van de 300 winterplaatsen in het centrum “Poincaré” midden april, zal het centrum van de Koningstraat (300 plaatsen) zijn deuren sluiten op 2 mei om 8uur.  Vanaf 2 mei s’avonds keert Samusocial op zijn oorspronkelijke opvangcapaciteit terug (378 plaatsen): 110 plaatsen in het noodopvangcentrum van het Vestjestraat 110 plaatsen in het noodopvangcentrum van de Poincarélaan 120 plaatsen in het Familiecentrum – Woluwe 38 gemedicaliseerde plaatsen in de MediHalte Het centrum van Haren, beheerd door het Consortium Rode Kruis/DvdW/CAW Brussel, zal deze maandag 30 april sluiten. Vanaf 2 mei zal Samusocial niet meer in staat zijn om de vele aanvragen tot opvang positief te beantwoorden. Dit onvermogen […]

Meer info

De geleidelijke sluiting van de winteropvang is aan de gang

De geleidelijke sluiting van de winteropvang is aan de gang

18/04/2018

Na de sluiting van de 70 plaatsen voor alleenstaande mannen in het centrum “Borrens” (Elsene) zijn de 300 winterplaatsen van het Poincarécentrum deze maandag 16 april  gesloten, waardoor de onmiddelijk beschikbare capaciteit op 678 plaatsen valt. Deze zijn als volgt verdeelt : 300 winterplaatsen int het centrum van de Koningstraat 220 noodopvangplaatsen die het hele jaar door in de centra van het Vestje en van Poincaré open zijn 120 plaatsen in het centrum voor families in Woluwé 38 medische plaatsen in de MediHalte in Laken Samusocial kan niet langer een plaats aanbieden aan iedereen die behoefte heeft aan accomodatie. De prioriteit van de opvang wordt daarom verleend aan mensen dis als bijzonders kwetsbaar geidentificeerd worden (zieke mansen, gezinnen met kinderen). […]

Meer info

Stand van zaken en geleidelijke sluiting van de winteropvang

Stand van zaken en geleidelijke sluiting van de winteropvang

30/03/2018

 Vorige nacht hebben 972 personen in de verschillende centra van Samusocial overnacht :  603 alleenstaande mannen 130 alleenstaande vrouwen 239 personen in gezinsverband (69 families), waaronder 147 kinderen. Dit week-end  is een keerpunt in de winter : deze zondag 1ste april zal het wintercentrum “Borrens” sluiten. De sluiting van dit centrum, geopend tijdens de laatste grote koude golf, zal de wintercapaciteit van 70 plaatsen verminderen.  Alle aanvragen tot opvang werden tot nu toe geaccepteerd tijdens perioden van extreme kou. Vanaf zondag kunnen de ontvangst van alle alleenstaande mannen niet meer garanderen.  De sluiting van de 600 andere winterplaatsen gebeurt op een geleidelijke manier :  sluiting van de 300 winterplaatsen van het Poincarécentrum rond half april geleidelijke sluiting van de resterende […]

Meer info

Gisteravond overnachtten 968 personen in de centra van Samusocial

Gisteravond overnachtten 968 personen in de centra van Samusocial

13/03/2018

Gisteravond verwelkomde Samusocial 968 personen in zijn verschillende centra : 577 alleenstaande mannen 128 alleenstaande vrouwen 263 mensen in gezinsverband (76 families), waaronder 156 kinderen Afgelopen vrijdag (9 maart) sloten de 50 extra plaatsen die tijdens de koudegolf ter beschikking werden gezet, in de Poincaré opvangcentrum. Alle mensen met een aanvraag tot opvang kregen een slaapplaats.  De winter komt tot een einde. De opvangcapaciteit van het winterplan gaat geleidelijk afnemen : het federaal winterplan van het Rode Kruis zal eind maart eindigen. Het regionale winterplan van Samusocial zal zijn laatste plaatsen eind april afsluiten.  Winter en zomer gaan de mobiele teams op zoek naar de meest kwetsbaare daklozen, die niet in de opvangcentra komen slapen.  

Meer info

Tekst en beeld : rij mee met onze mobiele teams, op zoek naar de meest kwetsbaare daklozen in Brussel

Tekst en beeld : rij mee met onze mobiele teams, op zoek naar de meest kwetsbaare daklozen in Brussel

02/03/2018

Het was extreem koud deze week in Brussel. Onze mobiele teams rijden verder, in de mate van hun mogelijkheden, op zoek naar de meest kwestbare daklozen in de stadt : mensen die bij vriestemperaturen nog weigeren, in een warm bed te slapen. Wouter Woussen (de Standaard)  is deze week een avond meegereden, van 21u tot 2u s’morgens  : LEES HIER ! (Fotos van Kristof Vadino)

Meer info

Koudegolf : Samusocial biedt onderdak aan alle mensen met een aanvraag tot opvang

Koudegolf : Samusocial biedt onderdak aan alle mensen met een aanvraag tot opvang

26/02/2018

Sinds de opening van het centrum in de Borrensstraat vorige vrijdag heeft het winterplan van Samusocial iedereen met een aanvraag tot opvang een bed kunnen aanbieden. Gisteravond verwelkomde Samusocial 993 personen, waaronder : 613 alleenstaande mannen 123 alleenstaande vrouwen 257 mensen in gezinsverband (76 gezinnen), waaronder 197 kinderen. Onze mobiele teams blijven waakzaam in de mate van hun mogelijkheden. De avond-maraude (vanaf 21u) blijft essentieel om voor een humanitaire wacht te zorgen bij de meest gedesocialiseerde mensen, die niet in onze centra willen komen overnachten.

Meer info

Koudegolf : Samusocial opent een extra centrum

Koudegolf : Samusocial opent een extra centrum

23/02/2018

Gezien de huidige koudegolf is de prioriteit van Samusocial alles in het werk te stellen om alle mensen met een aanvraag tot opvang onderdak aan te bieden. Daarom hebben we in overleg met de regionale autoriteiten besloten om deze vrijdagavond een extra centrum van 50 tot 70 bedden voor alleenstaande mannen te openen, zodat de meeste aanvragen tot opvang beantwoord worden. Dit centrum, gelegen aan de Borrensstraat in Elsene, is ter beschikking gesteld door Proximus*. Het biedt alleen een nachtopvang van 21:30 tot 8u s’morgens. Mensen die in dit centrum logeren worden s’ochtends naar andere dagdiensen georienteërd, om hen een permanente opvang te kunnen aanbieden, als zij dat wensen. Vanaf vanavond zal Samusocial in zijn verschillende centra opvang kunnen bieden […]

Meer info

Winterplan : prioritaire opvang voor alle families en opening van 50 extra plaatsen voor alleenstaande mannen

Winterplan : prioritaire opvang voor alle families en opening van 50 extra plaatsen voor alleenstaande mannen

07/02/2018

In reactie op de huidige kou en de toegenomen vraag naar accommodatie van gezinnen, heeft Samusocial in overleg met de regionale autoriteiten besloten om de verdeling van de ventilatiecapaciteit opnieuw te definiëren. Sinds dinsdag 6 februari kan het centrum van de Koningstraat  –oorspronkelijk gepland voor de opvang van 300 alleenstaande mannen – 80 tot 90 personen in gezinsverband verwelkomen. Een van de drie verdiepingen in het centrum wordt vanaf nu volledig gewijd aan gezinnen. Gisteravond konden alle gezinnen met een aanvraag tot opvang onderdak krijgen.  Het centrum van de Koningstraat biedt alleen een nachtopvang, van 18u tot 8u ’s ochtends. Gezinnen die in dit centrum logeren worden daarom elle ochtend naar andere dagopvangvoorzieningen geleid. Deze herontwikkeling gaat ook samen met […]

Meer info

Winterplan: verzadiging van de centra beheerd door Samusocial

Winterplan: verzadiging van de centra beheerd door Samusocial

01/02/2018

Gisteravond vonden bij Samusocial 973 personen onderdak, waarbij : 603 alleenstaande mannen 130 alleenstaande vrouwen 240 personen in gezinsverband (72 gezinnen), van wie 130 kinderen Sinds meer dan een week zijn de centra van Samusocial volzet en onze teams op het terrein kunnen niet langer een plaats waarborgen aan elke persoon – ook vrouwen en gezinnen – dat een aanvrag tot opvang maakt. Uit de recentste gegevens die het Rode Kruis heeft doorgestuurd, blijkt ook dat hun opvangcentrum verzadigd is. In het Coördinatiecomité van het Winterplan wordt momenteel besproken welk operationeel antwoord deze situatie moet krijgen.

Meer info

Winterplan : de opvangcentra van Samusocial binnenkort verzadigd

Winterplan : de opvangcentra van Samusocial binnenkort verzadigd

18/01/2018

 Gisteravond heeft Samusocial onderdak aangeboden aan 944 personen, waaronder : 596 alleenstaande mannen 126 alleenstaande vrouwen 2 niet begeleide miderjarigen  220 personen als deel van een gezin (94 families), waaronder 135 minderjarigen  Samusocial nadert de verzadiging van zijn ontvangstcapaciteiten. Het onmiddellijke risico om niet op alle verzoeken tot opvang te kunnen reageren is werkelijk, ook voor vrouwen en gezinnen.  Bovendien bevestigt de laatste communicatie van het Rode Kruis de aankomende verzadiging van hun schuilplaats.  Een vergadering met de coördinatiecomité van het Winterplan is zeer binnenkort gepland om de situatie te beoordelen.

Meer info

Winterplan : 943 personen overnachtten gisteren bij Samusocial, niemand wordt geweigerd

Winterplan : 943 personen overnachtten gisteren bij Samusocial, niemand wordt geweigerd

10/01/2018

Vorige nacht heeft Samusocial 943 personen verwelkomt, waaronder :  62 families met in totaal 220 gezinsleden en 141 kinderen 595 alleenstaande mannen 128 alleenstaande vrouwen Alle mensen op zoek naar een slaapplaats konden bij Samusocial overnachten, geen enkel vraag tot opvang werd geweigerd ondanks de kou en de hoge aanvraag tot onderdak. Samusocial heeft nog een reserve van 35 tot 60 plaatsen, zou de aanvraag  nog stijgen. Gisteren communiceerde het Rode Kruis dat zij ook 50 tot 60 extraplaatsen ter beschikking kunnen zetten. Samusocial is ook verantwoordelijk voor de telefonische registratie van de personen die in dit centrum zijn ondergebracht. In aanvulling op accomodatie kunnen de mensen die bij Samusocial overnachten van volgende diensten gebruik maken : – Warme maaltijden […]

Meer info

Op 24 december was de magie van Kerstmis ook bij Samusocial!

Op 24 december was de magie van Kerstmis ook bij Samusocial!

27/12/2017

Ook dit jaar konden jong en oud genieten van een uitzonderlijke avond in de opvangcentra van Samusocial! En dit dankzij de inzet van 20 vrijwilligers, die hun tijd kamen geven, zodat onze gasten  van een feestelijke maaltijd konden genieten, geserveerd aan tafel. Van het opzetten en decoreren van de kerstboom met snoepjes tot het bedienen van drankjes en borden,  dit kerstfeest zou niet hetzelfde geweest zijn zonder deze gulle vrijwilligers.             Bij Samusocial is een op de vier een kind. Momenteel logeren 51 families in de opvangcentra van Samusocial (182 personen, waaronder 113 minderjarigen). In het familiecentrum werden de jongste gasten getrakteerd op een activiteit geanimeerd door de coördinatoren van het centrum … een groot […]

Meer info

Gisteravond overnachtten 882 personen in de centra van Samusocial, waaronder 211 gezinsleden

Gisteravond overnachtten 882 personen in de centra van Samusocial, waaronder 211 gezinsleden

18/12/2017

Vorige nacht hebben 882 personen bij Samusocial overnacht, waaronder : 549 alleenstaande mannen 122 alleenstaande vrouwen 211 gezinsleden (59 families), waaronder 131 kinderen De 600 winterplaatsen die beschikbaar zijn gesteld door het Gewest zijn geactiveerd. Geen enkel vraag top opvang wordt geweigert.

Meer info

0800/99.340 : het groen nummer van Samusocial om een bed te reserveren

0800/99.340 : het groen nummer van Samusocial om een bed te reserveren

13/12/2017

De kou is er en de opvangcentra van Samusocial draaien op volle toeren sinds de opening van het Winterplan op 15 november. Gisteravond werden bijna 900 mensen, waaronder 65 gezinnen – 220 mensen, waaronder 144 kinderen – opgevangen in de centra van Samusocial. Families en de meest kwetsbaren worden 24/24 ondergebracht om hen moeilijke retourreisen tussen nachtaccommodatie en dagdiensten te besparen. Speciale regelingen en permanenties worden georganiseerd voor de opname en ondersteuning van gezinnen en de leerplicht van kinderen. Laten we niet vergeten dat ieder persoon die in onze centra wordt verwelkomt in individueel gesprek mag en daarbij medisch en pychosociale ondersteuning krijgt. De bedoeling is, de situatie van de persoon te verbeteren, en, uiteindelijk, oplossingen te vinden om definitief […]

Meer info

Winterplan : het is koud, niemand wordt geweigerd

Winterplan : het is koud, niemand wordt geweigerd

01/12/2017

Vorige nacht heeft Samusocial 798 personen verwelkomt, waaronder : 84 families met in totaal 271 gezinsleden en 160 kinderen 398 alleenstaande mannen 129 alleenstaande vrouwen Gezien het gebrek aan een onmiddellijke oplossing om een residentiele woonmogelijkheid  te bieden aan alle families die hulp nodig hebben, heeft Samusocial alles in het werk gesteld om geen van hen te weigeren. Omdat het regionale winterplan alleen overnachtingsmogelijkheden biedt, verwelkomt  Samusocial zoveel mogelijk gezinnen in privékamers in zijn wooncentra, dat het hele jaar door 24/24 open zijn , (de permanente verblijfscentra van het Vestje en Woluwé) Van de 84 gezinnen die op 30 november werden gehost, ontvingen 68 gezinnen een aangepasste  ontvangst, op een residentiele modus  en in een privékamer. 16 andere gezinnen konden […]

Meer info

Winterplan : Samusocial stelt alles in het werk om geen gezinnen te weigeren

Winterplan : Samusocial stelt alles in het werk om geen gezinnen te weigeren

27/11/2017

Gisteravond verwelkomde Samusocial 693 mensen, waaronder 248 gezinsleden met 154 kinderen (in totaal 70 gezinnen). Omdat het regionale winterplan alleen overnachtingsmogelijkheden voorziet, heeft Samusocial alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk gezinnen te huisvesten in de privékamers van zijn 24-uurscentra Vestje en Woluwé. Zoals vorige week werd aangekondigd, opent de Samusocial vanavond het wintercentrum van de Koningsstraat, met een totale capaciteit van 300 plaatsen. Zoals elk jaar, in het kader van het Winterplan, biedt dit centrum een infrastructuur en een accommodatietype die aanvankelijk was gepland voor de ontvangst van alleenstaande personen (slaapzalen zonder privéruimten, opvang alleen ‘s nachts tussen 18.00 en 8.00 uur). Aangezien er geen onmiddellijke oplossing bestaat voor het opvangen van de vele families die hulp nodig hebben, […]

Meer info

Winterplan : 700 personen krijgen ieder avond onderdak, waaronder 250 gezinsleden

Winterplan : 700 personen krijgen ieder avond onderdak, waaronder 250 gezinsleden

23/11/2017

Op 15 november lanceerde Samusocial het gewestelijk winterplan voor dakloze personen met de opening van 300 plaatsen voor alleenstaande vrouwen en mannen in het centrum van de Poincarélaan. Dit centrum huisvestte al 110 mensen vóór de lancering van het Winterplan. Het biedt nu een totale capaciteit van 410 plaatsen. Deze 300 plaatsen dragen bij aan de bijna 388 plaatsen die het hele jaar open zijn in onze vier centra (110 plaatsen in het noodopvangcentrum in het Vestje, 110 plaatsen in het centrum Poincaré, 130 plaatsen in het familiecentrum in Woluwé, 38 plaatsen in de MediHalte) In totaal zijn er bijna 700 plaatsen iedere dag direct beschikbaar sinds de opening van het winterplan. Woensdag 22 november warden 691 personen verwelkomt in onze […]

Meer info

15 november : Start van het Gewestelijk Winterplan 2017-2018

15 november : Start van het Gewestelijk Winterplan 2017-2018

15/11/2017

Op 15 november activeert Samusocial het Brussels gewestelijk Winterplan voor daklozen op initiatief van de Ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Céline Fremault en Pascal Smet. Samusocial krijgt hiervoor een mandaat van het Brussels Gewest om 600 bijkomende opvangplaatsen open te stellen, bovenop de 388 plaatsen die het hele jaar door al beschikbaar zijn in onze vier centra (110 plaatsen in het noodopvangcentrum van het Vestje, 110 plaatsen in het Poincarécentrum, 130 plaatsen in het gezinscentrum van Woluwe, 38 plaatsen in de MediHalte). Deze 600 plaatsen zijn gespreid over twee opvangcentra : 300 plaatsen die worden opengesteld vanaf 15 november voor de meest kwetsbare mensen als aanvulling bij de 110 reeds beschikbare plaatsen in het gebouw aan de Poincarélaan dat ter beschikking wordt […]

Meer info

Samusocial is op zoek naar DEKENS!

Samusocial is op zoek naar DEKENS!

06/11/2017

Wij hebben grote nood aan dekens. De dekens zullen gebruikt worden in onze verblijfcentra, maar vooral ook door onze mobiele teams die de gedesocialiseerde daklozen tegemoettreden die in een toestand verkeren waardoor ze niet langer in staat zijn een verzoek om bijstand te formuleren. Elke jaar, worden zo vrijwel 6.000 dekens verdeeld aan de mensen die hieraan de grootste behoefte hebben. Breng uw dekens naar de hoofdzetel van Samusocial (Vestje,5, 1000 Brussel) of contacteer ons op 02/551 12 20 of per e-mail : emmanuel.canvat@samusocial.be

Meer info

Het Winterplan opent half november de deuren !

Het Winterplan opent half november de deuren !

03/11/2017

Half november gaat het winterplan voor daklozen van start. Samusocial krijgt van de gewestelijke overheid een mandaat voor de opening van 600 winterplaatsen bovenop de 388 plaatsen die het hele jaar door beschikbaar zijn in onze centra (220 plaatsen in de centra voor noodopvang van het Vestje en de Poincarélaan, 130 plaatsen in het gezinscentrum van Woluwe, 38 plaatsen in het centrum MediHalte). De 600 winterplaatsen zijn gespreid over 2 opvangcentra : 300 plaatsen in het gebouw aan de Koningsstraat dat ter beschikking wordt gesteld door het OCMW van Brussel. 300 aanvullende plaatsen bij de 110 die er het hele jaar door zijn in het gebouw aan de Poincarélaan ter beschikking gesteld door het Gewest, waar zo iedere nacht tot 410 […]

Meer info

Het Winterplan-Rapport is online !

Het Winterplan-Rapport is online !

08/08/2017

Het Winterplan in enkele cijfers : 169.735 overnachtingen voor 5.454 verschillende personen verspreid over 7 opvangcentra (Tot 1.400 personen hebben elke avond gratis gebruik kunnen maken van de diensten van Samusocial) Sociale, psychologische en verpleegkundige raadplegingen Een medische permanentie van Dokters van de Wereld Een Vestiairedienst door de vzw Solidarité Grands Froids Warme maaltijden en ontbijt Toegang tot sanitaire voorzieningen (douches, WC) 10.404 prestaties door de mobiele hulpteams betreffende 1.847 verschillende personen en 216 doorverwijzingen naar Samusocial. * 278 plaatsen het hele jaar door beschikbaar : 110 noodopvangplaatsen in het permanente centrum op het Vestje, 130 plaatsen in het Familiecentrum en 38 medische opvangplaatsen in de Medihalte. Na het Winterplan werd de financiering van het centrum Poincaré (190 plaatsen) verlengd, […]

Meer info

Einde van het Winterplan :  Samusocial kan niet langer alle gezinnen aan onderdak helpen.

Einde van het Winterplan : Samusocial kan niet langer alle gezinnen aan onderdak helpen.

02/05/2017

Het Winterplan eindigt op 2 mei met de sluiting van de laatste nog actieve winteropvangcentra, het centrum van de Koningsstraat (300 plaatsen voor mannen en vrouwen) en het Gezinscentrum van Vorst (130 plaatsen). Met de volledige sluiting van het Winterplan op 2 mei kan Samusocial helaas niet langer garanderen dat alle kwetsbare mensen onderdak vinden, ook niet de gezinnen. De opvangcapaciteit voor gezinnen is immers verzadigd en onze verschillende structuren kunnen alleen bieden vandaag plaats aan 60 gezinnen, met in totaal tussen 200 en 210 personen : 130 mensen in het gezinscentrum van Woluwé en 70 tot 80 in het noodopvangcentrum van Brussel. Als aanvullende maatregel hebben wij beslist drie kamers voor dringende opvang vrij te houden die per nacht […]

Meer info

2 mei : Sluiting van de winteropvang

2 mei : Sluiting van de winteropvang

28/04/2017

Het winterplan komt tot een einde. Na de centra van Haren en Poincaré sluiten de centra van de Koningstraat en van Vorst (het  familiecentrum) deze dinsdag 2de mai, s’ochtends. De 278 plaatsen van de permanente centra van Samusocial blijven open. Deze plaatsen zijn beschikbaar in het noodopvangcentrum in Brussel (110 plaatsen), het familiecentrum in Woluwe (130 plaatsen) en het gemedicaliseerd centrum (Medihalte, 38 plaatsen).  Momenteel overleggen de regionale autoriteiten de mogelijkheid om meer structurele plaatsen te openen vanaf 2 mei.  Onze mobiele teams spelen een cruciale rol bij het identificeren van de kwetsbaarste daklozen die zeker een onderak moeten krijgen. De opvang in de nacht van 27/4 tot 28/4 : 687 personen hebben vorige nacht in de centra van Samusocial […]

Meer info

Eind van het winterplan : help ons hen te helpen !

Eind van het winterplan : help ons hen te helpen !

27/04/2017

Het winterplan komt tot een einde. Honderden personen komen weer op straat terecht. De opvangcapaciteit van Samusocial is sterk gedaalt. Onze mobiele teams spelen vanaf nu een cruciale rol bij het identificeren van de meest kwetsbare personen, die zeker een onderdak moeten krijgen. Om hun actie te versterken kan je graag meehelpen! Doe een gift en/of deel onze video !  

Meer info

694 personen overnachtten gisteren bij Samusocial, waaronder 310 gezinsleden.

694 personen overnachtten gisteren bij Samusocial, waaronder 310 gezinsleden.

21/04/2017

Gisteravond overnachtten 694 personen in de centra van Samusocial, waaronder : 251 alleenstaande mannen 133 alleenstaande vrouwen 310 gezinsleden (86 families) Het afsluitplan van de winteropvang gaat verder door. Twee winteropvangcentra zijn al gesloten sinds begin mei. De globale en maximale opvangcapaciteit van 1350 plaatsen (winter- en permanente opvangcentra) is dus nu gedaalt naar een dikke 700 plaatsen. De volgende en laaste winteropvangcentra zullen begin mei sluiten. Onze mobiele teams blijven de stad doorkruizen op zoek naar de dakloze personen. Zij bieden hen een medische, psychische en sociale steun.

Meer info

Gisteravond overnachtten 674 personen in de centra van Samusocial, waaronder 292 gezinsleden

Gisteravond overnachtten 674 personen in de centra van Samusocial, waaronder 292 gezinsleden

14/04/2017

Gisteravond overnachtten 674 personen in de centra van Samusocial, waaronder : 247 alleenstaande mannen 135 alleenstaande vrouwen 292 gezinsleden Het afsluitplan van de winteropvang gaat verder door. Deze maandag 10 april is het centrum Poincaré gesloten, daarmee daalde de opvangcapaciteit van 1000 naar een dikke 700 plaatsen. (Begin april ging het centrum van Haren dicht, dit betekende al 300 plaatsen minder) Onze mobiele teams blijven de stad doorkruizen op zoek naar de dakloze personen. Zij bieden hen een medische, psychische en sociale steun.

Meer info

953 personen overnachtten gisteren in de opvangcentra van Samusocial, waaronder 297 gezinsleden

953 personen overnachtten gisteren in de opvangcentra van Samusocial, waaronder 297 gezinsleden

06/04/2017

Gisteravond overnachtten 953 personen in de centra van Samusocial, waaronder : – 516 alleenstaande mannen – 140 alleenstaande vrouwen – 297 gezinsleden (82 families) Met de zachte temperaturen van de laatste dagen moesten de teams van Samusocial bijna geen onderdakaanvraag weigeren. Met de recente sluiting van het opvancentrum in Haren op 3 april is de opvangcapaciteit van 300 plaatsen gezakt : de totale opvangcapaciteit is dus van 1300 plaatsen naar een beetje meer dan 1000 plaatsen gedaalt. Het centrum “Poincaré zal als tweede sluiten. Dit centrum heeft ook een opvngcapaciteit van 300 plaatsen. Onze mobiele teams blijven de stad doorkruizen op zoek naar de dakloze personen. Zij bieden hen een medische, psychische en sociale steun.

Meer info

Winteropvang : sluiting van het centrum in Haren

Winteropvang : sluiting van het centrum in Haren

27/03/2017

Deze maandag 27 maart begint de sluitingprocedure van de winteropvang met het afronden van het federaal luik : het winteropvangcentrum van Haren sluit. Het centrum van Haren heeft 300 alleenstaande mannen tijdens de winter gehost. Dit centrum werd geopend op 9 januari 2017 op initiatief van de Federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding. Het federaal luik van de winteropvang zat 300 plaatsen ter beschikking, in aanvulling van de 750 regionale plaatsen . Dankzij een regionale financiering kon ook een dagopvang georganiseerd worden. Met de sluiting van het centrum van Haren, gaat de totale beschikbare capaciteit van 1.300 naar ruim 1.000 opvangplaatsen: – 278 permanente plaatsen (110 plaatsen in het Vestje,  130 plaatsen in het familiecentrum , 38 plaatsen in de MediHalte) – 300 plaatsen […]

Meer info

Eind van de winteropvang : Afsluitplan

Eind van de winteropvang : Afsluitplan

16/03/2017

Het winterplan 2016-2017 komt bijna tot een einde. De Regio heeft de grooste deel van de winterplaatsen gefinancieerd. De federale overheid heeft Samusocial gemandateerd tot de opening van 300 extra plaatsen, tot eind maart. Gisteravond overnachtten 1328 personen in onze verschillende centra (841 alleenstaande mannen, 148 alleenstaande vrouwen, 339 gezinsleden) De opvangcapaciteit van het WinterPlan zal nu progressief verminderen : Maandag 27 maart: sluiting van het centrum van Haren en zijn 300 plaatsen voor alleenstaande mannen Maandag 10 april: sluiting van het centrum “Poincaré” en zijn 300 plaatsen voor alleenstaande  mannen Dinsdag 2 mei : eind van het winterplan.  Met de sluiting van de centra Vorst en Botanique sluit ook het winteropvang voor vrouwen en families. Het publiek en de […]

Meer info

De winteropvang is nu ieder avond vol

De winteropvang is nu ieder avond vol

22/02/2017

Deze laatste weken hebben ieder avond  1.300 tot 1.400 verschillende personen in de  opvangcentra van Samusocial overnacht. Gisteravond hebben 1342 personen in onze centra overnacht : 819 alleenstaande mannen 143 alleenstaande vrouwen  380 gezinsleden, waaronder 218 kinderen Na 3 maanden winteropvang zonder bijna enkele weigering van onderdak-aanvraag observeren we sinds enkele weken de progressieve verzadiging van onze opvangcentra. Gisteren konden 22 alleenstaande mannen geen plaats krijgen. Prioriteit van Samusocial en van het winterplan is nu plaats te garanderen bij koude temperaturen.  Een specifieke steun is aangeboden aan de meest kwetsbare mensen (families, vrouwen, zieke personen), zodat ze iedere dag aangenomen worden en een complete begeleiding kunnen krijgen. Onze mobiele teams zijn bijzonders waakzaam en blijven dag en nacht de straten doorkruizen om […]

Meer info

Steeds meer gezinnen in de centra van Samusocial : officiële presentatie van onze familie-winteropvangcentrum

Steeds meer gezinnen in de centra van Samusocial : officiële presentatie van onze familie-winteropvangcentrum

14/02/2017

Gisteravond overnachtten 1332 personen in de verschillende centra van Samusocial : 800 alleenstaande mannen 151 alleenstaande vrouwen 110 families (381 personen, waaronder 220 kinderen Gezinnen zijn een groot deel van ons publiek. Op 13 februari presenteerde we ons winteropvangcentrum voor families aan Meneer André Flahaut (Minister van Ambtenarenzaken van Federatie Wallonie-Brussel). Hij zorgde voor een vereenvoudigde terbeschikingstelleing van het gebouw, met steun van de SPABS. De Burgemeester van Vorst, Meneer Marc-Jean Ghyssels was ook aanwezig : hij activeerde de plaatselijke diensten , die samen de verankering van het opvangcentrum in het lokaal associatief milieu mogelijk hebben gemaakt. Mvr Pascale Peraita, als deel van het Raad van Bestuur van Samusocial en tegelijkertijd Voorzitter van het OCMW 1000Brussel onderstreepte de positieve en lange samenwerking tussen […]

Meer info

Gisteren overnachtten 1270 personen in de opvangcentra van Samusocial

Gisteren overnachtten 1270 personen in de opvangcentra van Samusocial

03/02/2017

1270 personen sliepen gisteravond in onze winteropvangcentra :  768 alleenstaande mannen  132 alleenstaande vrouwen 370 gezinsleden (104 families) Sinds de opening van het centrum in haren draait de  winteropvangcapaciteit op volle touren, met 1350 beschikbaare plaatsen in 7 centra. Samusocial is in staat om ieder onderdak-aanvraag aan te nemen. Onze mobiele teams blijven de stad doorkruizen op zoek naar de dakloze personen. Zij bieden hen een medisch-psychisch en sociale steun en proberen hen te overtuigen, in onze centra te komen overnachten.

Meer info

Winterplan : meer dan 1.200 dakloze personen slapen iedere nacht in de opvangcentra van Samusocial

Winterplan : meer dan 1.200 dakloze personen slapen iedere nacht in de opvangcentra van Samusocial

24/01/2017

De winteropvang dat door Samusocial word beheerd is er altijd in staat toe om ieder onderdak-aanvraag bij koude temperaturen,  positief te beantwoorden. Gisteren overnachtten 1201 dakloze personen in de verschillende centra van Samusocial : 719 alleenstaande mannen 134 alleenstaande vrouwen 348 gezinsleden (96 gezinnen), waaronder 206 kinderen Drie van de zeven opvangcentra bieden ook een dagopvang en zijn dus 24u/24u open, voor ongeveer 350 gezinsleden. Zo kunnen we de specifieke noden aanpakken van dit bijzonders kwetsbaar publiek (permanente toegang tot de privé-kamers, psychosociale begeleiding, verpleegkundige consultaties, animatie voor de kinderen) Sinds vrijdag 20 januari heeft Samusocial toch een buffer van meerdere bedden geactiveerd, in het centrum van de Koningstraat : dit is nodig om de steeds stijgende onderdak-aanvragen van dakloze […]

Meer info

Samusocial, Stad Brussel en OCMW doen verder met de operatie “Koudegolf – Gezinnen op straat”

Samusocial, Stad Brussel en OCMW doen verder met de operatie “Koudegolf – Gezinnen op straat”

19/01/2017

Aangezien de koude temperaturen heeft Samusocial vorige maandag een operatie “Koudegolf-Gezinnen op straat” opgestart, in samenwerking met de Stad Brussel, het OCMW, de politiediensten en het UZ Sint Pieter. De huidige koudegolf is inderdaad een groot risico van onderkoeling bij dakloze mensen. In de afgelopen weken wijgerden merdere families met kinderen – soms peuters, die dus bijzonders kwetsbaar zijn – ,  in onze centra te komen overnachten. Na overleg met de Stad Brussel en andere belangrijke sociale actors (OCMW Brussel, Politie, UZ Sint-Pieter) heeft Samusocial zijn actie op straat versterkt, om risikos  te vermeiden. In de nacht van maandag op dinsdag leidde de operatie tot de opvang van meerdere volwassenen, maar vooral van 8 gezinnen met 14 jonge kinderen die naar schuilplaatsen van Samusocial werden gebracht. Sinds dinsdag komen ieder avond […]

Meer info

Herhaling : de winteropvang is niet vol, ieder dakloze persoon is zonder voorwaarde Welkom in onze opvangcentra

Herhaling : de winteropvang is niet vol, ieder dakloze persoon is zonder voorwaarde Welkom in onze opvangcentra

18/01/2017

In reactie op onjuiste informatie dat wordt doorgegeven in de media en op sociale netwerken, wenst Samusocial volgende herinneren : elke dakloze persoon, ongeacht haar administratieve situatie, is zonder voorwaarde en gratisch in onze opvangcentra welkom. Onze mobiele teams werken hard om deze overnachtingsoplossing in de kijker van ons publiek te zetten, waaronder de mensen die in het Noordstation schuilen. Specifieke interventies werden daar  vorige week georganiseerd om de migranten te overtuigen, in onze centra te komen overnachten. Sinds vorige zaterdag zijn 130 migranten iedere nacht in onze centra komen slapen. Er zijn daar nog genoeg plaatsen: Samusocial biedt 100% positieve antwoord aan iedere onderdak-aanvraag. Vorige nacht overnachtten 1290 personen in de verschillende centra van Samusocial.

Meer info

Winteropvang : meer dan 1000 daklozen overnachtten gisteren in onze opvangcentra

Winteropvang : meer dan 1000 daklozen overnachtten gisteren in onze opvangcentra

16/01/2017

Samusocial doet verder : ieder onderdak-aanvraag wordt aanvaard bij koude temperaturen Vorige nacht hebben 1093 dakloze personen in de verschillende centra van Samusocial overnacht :   660 alleenstaande mannen  133 alleenstaande vrouwen  300 gezinsleden (84 families) Sinds het begin van het winterplan op 14 november blijven de aanvragen voor onderdak stijgen, met de dalende temperaturen. Samusocial opende vorige week een centrum in Haren : daarmee staat de winteropvang op zijn volle capaciteit, met meer dan 1.300 plaatsen. Dit centrum is gefinanceerd door het federaal en heeft een capaciteit van 300 plaatsen. Hij biedt ook een dagopvang voor de meest kwetsbaren, dankzij een  financering van het Brussels Gewest. Onze mobiele teams blijven de stad doorkruizen op zoek naar de dakloze personen. Zij bieden hen een […]

Meer info

Winterplan : 936 personen overnachtten gisteren in de opvangcentra van Samusocial – Opening van een nieuw centrum in Haren.

Winterplan : 936 personen overnachtten gisteren in de opvangcentra van Samusocial – Opening van een nieuw centrum in Haren.

09/01/2017

Samusocial doet verder : ieder onderdak-aanvraag wordt aanvaard bij koude temperaturen Vorige nacht hebben 936 dakloze personen in de verschillende centra van Samusocial overnacht : 538 alleenstaande mannen 121 alleenstaande vrouwen 277 gezinsleden (79 families) Sinds het begin van het winterplan op 14 november blijven de aanvragen voor onderdak stijgen, met de dalende temperaturen. Na de opening van een centrum voor gezinnen in Vorst op 23 december, opent Samusocial vandaag een centrum in Haren : daarmee staat de winteropvang op zijn volle capaciteit, met meer dan 1.300 plaatsen. Dit centrum is gefinanceerd door het federaal en heeft een capaciteit van 300 plaatsen. Hij biedt ook een dagopvang voor de meest kwetsbaren, dankzij een  financering van het Brussels Gewest. Onze mobiele teams blijven […]

Meer info

867 personen overnachtten vorige nacht in onze centra, waaronder 248 gezinsleden

867 personen overnachtten vorige nacht in onze centra, waaronder 248 gezinsleden

04/01/2017

Vorige nacht hebben 867 personen in de centra van Samusocial geslapen, waaronder 493 alleenstaande mannen 126 alleenstaande vrouwen 248 gezinsleden (71 gezinnen) Sinds het begin van het winterplan op 14 november blijven de aanvragen voor onderdak stijgen, met de dalende temperaturen Omdat het aantal families ook blijft stijgen heeft Samusocial op 23 december een extra centrum voor hen geopend. Het is 24u/24 open en heeft in totale onthaalcapaciteit van 120 plaatsen. Vandaag is de globale onthaalcapaciteit van Samusocial van 1048 plaatsen. De volle capaciteit zal bereikt zijn met de opening van een federaal centrum in Haren, op 9 januari : dan zullen er in totaal 1348 plaatsen beschikbaar zijn. Onze mobiele teams blijven de stad doorkruizen op zoek naar de kwetsbaarste daklozen. Ze proberen hen te overtuigen, […]

Meer info

Winterplan : opening van een familieopvancentrum in Vorst, deze vrijdag 23 december !

Winterplan : opening van een familieopvancentrum in Vorst, deze vrijdag 23 december !

22/12/2016

Vorige nacht hebben 845 personen in onze centra geslapen, waaronder 254 gezinsleden. Om de steeds toenemende aanvraag te voldoen opent Samusocial een centrum voor gezinnen in Vorst, op vrijdag 23 december. Het heeft een opvangcapaciteit van 120 plaatsen en zal 24u/24 open zijn. Zijn sociale dienst zal ook vanaf morgen beschikbaar zijn. De opening van dit centrum is deel van de progressieve invoering van het winterplan, volgens de aanvragen en de temperaturen. De families die momenteel in ons centrum “Poincaré” slapen gaan dus vanaf morgen in het nieuw centrum : daarom kan vanaf maandag het centrum “Poincaré” zijn volle capaciteit van 300 plaatsen aan alleenstaande mannen aanbieden. De accomodatie capaciteit van Samusocial staat nu op 878 plaatsen. Met de opening van […]

Meer info

863 personen overnachtten vorige nacht in de opvangcentra van Samusocial, waaronder 270 gezinsleden

863 personen overnachtten vorige nacht in de opvangcentra van Samusocial, waaronder 270 gezinsleden

20/12/2016

Het aantal mensen die in de centra van Samusocial overnachten blijft stijgen sinds het begin van het Winterplan (14 november). Gisteravond waren ze 863: 474 alleenstaande mannen 119 aalleenstaande vrouwen 270 gezinsleden (72 families) Een nieuw opvangcentrum zal voor het eind van de week open gaan in de gemeente Vorst. Hij zal families onderdak aanbieden, 24u/24, met een capaciteit van 100 plaatsen. Intussen blijven onze mobiele teams dag en nacht  naar de kwetsbaarste daklozen in Brussel trekken. Ze proberen hen te overtuigen, in onze opvancentra te komen overnachten.

Meer info

Winterplan : 759 personen overnachtten gisteren in onze centra, waaronder 275 gezinsleden

Winterplan : 759 personen overnachtten gisteren in onze centra, waaronder 275 gezinsleden

14/12/2016

Op dinsdag 13 december werden 759 personen in de centra van Samusocial ontvangen : 275 gezinsleden (74 families) 361 alleenstaande mannen 123 alleenstaande vrouwen Zoals ieder jaar vergroot het aanbod samen met de aanvraag, die beetje bij beetje met de dalende temperaturen stijgt. Het Winterplan ging van start op 14 november met de opening van een centrum in de Koningstraat. Dit centrum heeft een capaciteit van 300 tot 350 winterplaatsen, die toegevoegd worden aan de 278 structurele plaatsen van Samusocial. In totaal waren er dus 630 plaatsen beschikbaar bij de opening van het winterplan. Begin december heeft het centrum van de Poincarélaan 150 plaatsen geopend, waaronder 50 plaatsen voor de opvang van gezinnen en 100 plaatsen voor allenstaande mannen. Omdat de aanvraagen blijven stijgen werd er besloten, […]

Meer info

Winterplan : 709 personen overnachtten gisteravond in de centra van Samusocial, waaronder 267 gezinsleden

Winterplan : 709 personen overnachtten gisteravond in de centra van Samusocial, waaronder 267 gezinsleden

07/12/2016

Het Winterplan begon op 14 november met de opening van ons opvangcentrum in de Koningstraat. Dit centrum heeft een capaciteit van 300 tot 350 plaatsen, die bovenop de 278 permanente plaatsen van Samusocial komen. In totaal waren het dus 600 tot 650 plaatsen die iedere dag ter beschikking stonden sinds de opening van het Winterplan. Zoals ieder jaar vergroot het aanbod samen met de aanvraag, die beetje bij beetje met de dalende temperaturen stijgt. Met de voortdurende stijging van de aanvragen heeft het Poincaré centrum op vrijdag 2 december 150 extra plaatsen geopend, waaronder 50 voor de opvang van gezinnen en 100 voor alleenstaande mannen sinds 6 december. Deze centrum is open om een voldoende opvangcapaciteit aan te bieden, in afwachting van de opening van het federaal centrum (gepland midden december) en […]

Meer info

Winterplan : meer dan 650 mensen krijgen iedere nacht onderdak

Winterplan : meer dan 650 mensen krijgen iedere nacht onderdak

01/12/2016

Het Winterplan begon op 14 november met de opening van ons opvancentrum van de Koningstraat. Deze centrum heeft een capaciteit van 300 tot 350 plaatsen, die bovenop de 300 permanente plaatsen van de Samusocial komen. In total zijn het dus 600 tot 650 plaatsen die iedere dag ter beschikking staan sinds de opening van het Winterplan. Zoals ieder jaar vergroot het aanbod samen met de aanvraag, die beetje bij beetje met de dalende temperaturen stijgt. De eerste nacht hebben 478 mensen in onze centra overnacht. Het zijn nu meer dan 650 personen die ieder nacht opgevangen worden, waaronder 250 mensen in gezinnen. Omdat het steeds kouder wordt en daarmee de aanvragen verder stijgen, hebben we een “buffer” geactiveerd : dit betekent […]

Meer info

Winterplan: 478 daklozen overnachten eerste  nacht bij Samusocial, een week later zijn ze 608!

Winterplan: 478 daklozen overnachten eerste nacht bij Samusocial, een week later zijn ze 608!

22/11/2016

Het Winterplan begon vorige week ! De eerste nacht hebben 478 daklozen in de verschillende centra van het Samusocial geslapen. Een week later gaat het om 608 personen. Onder hen , 111 alleenstaande vrouwen en 248 mensen in gezinnen. Altijd meer thuis en dakloze mensen komen aan de deur van onze verschillende centra kloppen sinds het begin van het winterplan. Wij bewaren een oog op de meest kwetsbaare onder hen : families en vrouwen blijven prioritair. Deze maandag 21 november is ons Partner Dokters van de Wereld met zijn medisch winterplan begonnen. Het hele winter door zullen vrijwillige artsen en verpleegkundigen de medische teams van Samusocial komen versterken. Al 10 jaar trekt Dokters van de Wereld elke winter naar de winteropvangcentra voor […]

Meer info

Eerste nacht winterplan  : 478 daklozen overnachten bij Samusocial

Eerste nacht winterplan : 478 daklozen overnachten bij Samusocial

15/11/2016

De Editie 2016-2017 van het winterplan voor daklozen van de Samusocial ging op maandag 14 november van start, met de opening van 350 plaatsen in het opvangcentrum van de Koningstraat. Het opende als eerste van de drie centra van de Winterwerking. In totaal zijn 950 plaatsten voorzien , bovenop de 300 plaatsen die het hele jaar in de permanente centra van Samusocial beschickbaar zijn. Deze eerste avond hebben 478 mensen in de verschillende centra van Samusocial geslapen : 206 mensen als deel van families 172 alleenstaande mannen 100 alleenstaande vrouwen Het centrum van de Koningsstraat heeft aan 213 mensen onderdak aangeboden. 371 personen waren ingeschreven. 158 mensen – inbegrepen een groot deel van mensen die als “kwetsbaar” geïdentificeerd werden – zijn niet gekomen. Een […]

Meer info

Lancering van het Winterplan 2016-2017 !

Lancering van het Winterplan 2016-2017 !

14/11/2016

Op maandag 14 november stelt Samusocial het Winterplan voor de Brusselse daklozen in werking, met de opening van 300 eerste plaatsen in het opvangcetrum van de Koningstraat. Voor de Winteropvang in zijn volle capaciteit staat geven wij prioritair toegang aan bijzondere kwetsbare mensen (zieke en/of oudere mensen, families met kinderen). Mettertijd zullen bij koude temperaturen meer dans 1.200 mensen ieder avond in de opvangcentra van de Samusocial kunnen overnachten.  Dit jaar nogeens, de drie luiken van het plan voorzien tegelijk  een verhoogde capaciteit van de noodopvang en een versterkte werking van de mobiele hulpteams : Het gewestelijk winterplan. Op initiatief van de Ministers Pascal Smet en Céline Fremault van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest kunnen ruim 650 plaatsen […]

Meer info

Laatste aanpassingen vóór de start van het Winterplan 2016-2017 : de associatieve sector overlegt !

Laatste aanpassingen vóór de start van het Winterplan 2016-2017 : de associatieve sector overlegt !

09/11/2016

Op uitnodiging van Samusocial vergaderde op vrijdag 4 november de hele sector die actief is bij de winteropvang.  Samusocial nam de gelegenheid te baat om informatie van het laatste moment mee te geven aan zijn partners en te vragen om informatie door te spelen over de zwakste personen die bij hun diensten bekend zijn. De eerste mededeling was uiteraard de meest verwachte : de winteropvang gaat van start op 14 november. Het eerste centrum dat de deuren opent, is dat van de Koningsstraat, met een capaciteit van 300 plaatsen, ter beschikking gesteld door het OCMW van Brussel. Hier worden voor het grootste deel alleenstaande mannen opgevangen. Van zodra het Centrum van de Koningsstraat verzadigd raakt, opent een tweede opvangcentrum dat […]

Meer info

Dertig dagen vóór de start van het Winterplan : stand van zaken.

Dertig dagen vóór de start van het Winterplan : stand van zaken.

18/10/2016

De winteropvang van Samusocial gaat binnen een maand van start. Maar hoever staat het vandaag met de voorbereidingen ? Hoe zet je een vijf maanden durend project op om de daklozen van het Brussels Gewest waardig op te vangen tijdens de winterperiode ? Op een maand van de start van het Winterplan zijn de voorbereidingen in volle gang ! Wat de opvangcentra betreft kan Samusocial voor het zesde opeenvolgende jaar gebruik maken van het gebouw van het OCMW van Brussel in de Koningsstraat. Het heeft een capaciteit van 300 plaatsen maar kan bovendien 50 bijkomende mensen onderdak geven bij extreme koudegolven. Nog dit jaar betrekken wij het gebouw dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking stelt aan de Poincarélaan, eveneens met een […]

Meer info

We werven maatschappelijk assistenten en opvoeders aan voor het Winterplan !

We werven maatschappelijk assistenten en opvoeders aan voor het Winterplan !

21/09/2016

Elk jaar opnieuw staat Samusocial in voor het beheer van het Winterplan voor Daklozen in Brussel. Samusocial verzorgt gratis noodhulp (onderdak, mobiele hulpteams, verzorging en psychosociale begeleiding) aan daklozen die in sociale nood verkeren.De diensten van Samusocial zijn kosteloos en de klok rond beschikbaar. Voor het Winterplan 2016-2017 werft Samusocial maatschappelijk assistenten en gespecialiseerde opvoeders aan. De vacature : Het gaat om betrekkingen van maatschappelijk assistent en opvoeder voor de nachtopvang en de psychosociale opvolging en begeleiding (overdag/’s nachts) Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams (medisch-psycho-sociaal). De contracten: Voltijdse of deeltijdse overeenkomsten van bepaalde duur Meerdere onmiddellijke aanwervingen (voltijds en deeltijds); Mogelijke wervingsreserve voor de periode na de winter. Vooropgesteld profiel en vaardigheden : – Bachelor maatschappelijk assistent of bachelor opvoeder – Aandacht […]

Meer info

Winterplan 2015-2016 : 153.624 overnachtingen verstrekt aan 4.890 mensen, van wie 482 kinderen.

Winterplan 2015-2016 : 153.624 overnachtingen verstrekt aan 4.890 mensen, van wie 482 kinderen.

17/06/2016

Het was een bijzonder lang Winterplan dit jaar. Het ging van start op 16 november en sloot de deuren op 2 mei, met een verlenging tot 31 mei specifiek voor de gezinnen. Doorheen het Winterplan kon Samusocial tot soms 1.200 personen per nacht een plaats bieden in één van de centra voor noodopvang. Over de hele winterperiode hebben 4.890 verschillende personen gebruik gemaakt van 153.624 overnachtingen in de 6 opvangcentra beheerd door Samusocial. Deze 4.890 personen, dat zijn : 3.602 alleenstaande mannen ; 491 alleenstaande vrouwen ; 797 personen in gezinsverband, van wie 482 kinderen. Deze winter hoefde Samusocial geen enkele persoon te weigeren die om onderdak verzocht. Voor de volledigheid mag het Winterplan echter niet worden beperkt tot het verstrekte onderdak. […]

Meer info

Volledige sluiting van het winterplan op 2 mei

Volledige sluiting van het winterplan op 2 mei

26/04/2016

Het winterplan voor Brusselse daklozen is gedeeltelijk dichtgegaan op maandag 25 april. Het wintercentrum voor alleenstaande mannen van de Koningsstraat heeft de deuren gesloten terwijl het centrum van de Poincarélaan nog actief blijft tot maandag 2 mei voor de opvang van alleenstaande vrouwen en de meest kwetsbare alleenstaande mannen. Tot 2 mei vangt het permanent centrum van het Vestje in een regime van 12u/24 (nachtopvang) nog alle gezinnen op die om onderdak verzoeken. Op 2 mei sluit de laatste winteropvang (Poincarélaan) de deuren. Samusocial valt daarmee terug op een totale beschikbare capaciteit van 280 plaatsen voor de daklozen van Brussel : 110 plaatsen voor de opvang van gezinnen, vrouwen en kwetsbare mannen in het centrum voor noodopvang van het Vestje. […]

Meer info

Planning sluiting Winterplan 2015-2016

Planning sluiting Winterplan 2015-2016

21/03/2016

Het Winterplan 2015-2016 loopt ten einde. In het kader van het Winterplan financiert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot eind april de meeste opvangplaatsen. Van de federale regering heeft Samusocial de opdracht gekregen om 300 winteropvangplaatsen te openen tot eind maart. Gisterenavond, hebben 1.164 personen (794 mannen, 112 vrouwen en 258 personen in gezinnen) bij Samusocial overnacht. Het aantal opvangplaatsen wordt echter vanaf deze week geleidelijk aan afgebouwd. Op donderdagochtend 24 maart sluit het opvangcentrum van de Guillaume Kennisstraat in Schaarbeek zijn deuren en zullen er 300 plaatsen minder beschikbaar zijn voor alleenstaande mannen. De opgevangen vrouwen worden tot het einde van het Winterplan overgeplaatst in het centrum aan de Poincarélaan. Maar Samusocial zal helaas geen plaats meer kunnen garanderen aan […]

Meer info

Winterplan: niemand geweigerd ondanks vrieskou

Winterplan: niemand geweigerd ondanks vrieskou

29/02/2016

Sinds de start van het Winterplan hebben we alle personen die opvang vroegen kunnen ontvangen. Het aantal mensen die opvang zoeken blijft gestadig stijgen. Op zondag 28 februari hebben 1.124 mensen bij Samusocial overnacht. De opgevangen personen zijn verdeeld als volgt: 284 personen in familieverband 729 alleenstaande mannen 111 alleenstaande vrouwen Samusocial streeft ernaar aan iedereen bij koud weer een plaats te bieden.

Meer info

Winterplan: 1.087 mensen opgevangen gisterenavond – Niemand geweigerd

Winterplan: 1.087 mensen opgevangen gisterenavond – Niemand geweigerd

22/02/2016

Sinds de start van het Winterplan hebben we alle personen die opvang vroegen kunnen ontvangen. Op zondag 21 februari hebben 1.087 mensen bij Samusocial overnacht. De opgevangen personen zijn verdeeld als volgt: • 245 personen in familieverband • 729 alleenstaande mannen • 113 alleenstaande vrouwen Samusocial streeft ernaar aan iedereen bij koud weer een plaats te bieden.

Meer info

Winterplan: 1.001 mensen opgevangen gisterenavond – Niemand geweigerd

Winterplan: 1.001 mensen opgevangen gisterenavond – Niemand geweigerd

19/01/2016

Sinds de start van het Winterplan hebben we alle personen die opvang vroegen kunnen ontvangen. Het aantal mensen die opvang zoeken blijft gestadig stijgen. Op maandag 18 januari hebben 1.001 mensen bij Samusocial overnacht. De opgevangen personen zijn verdeeld als volgt: • 235 personen in familieverband • 660 alleenstaande mannen • 106 alleenstaande vrouwen Gezien het stijgende aantal mensen die een plek zoeken om te overnachten en de dalende temperaturen, heeft Samusocial vorige week een extra opvangcentrum geopend. Dit wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking gesteld en ligt aan de Poincarélaan, naast het Zuidstation. Samusocial streeft ernaar aan iedereen bij koud weer een plaats te bieden.

Meer info

Winterplan: 930 mensen opgevangen gisterenavond – Opening van een extra opvangcentrum gepland

Winterplan: 930 mensen opgevangen gisterenavond – Opening van een extra opvangcentrum gepland

11/01/2016

Sinds de start van het Winterplan hebben we alle personen die opvang vroegen kunnen ontvangen. Het aantal mensen die opvang zoeken blijft gestadig stijgen. Op zondag 10 januari hebben 930 mensen bij Samusocial overnacht. De opgevangen personen zijn verdeeld als volgt: • 246 personen in familieverband • 577 alleenstaande mannen • 107 alleenstaande vrouwen De totale opvangcapaciteit van Samusocial bedraagt vandaag 950 plaatsen voor daklozen. Gezien het stijgende aantal mensen die een plek zoeken om te overnachten en de dalende temperaturen, opent Samusocial een extra opvangcentrum tegen eind deze week. Dit wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking gesteld en ligt aan de Poincarélaan, naast het Zuidstation. De opvangcapaciteit wordt afhankelijk van de weersomstandigheden en de vraag geleidelijk aan […]

Meer info

Winterplan : stand van zaken op 26/11

Winterplan : stand van zaken op 26/11

27/11/2015

Sinds de start van het Winterplan op 16 november hebben we alle personen die opvang vroegen kunnen ontvangen. Zij blijven gestadig in aantal toenemen: van 483 opgevangen personen op 16 november tot meer dan 700 de laatste dagen. Op donderdag 26 november hebben 735 mensen bij Samusocial overnacht, op 916 inschrijvingen. 181 mensen die wel degelijk waren ingeschreven zijn dus niet komen opdagen. 480 van de 916 ingeschrevenen genieten een gereserveerde plaats en hoeven dus niet elke dag opnieuw te bellen om zeker te zijn van een opvangplaats. De opgevangen personen zijn verdeeld als volgt: – 203 personen in familieverband – 428 alleenstaande mannen – 104 alleenstaande vrouwen De totale opvangcapaciteit bedraagt vandaag 900 plaatsen, dus 600 extra plaatsen bovenop […]

Meer info

Samusocial start het Winterplan 2015-2016

Samusocial start het Winterplan 2015-2016

16/11/2015

Vandaag, maandag 16 november, lanceert Samusocial het winterplan voor daklozen in Brussel door twee projecten op te starten: Het regionaal winterplan op initiatief van de Ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Céline Fremault en Pascal Smet. In een eerste fase worden 300 opvangplaatsen geopend in het gebouw van de Koningsstraat, dat ter beschikking gesteld wordt door het OCMW van Brussel. In een tweede fase zullen er nog 400 à 500 plaatsen bijkomen; het doel is dat in periodes van grote koude niemand vergeefs naar opvang hoeft te zoeken. Het federaal winterplan op initiatief van Elke Sleurs, Staatssecretaris bevoegd voor Armoedebestrijding. Binnen dit plan komen, ook op maandag 16 november, 300 plaatsen beschikbaar in het opvangcentrum in de Kennisstraat […]

Meer info

Afsluiting van het winterplan: Einde van opvang en begeleiding voor 750 personen

Afsluiting van het winterplan: Einde van opvang en begeleiding voor 750 personen

01/04/2015

     Met de sluiting van het winterplan verliest de opvangcapaciteit van Samusocial 750 plaatsen, die terugvalt van vrijwel 1.000 op ongeveer 260 plaatsen. En bij slechts 110 van deze 260 plaatsen is noodopvang mogelijk aangezien devoorzieningen voor gezinnen parallel worden beheerd met het oog op een residentiële opvang voor 150 dakloze personen die leven in gezinsverband. Zoals ieder jaar luidt het intreden van de lente het einde in van de hulp en de begeleiding voor mensen die leven op straat. De opvang wordt bruusk afgebroken van zodra de betrokkenen niet langer in levensgevaar worden geacht. Nochtans wordt tijdens de winteropvang zowel medisch als psychologisch en sociaal opvolging en begeleiding georganiseerd voormensen die het hebben opgegeven om hulp te vragen […]

Meer info

Winterplan voor daklozen : De winterkoude komt eraan, Samusocial opent een noodcentrum voor daklozen in Schaarbeek

Winterplan voor daklozen : De winterkoude komt eraan, Samusocial opent een noodcentrum voor daklozen in Schaarbeek

24/12/2014

Vrijdag gaan de temperaturen onder nul en voor het weekend worden winterse temperaturen voorspeld. Gezien de vele voorwaarden die de gemeente Schaarbeek stelt voor de opening van het gebouw aan het Solvayplein en gelet op de vele mensen die geweigerd moeten worden als ze om onderdak voor de nacht komen vragen, heeft Samusocial beslist om onmiddellijk een ander gebouw te openen in de Guillaume Kennisstraat 66 in Schaarbeek. Samusocial heeft deze beslissing genomen om zo snel mogelijk onderdak te kunnen geven aan het grote aantal daklozen die elke avond bij gebrek aan plaats weggestuurd moeten worden en daardoor toch de nacht op straat moeten doorbrengen. Tot vandaag zat de capaciteit voor de winteropvang tegen het plafond van 630 plaatsen en […]

Meer info

14 november : lancering van de wintermaatregelen

14 november : lancering van de wintermaatregelen

13/11/2014

Op vrijdag 14 november start Samusocial de wintermaatregelen voor de Brusselse daklozen op met de opening van het gewestelijk winterplan op initiatief van de Ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Céline Fremault en Pascal Smet. Zo komen vandaag onmiddellijk 550 opvangplaatsen ter beschikking in het centrum van de Koningsstraat dat ter beschikking wordt gesteld door het OCMW van Brussel, in het permanent centrum van Samusocial en in het centrum voor gezinnen in de Troonstraat. De opvangcapaciteit kan later geleidelijk worden opgevoerd op initiatief van het Coördinatiecomité van het Winterplan, bestaande uit de Kabinetten van de Ministers van de GGC, het OCMW van Brussel en Samusocial. In totaal kunnen zo binnen de globale wintermaatregelen op termijn meer […]

Meer info

De opvang van gezinnen in het Centrum Troon verlengd

De opvang van gezinnen in het Centrum Troon verlengd

30/06/2014

Samusocial heeft met opluchting kennis genomen van het feit dat de opvang en de begeleiding van de gezinnen kan worden voortgezet tot 30 september. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Brusselse Regering hebben 3 maanden verlenging toegestaan voor de opvang van de gezinnen die opvang hebben gevonden in het Centrum van de Troonstraat. Toch willen wij er ook op wijzen dat we afmoeten van de logica van schoksgewijze en in elkaar geknutselde toekenningen. Het is essentieel dat we kunnen functioneren binnen een structureler daklozenbeleid, zodat een permanente werking mogelijk wordt die dieper ingaat op de fundamentele problemen en de mensen begeleidt tot ze definitief de straat kunnen verlaten. Vandaag wordt slechts één enkel centrum structureel – het hele jaar door gefinancierd […]

Meer info

Winterplan : 250 bijkomende plaatsen geopend zodat niemand geweigerd hoeft te worden.

Winterplan : 250 bijkomende plaatsen geopend zodat niemand geweigerd hoeft te worden.

31/01/2014

De door Samusocial beheerde wintermaatregelen hebben er in totaal 250 plaatsen bijgekregen zodat geen enkele dakloze die daarom vraagt meer geweigerd hoeft te worden. Eind vorige week kregen zo 948 mensen onderdak binnen het winterplan dat door Samusocial wordt beheerd. De Ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie stonden een ontoereikend aantal van 50 bijkomende plaatsen toe bovenop de 300 plaatsen die initieel beschikbaar zijn gesteld binnen het gewestelijk luik van het door Samusocial beheerde winterplan. Aangezien de totale opvangcapaciteit van het Winterplan daarmee beperkt blijft tot 350 plaatsen dreigden nog steeds 170 personen systematisch geweigerd te worden bij gebrek aan voldoende middelen. Staatssecretaris Maggie De Block besliste daarom donderdag de opvangcapaciteit van het federale luik van het winterplan met 200 plaatsen […]

Meer info

Alle gezinnen die om onderdak vragen worden ondergebracht, maar voor 15 onder hen – 73 personen, 45 kinderen – is geen aangepaste opvang mogelijk.

Alle gezinnen die om onderdak vragen worden ondergebracht, maar voor 15 onder hen – 73 personen, 45 kinderen – is geen aangepaste opvang mogelijk.

31/01/2014

Iedere nacht biedt Samusocial onderdak aan 51 gezinnen – 174 personen van wie 102 kinderen – in zijn centra voor noodopvang. Binnen deze groep kan aan 16 gezinnen – 75 personen en 45 kinderen – geen voltijdse residentiële opvang worden geboden omdat er niet genoeg plaatsen beschikbaar zijn in de permanente structuur van Samusocial. Aangezien het Winterplan enkel voorziet in nachtopvang heeft Samusocial alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk gezinnen op te vangen in afzonderlijke kamers van zijn permanent opvangcentrum dat 24u/24 geopend is. Dit centrum kadert niet in de winterfinanciering en staat dus volledig apart van het winterplan. Aangezien het permanent centrum van Samusocial slechts beschikt over 32 kamers en erkend is voor 110 plaatsen kampt Samusocial […]

Meer info

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.